Bläddra

Aktionsarkivet

Kategorier: Icke-grafisk konst Konst Konstformer Performance
Köp här

Aktionsarkivet

Kategorier: Icke-grafisk konst Konst Konstformer Performance
Köp här
I boken presenteras ett urval av de över femhundra konstnärliga interventioner som ingår i projektet Aktionsarkivet. Arkivets aktioner tar plats i vardagliga miljöer och utmanar invanda beteendemönster och förgivettagna normer. Det är en småskalig motståndskamp som ges form i arkivets irrationella och poetiska handlingar. Konstnärerna bakom projektet, John Huntington & Per-Arne Sträng har samarbetat under namnet Kanslibyrån sedan 2007, och under samma period har Aktionsarkivet vuxit.

Nu sammanfattas det tio år långa projektet i bokform. Boken består av fotodokumentation ur Aktionsarkivet, tillsammans med texter av Annika Lundgren, Bengt af Klintberg och Kanslibyrån.

“Kanslibyråns aktioner kan uppfattas som en manual för en lågmäld samhällsomstörtande verksamhet. Jag föreställer mig att om samtliga medborgare ålades uppgiften att genomföra Kanslibyråns 513 aktioner skulle det ändra vår gemensamma verklighet snabbare och mer genomgripande än någon reform våra politiker kan presentera.” - Annika Lundgren

“Flera av Kanslibyråns aktioner belyser vad som är godkänt respektive inte godkänt beteende i den offentliga miljön, hur vårt beteende styrs av tusen olika regler, hur det är suspekt att skratta utan anledning eller att sätta upp en affisch på otillåten plats.” - Bengt af Klintberg