Bläddra

Samverkan blir kamp

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Personliga och sociala frågor barn och ungdom Personliga och sociala frågor barn och ungdom: mobbning, våld och övergrepp
Köp här

Samverkan blir kamp

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Personliga och sociala frågor barn och ungdom Personliga och sociala frågor barn och ungdom: mobbning, våld och övergrepp
Köp här
En sociologisk analys av ett projekt i ungdomsvården. "Samverkan" framställs oftast som fördelaktigt för myndigheter och organisationer. Men vad händer när olika samverkansaktörer möts i praktiken? I denna bok analyseras ett samverkansprojekt i den så kallade ungdomsvården i Sverige. Projektet hade som mål att förbättra samordningen mellan socialtjänsten och Statens institutionsstyrelse för att kunna effektivisera insatserna för samhällsomhändertagna barn och deras familjer. Men analysen av ett omfattande empiriskt material visar att projektet inte enbart innefattade samarbete. Det medförde också mellanorganisatoriska kamper mellan socialtjänsten, Statens institutionsstyrelse och projektanställda samt en rad interpersonella konflikter mellan representanter för olika professionella yrkeskategorier, ungdomar och föräldrar. Hur tog dessa konflikter form? Vad handlade de om? Hur formas mellanorganisatoriska och interpersonella allianser i en konfliktpräglad tillvaro? Och vad händer med ungdomarna i dessa strider? Dessa och liknande frågor analyseras och åskådliggörs i boken, som är författarens avhandling i sociologi.