Bläddra

Ales stenar : en världsattraktion från bronsåldern

Kategorier: Forntidens historia Historia Historia och arkeologi
Köp här

Ales stenar : en världsattraktion från bronsåldern

Kategorier: Forntidens historia Historia Historia och arkeologi
Köp här

Ales Stenar,  en världattraktion från bronsåldern.

Med den titeln redovisar arkeoastronomen Bob G Lind alla fakta om den drygt 70 m långa och 19 m breda skeppsformationen på Österlen (Kåseberga) i sydöstra Skåne.

Och inte bara det!

Nya unika vetenskapliga upptäckter på Österlen (invid Kivik) och den Danska ön Bornholm som är väl synlig frånn Ales Stenar bevisar nu slutgiltigt att de omtvistade stenarna på Kåsebergaåsen restes efter solens upp- och nedgångar för omkring 2700 år sedan. Därom ger den nya världsunika upptäckten av det hällristade solhjulet i Madse Bakke på Bornholm klara besked om.

Det världsunika solhjulet på Bornholm på andra sidan gappet ca 4,5 mil från Kåseberga är nämligen precis som Ales Stenar orienterat efter solens upp och nedgångar vid vintersolståndet, sommarsolståndet, vårdagjämningen och höstdagjämningen. Alltså en direkt förebild, mall eller kopia på Ales Stenars orientering till solen.

Att det unika solhjulet är daterat till omkring 700 f.Kr. det vill säga precis som Ales Stenar är 2700 år gammalt är sålunda inte någon tillfällighet.