Bläddra

Äldre Västgötalagen : och dess bilagor : i Cod. Holm. B 59

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Juridik Rättshistoria Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Äldre Västgötalagen : och dess bilagor : i Cod. Holm. B 59

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Juridik Rättshistoria Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Genom Föreningen för Västgötalitteratur och professor Per-Axel Wiktorsson utges här den Äldre Västgötalagen, handskrift B 59 i Kungl. Biblioteket. Lagen finns tidigare utgiven, men då endast själva lagtexten utan alla de förtydligande omgivande textvittnena. Utgivningen följer modern textedition och för första gången ges nu hela handskrift Cod. Holm. B 59 ut i färgfaksimil, i trogen fornsvensk version och i översättning till modern svenska. Därtill kommer en vetenskaplig inledning där professor Per-Axel Wiktorsson redogör för själva handskriften, dess uppbyggnad och historia samt behandlar de olika skrivarna i handskriften. Till denna inledning fogas även uppsatser kring lagen och dess innehåll. Allt i handskriften har tidigare inte kunnat läsas men genom modern teknik har en stor del av dessa texter nu kunnat tolkas. För första gången utges även den så kallade Latinbalken i översättning. Detta är en andra reviderad och utvidgad utgåva av den år 2011 utgivna första upplagan.