Bläddra

av: Daniel Baudin - Lundström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Dagens företagsklimat kräver fokus på ständig förbättring och snabbrörlighet för att försvara och bevara konkurrenskraften. Detta innebär att det stöd och hjälp varje enskild medarbetare kan förvänta sig från sin chef minskar. Agendan består av så mycket mer än att leda och utveckla sina medarbetare. Det riskerar att…
Köp här

Isbn: 9789188915566

Utgivningsår: 20190115

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Erik Hultgren, Dick Lyhammar, Christer Dahlström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Are you struggling to implement Agile methodologies or culture within your company? Are people demanding detailed plans and follow-ups? Is there a chasm between business operations and the IT department? These questions can be continuously raised – but luckily this book is here to help! The original concept came…
Köp här

Isbn: 9789188915078

Utgivningsår: 20190109

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Stefan Ekberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Det finns ingen som är född med självdisciplin. Däremot kan man ANVÄNDA självdisciplin för att få viktiga saker gjorda. Självdisciplin handlar ju om att lyckas få sig själv att göra något som är nyttigt och bra, men som man av olika skäl hela tiden frestas att bara skjuta upp. Det kan handla om att äta nyttigare, träna…
Köp här

Isbn: 9789186907174

Utgivningsår: 20190101

Utgivare: Ego förlag i Stockholm

Mediatyp: BC

av: Mats Ingelborn

Kategorier: E-handel: affärsaspekter Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
"BOKEN GER HANDFASTA RÅD och berättar rakt upp och ner om hur det är att vara e-handlare. Jag är imponerad över hur Mats har lyckats fånga så många sanningar och viktiga perspektiv. Boken är till för dig som är entreprenör, ledare eller en människa som vill förändra och följa sina drömmars mål.…
Köp här

Isbn: 9789177739692

Utgivningsår: 20190110

Utgivare: Yabot

Mediatyp: BC

av: Anamaria Cociorva

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
This book investigates the role, as well as the accuracy of credit ratings, both for companies and countries. In the first article, I find that credit ratings capture financial constraints more effectively relative to other popular proxies. The second paper focuses on a change in the rules of a widely-followed bond…
Köp här

Isbn: 9789177539568

Utgivningsår: 20190109

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780749483838

Utgivningsår: 20190303

Utgivare: Grantham Books Services, Kogan Page Ltd

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Ledning och styrning av moderna organisationer blir allt svårare eftersom det sedan många år tillbaka inte är tillräckligt att bara producera resultat i form av produkter och tjänster. Organisationer måste i ökande utsträckning leva upp till de tuffa krav som ställs på etik, jämställdhet, miljö och mångfald samt följa…
Köp här

Isbn: 9789144122069

Utgivningsår: 20190118

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jan Glete

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria
Nätverk i näringslivet ger en översikt av hur ägargrupperna såg ut i Sverige under större delen av 1900-talet. Jan Gletes bok är ständigt aktuell eftersom den riktar ljuset på ett antal återkommande drivkrafter till ekonomisk omvandling och näringslivsutveckling. Men framför allt pekar den på individens betydelse för…
Köp här

Isbn: 9789177739210

Utgivningsår: 20181208

Utgivare: Förlaget Näringslivshistoria, Print on Demand

Mediatyp: BC

av: Lena Corshammar

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Det aktuella begreppet självledarskap belyses ur olika perspektiv samt ur en organisatorisk kontext med röster från fastighetsmäklarbranschen. Ledarskap i en kunskapsintensiv organisation med självledande medarbetare diskuteras samt vilka konsekvenser som kan uppstå när självledarskap hos medarbetare vilka innehar ett…
Köp här

Isbn: 9789175654690

Utgivningsår: 20181206

Utgivare: Solentro

Mediatyp: BC

av: Lennart Lindén, Ylva Lindén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Vad händer om du försöker sitta bekvämt på en trebent pall som står ojämnt eller som saknar ett ben? Du tappar förr eller senare balansen, får ont i ryggen faller eller omkull. Precis samma sak är det med det moderna och hållbara ledarskapet. De tre benen på pallen representerar konsten: • att leda sig själv, • att…
Köp här

Isbn: 9789172511958

Utgivningsår: 20190104

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av: Lars Gohde

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning
En kvalitetssäkrad och effektiv verksamhet är något som är i allas intresse, såväl för medarbetare som för skattebetalare. Detta är en bok som visar hur man praktiskt går tillväga för att kvalitetssäkra administration i offentlig sektor, med allt som det innebär av kundfokus, målorientering och att arbeta med ständiga…
Köp här

Isbn: 9789172511903

Utgivningsår: 20190104

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av: Tommy Lundberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Modern och samtida poesi Poesi
Det här är en annorlunda bok för chefer, ledare och medarbetare skriven på rim. En bok som genom att korsa, eller vi kanske ska säga krocka, affärsvärldens verklighet med den kulturella världens uttryck, vill få människor att reflektera över arbetslivets villkor och näringslivets moral, och tänka till ett varv på allt…
Köp här

Isbn: 9789163992612

Utgivningsår: 20181206

Utgivare: Great Words, Sandvikens Tryckeri

Mediatyp: BC

av: Kenneth Österlin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Utvecklingen av design har mer och mer gått från utformning av enstaka miljöer, produkter och media till utformning av hela system – av hela verksamhetens kontaktyta med omvärlden. Den här boken handlar om just detta, det vill säga om design management. Om att lägga upp strategin, utforma och leda designarbetet för hur…
Köp här

Isbn: 9789163986024

Utgivningsår: 20181210

Utgivare: Kenneth Österlin

Mediatyp: BC

av: Siw Lundqvist, Leif Marcusson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Projekt är i dag en mycket vanlig arbetsform. En förutsättning för att ­lyckas med ett projekt är god planering. Denna handbok i projektplanering innehåller dokumentexempel, modeller, metoder och verktyg samt ­beskrivning av ett genomgående projektexempels första fas. Grunden för ett projekt läggs i ett…
Köp här

Isbn: 9789144131054

Utgivningsår: 20190102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Endre Sjøvold

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Makt är nödvändigt för att ett samhälle ska fungera och för att organisationer ska överleva. Det är inte fel att öka företagets effektivitet eller att ställa krav på prestation, och i de flesta fall är detta en viktig källa till motivation. Men kombinationen av att vi som arbetstagare ska vara vår egen lyckas smed och…
Köp här

Isbn: 9789144125107

Utgivningsår: 20190118

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Björn Axelsson, Henrik Agndal

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring
Professionell marknadsföring är en grundläggande bok inom marknadsföringsområdet. Med utgångspunkt i frågeställningen ”Vad gör marknadsförare?” identifieras och utvecklas en rad olika perspektiv på ämnet. Författarna behandlar bland annat marknads­föringens roll i företag och samhälle, samt marknads­föringens olika…
Köp här

Isbn: 9789144116778

Utgivningsår: 20190118

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: näringsliv och industri Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Självbiografi: näringsliv och industri
I am a wealthy man but seldom have any cash. I have developed the international corporation Elekta thatmanufactures radiation therapy instruments for cancertreatment. However, my mother, three of her siblings, mypaternal and maternal grandfathers, and one of my cousinsall died from the disease. I have also been…
Köp här

Isbn: 9789188849250

Utgivningsår: 20181228

Utgivare: Ekerlids, Ekerlids

Mediatyp: BB

av: Gunnela Westlander

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
I boken konfronteras läsaren med Taylors idéer framställda i hans kända skrift The Principles of Scientific Management. Syftet bakom boken har varit att beskriva några av de yttre sammanhang kring Taylor som varit avgörande för innehållet i skriften, nämligen hans möten med företagsledningar, yrkeskolleger och fackliga…
Köp här

Isbn: 9789188851192

Utgivningsår: 20181210

Utgivare: GML-förlag, Elfströms tryckeri

Mediatyp: BC

av: Krister Bång, Hans G Abenius, Kristian Wedel, Lennart Fougelberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagshistoria Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
På Västkusten har man på senare år utvecklat världens modernaste produkttankflotta som även svarar mot dagens högt ställda miljökrav. Stor del av denna flotta har vuxit fram från Donsö, i Göteborgs södra skärgård. Ett av dessa rederier är Ektank AB som nu hösten 2018 tar emot två toppmoderna nybyggen från Kina.…
Köp här

Isbn: 9789186687519

Utgivningsår: 20181213

Utgivare: Breakwater Publishing, Göteborgstryckeriet

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9781473675971

Utgivningsår: 20190404

Utgivare: Hodder & Stoughton, Hodder & stoughton general division

Mediatyp: BC

av: Carl J. Schramm

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Carl Schramm, the man described by The Economist as ‘The Evangelist of Entrepreneurship’, has written a myth-busting guide packed with tools and techniques to help you get your big idea off the ground. Carl believes that entrepreneurship has been completely misrepresented by the media, business books,…
Köp här

Isbn: 9781473606913

Utgivningsår: 20190103

Utgivare: Hodder & Stoughton, Hodder & stoughton general division

Mediatyp: BC

av: Wanda Grimsgaard

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Varumärken
Alle virksomheter trenger en forretningsstrategi og en visuell profil. De må også kunne kommunisere hvilke produkter og tjenester de kan tilby sine kunder. I skjæringspunktet mellom strategi og design ligger nøkkelen til suksess. Design og strategi presenterer en strategisk designprosess i sin helhet, samt et mangfold…
Köp här

Isbn: 9788202490553

Utgivningsår: 20180904

Utgivare: Cappelen Damm, Cappelen Damm Akademisk, Livonia Print Sia

Mediatyp: BC

av: Marshall Goldsmith

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Ready to take the next step in your career . . . but not sure what’s holding you back? Read on. Leadership expert Sally Helgesen and bestselling leadership coach Marshall Goldsmith have trained thousands of high achievers–men and women–to reach even greater heights. Again and again, they see that…
Köp här

Isbn: 9781847942258

Utgivningsår: 20190307

Utgivare: Random House UK, Cornerstone

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9781523098781

Utgivningsår: 20190205

Utgivare: Penguin USA, Berrett-koehler publishers

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780753552896

Utgivningsår: 20190321

Utgivare: Random House UK, Ebury publishing

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780525540120

Utgivningsår: 20190205

Utgivare: Penguin USA, Penguin putnam inc

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780525542803

Utgivningsår: 20190416

Utgivare: Penguin USA, Penguin publishing group

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780525538615

Utgivningsår: 20190228

Utgivare: Penguin USA, Penguin putnam inc

Mediatyp: BB

av: Chris Yeh, Reid Hoffman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Silicon Valley is renowned for its striking number of businesses which have grown from garage start-ups into global giants; Apple, Cisco, Google, HP and Intel to name a few. But what is the secret to their outstanding success? Hoffman and Yeh explain that it’s simple: they’ve learnt how to…
Köp här

Isbn: 9780008303631

Utgivningsår: 20181018

Utgivare: Harper Collins UK, Harpercollins publishers

Mediatyp: BC

av: Hans Möller

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Ideon Science Park i Lund är en av Europas mest framgångsrika mötesplatser för visionärer, entreprenörer och riskkapital. Här har flera världsledande spetsföretag inom bland annat mobiltelefoni, IT och life science sett dagens ljus. Vare sig du är i Silicon Valley eller i Hongkong och säger “Ideon” så vet…
Köp här

Isbn: 9789186691974

Utgivningsår: 20150601

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186203702

Utgivningsår: 20110114

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Anders Hanson

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Salutogen kultur handlar om vad kulturen betyder i en organisation, så väl för de som arbetar där som för att organisationen ska vara framgångsrik. Författaren utgår från sin mångåriga erfarenhet av förbättringsarbete i organisationer där man bryr sig om mjuka frågor och där man bestämt sig för att tillämpa en…
Köp här

Isbn: 9789198033915

Utgivningsår: 20150318

Utgivare: Salutogent ledarskap Sverige AB, Livonia Print

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789173336284

Utgivningsår: 20140224

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Is partnership as an organisational principle a way to overcome the limitations of project-organisation and its focus on short-term outcomes? Or is the interest in partnership organisations only an expression of a trend or a fashion in the growing market for organisational development in complex situations? In this…
Köp här

Isbn: 9789173350112

Utgivningsår: 20080219

Utgivare: Santérus Förlag, Santérus Academic Press Sweden

Mediatyp: BC

av: Daniel Ewerman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring
Varför lyckas vissa organisationer och andra inte? Svaret stavas kundupplevelse. Det finns inget seriöst företag eller organisation på jorden som vill göra sina kunder illa. Att kundupplevelser alltför ofta blir dåliga beror inte på dåliga intentioner, utan snarare på en rad felbeslut. Beslut som inte utgått ifrån…
Köp här

Isbn: 9789188659309

Utgivningsår: 20180110

Utgivare: Volante

Mediatyp: BC

av: Bengt Alvång

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden
Detta är en praktisk och jordnära vägledningsbok som ger dig stöd i din rekrytering från kravprofil till sluturval. Utöver effektiva tips för hur du väljer “rätt person” så avslöjar den hur man känner igen en genuin problemskapare innan det är för sent – även när de är slipade och bra skådespelare. Den…
Köp här

Isbn: 9789188559432

Utgivningsår: 20170113

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Martin Blom, Mikael Lundgren

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Varför finns egentligen företag? Vilka roller spelar de i samhället? Vårt svar är att företag samtidigt spelar flera olika roller och i boken presenteras och diskuteras några av dessa. Utgångspunkten är de många offentliga sammanhang där företag och företagande diskuteras och där olika, ibland sinsemellan motstridiga,…
Köp här

Isbn: 9789144100876

Utgivningsår: 20160329

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Dominik Halbeisen, Stefan Segerlund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: distribution och logistik Management: särskilda områden
Intralogistics (and warehouse planning) is a field with vast scope and high complexity. Handling this scope and this complexity is a challenge, but the rewards are potentially great. Using the correct warehousing solution provides a powerful leverage to reduce costs and fixed assets, and a tool to sustainably increase…
Köp här

Isbn: 9789144109176

Utgivningsår: 20160408

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sophie Linghag, Anna Wahl

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Hur ser villkoren ut för kvinnor och män inom industriföretag? Och kan villkoren variera beroende på om du är chef eller verkstadsarbetare? Detta är frågor som diskuteras i boken Män har varit här längst som visar på komplexiteten i organisatoriskt jämställdhetsarbete. Diskussionen centreras kring tre huvudsakliga…
Köp här

Isbn: 9789144088730

Utgivningsår: 20130507

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC