Bläddra

Äldre företagare : 18 porträtt

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: äldre Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Små företag och egenföretagare Sociala grupper
Köp här

Äldre företagare : 18 porträtt

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: äldre Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Små företag och egenföretagare Sociala grupper
Köp här

"Äldre företagare" är ett uttryck som leder associationerna i olika riktningar och kan förefalla motsägelsefullt. Företagare väcker tankar om aktivitet och framåt anda, medan äldre pekar på det motsatta. Men fenomenet är ingalunda ovanligt i dag, och var det inte heller förr.

I denna bok framgår att de äldre företagarna är många och att de genom sin verksamhet ger ett avsevärt bidrag till samhället och ekonomin. Äldre företagare är inte heller en enhetlig grupp, utan har bara två gemensamma egenskaper: de anses vara äldre och de driver eget företag. Det illustreras i bokens mångskiftande porträtt av tjugo företagare som driver arton företag.

Bland dessa finns flera som utmanar invanda föreställningar om företagande och entreprenörskap.

Boken avslutas med några råd till beslutsfattare som vill bidra till att öka antalet äldre som startar och driver företag. Några förslag riktas också till forskare, som kan bli bättre på att uppmärksamma företagare i mogen ålder.

Elisabeth Sundin är seniorprofessor i företagsekonomi vid Linköpings universitet.