Bläddra

av:Gabriela Bjarne Larsson

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi Juridik Rättshistoria Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
För 500 år sedan var bostadsbristen i Stockholm omfattande. I jämförelse med dagens befolkningsmängd var invånarantalet i Gamla stan dubbelt så stort. Trots att Stockholm ofta hemsöktes av pestepidemier, som skördade många människoliv, fylldes staden snabbt med nya invånare. Stockholm befann sig nämligen i en…
Köp här

Isbn: 9789186645137

Utgivningsår:20191220

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av:Kerstin Stenson

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Historia Historia och arkeologi Juridik Rättshistoria Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Att kvinnorna i historien har marginaliserats och fortfarande marginaliseras på olika sätt i svensk medeltidsforskning finns det många exempel på. Manliga historiker verkar sällan, med några få undantag, intresserade av att sätta förändringar i ett genusperspektiv och kvinnohistoria betraktas ofta fortfarande som…
Köp här

Isbn: 9789174635836

Utgivningsår:20141223

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

Kategorier: Juridik Rättshistoria Rättsmetoder, rättsteori och rättsfilosofi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Under hösten 2019 anordnades på Juridiska institutionen en doktorandkurs i rättshistoria för doktorander i juridik. Kursens huvudsakliga syfte var att presentera rättshistorieämnet ur olika infallsvinklar. Presentationerna gav en överblick olika metodologiska inriktningar som rättskultur, rättsgenetik och komparativ…
Köp här

Isbn: 9789186645175

Utgivningsår:20220315

Utgivare: Institutet för rättshistorisk forskning

Mediatyp: BC

av:Maria Landin, Anders Numan, Björn Öberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Juridik Rättshistoria Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Bokens händelser utspelar sig i Sotholms härad, som är en del av Södertörn med de gamla socknarna Tyresö, Dalarö, Österhaninge, Nämdö, Utö, Ornö, Västerhaninge, Muskö, Ösmo, Sorunda och Torö. Genom att gå igenom domböckerna från Sotholms härad från mitten av 1600-talet till andra halvan av 1800-talet har författarna…
Köp här

Isbn: 9789188523334

Utgivningsår:20190213

Utgivare: Bokförlaget Axplock

Mediatyp: BB

Kategorier: Juridik Rättshistoria Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Denna vänbok är tillägnad Carl Gustaf Spangenberg, universitetslektor i rättshistoria vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet. Medverkande författare: Luisa Antoniolli, Jonas Christensen, Marianne Dahlén, Bruno Debaenst, Hans Eklund, Görel Granström, Dirk Heirbaut, Johan Hirschfeldt, Cyril Holm, Mia Korpiola,…
Köp här

Isbn: 9789177370598

Utgivningsår:20190425

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185352746

Utgivningsår:20080216

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Rättshistoria Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Beginning in 2016 Lund University in Sweden celebrated its 350 years of existence. In 1666 the new university got its constitution, and January 28 1668 the university was inaugurated. The Law Faculty celebrated the event with several seminars and symposia. In November 2017, the legal historians in Lund arranged an…
Köp här

Isbn: 9789186645151

Utgivningsår:20210331

Utgivare: Institutet för rättshistorisk forskning

Mediatyp: BB

av:Fredrik Charpentier Ljungqvist

Kategorier: Juridik Rättshistoria Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Denna bok behandlar lagregleringen av den expanderande kungamakten i det högmedeltida Danmark, Norge och Sverige ur ett komparativt perspektiv. Utifrån bevarat lagmaterial undersöks utvecklingen av kungamaktens rättsliga och militära befogenheter och funktioner i relation till tingsmenigheternas och kyrkans förändrade…
Köp här

Isbn: 9789186645090

Utgivningsår:20161124

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av:Arne Jarrick

Kategorier: Juridik Rättshistoria Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Lyder ni lagarna? Har ni läst dem? Om inte – hur vet ni då om ni lyder dem? Förmodligen därför att era värderingar överensstämmer ganska väl med lagarna. Är det de svenska värderingarna? Knappast. Sådan är upptakten till denna gedigna…
Köp här

Isbn: 9789127180338

Utgivningsår:20231013

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av:Johan Herbertsson

Kategorier: Andaktsliv, riter och ceremonier Aspekter av religion Böner och liturgi Filosofi och religion Juridik Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Rättshistoria Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Religion och tro
Boken handlar om den särskilda gudstjänst som i lag var påbjuden under mer än 300 år. Före rättegång skulle det förrättas en gudstjänst där alla berörda var skyldiga att närvara. Efter utgången av 1989 är rättegångsgudstjänsten inte längre påbjuden. Men när började den? Hur gestaltades gudstjänsten liturgiskt? Och hur…
Köp här

Isbn: 9789187439308

Utgivningsår:20160502

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BB

av:Jan-Mikael Bexhed

Kategorier: Juridik Rättshistoria Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Den karibiska ön S:t Barthelemy var svensk koloni 1784–1878. I boken skildras hur rättskipningen och förvaltningen i vid bemärkelse var organiserad på ön under den svenska tiden. Frågor som behandlas är bl.a. hur den lokala konseljen fungerade både som lokal lagstiftare, som domstol och som verkställande myndighet samt…
Köp här

Isbn: 9789189840003

Utgivningsår:20240212

Utgivare: eddy.se ab

Mediatyp: BC

av:Christopher Collstedt

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: män och pojkar Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Juridik Rättshistoria Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Våld i samhället
I dagens samhällsdebatt, i media och vetenskaplig forskning, uppmärksammas människors utsatthet för våldsbrott som ett mycket allvarligt problem. Utmärkande för det offentliga samtalet är dess skarpa fokusering på den våldsamme mannen. Mäns utsatthet för andra mäns våld är däremot en problematik som ytterst sällan förs…
Köp här

Isbn: 9789171734525

Utgivningsår:20150907

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Annika Sandén

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Juridik Rättshistoria Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
När Sverige blev ett stormaktsvälde genom olika krigsföretag stärkte kyrkan samtidigt sitt grepp. Men i rikets socknar hade kvinnor och män att ordna och leva sina liv. Konflikter uppstod och brott begicks. Och det var den lokala rättvisan som skulle lösa konflikterna och döma brottslingarna. Hur såg tidens människor…
Köp här

Isbn: 9789173536653

Utgivningsår:20140124

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789188931597

Utgivningsår:20190318

Utgivare: MOW Publishing

Mediatyp: BB

av:Anders Franzén

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: offentliga byggnader Juridik Konst Rättshistoria Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Under långt mer än 350 år har Göta hovrätt utövat sin dömande verksamhet på en och samma plats i Jönköping. Detta har gett upphov till en rik och spännande historia. Helt säkert är det många av dem som upplever domstolsmiljön i dag som också känner historiens vingslag i sandstensfasadens inristningar, de knarrande…
Köp här

Isbn: 9789198069129

Utgivningsår:20161203

Utgivare: Jönköpings läns museum

Mediatyp: BB

av:Glenn Lauritz Andersson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Juridik Rättshistoria Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
”Skrämmande bra… Det här är årets svenska deckare, alla kategorier.”Kristianstadsbladet Hösten 1888 härjade Jack Uppskäraren i det fattiga East End i London. Hans makabra metoder att mörda och stympa fattiga prostituerade lamslog både invånare och polis, medan dåden var sprängstoff för tidningarnas…
Köp här

Isbn: 9789185507283

Utgivningsår:20080325

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186067533

Utgivningsår:20090415

Utgivare: Pocketförlaget

Mediatyp: BC

av:Per-Axel Wiktorsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Juridik Rättshistoria Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Socialhistoria och kulturhistoria
Genom Föreningen för Västgötalitteratur och professor Per-Axel Wiktorsson utges här den Äldre Västgötalagen, handskrift B 59 i Kungl. Biblioteket. Lagen finns tidigare utgiven, men då endast själva lagtexten utan alla de förtydligande omgivande textvittnena. Utgivningen följer modern textedition och för första gången…
Köp här

Isbn: 9789198756111

Utgivningsår:20220801

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

av:Mia Korpiola, Marko Lamberg, Anu Lahtinen, Elsa Trolle Önnerfors, Per Nilsén, Heikki Pihlajamäki, Jussi Sallila, Marianne Vasara-Aaltonen, Martin Sunnqvist, Kjell Å. Modéer

Kategorier: Juridik Rättshistoria Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden
The Svea Court of Appeal, founded in Stockholm in 1614, represented a new type of a superior royal tribunal in early modern Sweden. While the first century of the Court has merited scholarly attention before this, fresh insights have been gained by asking new questions, using comparative methods and rereading the…
Köp här

Isbn: 9789186645083

Utgivningsår:20140930

Utgivare: Institutet för rättshistorisk forskning

Mediatyp: BB

av:Erik Wångmar

Kategorier: Juridik Rättshistoria Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Fram till mitten av 1960-talet användes uttrycket femfemma ofta som en vardagsterm i brottmål. Det syftade på strafflagens 5 kap. 5 § och innebar att en person som gjort sig skyldig till en brottslig handling under inflytande av psykisk sjukdom eller som tillfälligt inte varit vid sina sinnens fulla bruk, kunde bli…
Köp här

Isbn: 9789198610925

Utgivningsår:20221220

Utgivare: Égalité bokförlag

Mediatyp: BB

av:Göran B. Nilsson

Kategorier: Juridik Rättshistoria Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Under namnet Den Bestickande Teorin lanserar den västgötske modernhistorikern Göran B. Nilsson i Nytt ljus över Västgötalagen en helt ny syn på lagen och dess tillkomsthistoria. Båda har, alltifrån CJ Schlyters och H S Collins textutgåva 1827 och framåt, enligt författaren, varit föremål för en rad missförstånd och…
Köp här

Isbn: 9789186645045

Utgivningsår:20120417

Utgivare: Institutet för rättshistorisk forskning

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789151993423

Utgivningsår:20230402

Utgivare: Bokförlaget Cursiva

Mediatyp: BC