Bläddra

ABC Handboken – Svenska för gymnasieskolan

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

ABC Handboken – Svenska för gymnasieskolan

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

ABC är en serie läroböcker främst avsedd för gymnasieskolans studieförberedande program.

ABC Handboken är uppbyggd kring fem huvudkapitel: Att tala, Att skriva, Berättarkonsten, Språklig variation och Språk-systemet. Därutöver finns ett ?introduktionskapitel, Mänskligt språk, och ett Appendix med konkreta språkråd.

ABC Handboken är en resonerande framställning som tar sin utgångs-punkt i elevernas erfarenheter och bygger vidare på kunskaper de redan har. Med ABC får eleverna redskap att använda språket på ett medvetet och konstruktivt sätt.