Bläddra

av: Taina Kantola, Lennart Warring

Kategorier: Forntidens historia Historia Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789198154153

Utgivningsår: 20160301

Utgivare: Tigris press, Totem

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188992970

Utgivningsår: 20071018

Utgivare: Alhambra

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173591416

Utgivningsår: 20190926

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Dimitrios Iordanoglou, Johannes Siapkas, Susanne Carlsson, Lisa Folkmarson Käll, Fredrik Palm, Anna-Pya Sjödin, Magnus Ullén

Kategorier: Forntidens historia Historia Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789197818681

Utgivningsår: 20110401

Utgivare: Centrum för genusvetenskap

Mediatyp: BC

av: Verner Lindblom, Bengt Råsled

Kategorier: Forntidens historia Historia Historia och arkeologi
Det finns en del att säga om gårdagens och dagens arkeologers och historikers sätt att behandla forntiden – eller att ”icke behandla” – främst Västergötland och Götalandskapen. En behandling och en ”ickebehandling” som innehåller många oegentligheter, vilka finns spridda i ett stort antal publikationer runt om i…
Köp här

Isbn: 9789175270234

Utgivningsår: 20121129

Utgivare: Atremi AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185057467

Utgivningsår: 20041012

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av: Dick Harrison

Kategorier: Forntidens historia Historia Historia och arkeologi
Detta är den första volymen av tre om slaveriets världshistoria, från begynnelsen till nutiden. Det är en historia som aldrig förut har berättats, en historia som knyter samman alla folk och alla världsdelar. Det är en fruktansvärt smutsig historia, en historia som vi har valt att blunda för. Att vara slav är att inte…
Köp här

Isbn: 9789185057818

Utgivningsår: 20060914

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av: Ingvild S. Gilhus, Einar Thomassen

Kategorier: Filosofi och religion Forntida religioner och mytologier Forntidens historia Historia Historia och arkeologi Religion och tro
Religionerna må vara utdöda, men berättelserna om de antika gudarna och hjältarna lever kvar och är i dag en del av vårt kulturella arv. Egyptens pyramider och mumier utövar ännu sin mystiska dragningskraft, och Babylons portar och ziggurater väcker föreställningar om en civilisation bortom Bibelns historier. Antikens…
Köp här

Isbn: 9789144110608

Utgivningsår: 20150716

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Barbro Frizell

Kategorier: Forntidens historia Historia Historia och arkeologi
“Detta är en berättelse om resenärers och pionjärers sökande efter spår av ett utdött folk i ett levandelandskap, om historiebruk och identitet, om ett etruskiskt kulturarv som skapades av aktörer medvitt skilda syften genom grävande, samlande och säljande, genom studier, tolkning och förmedling. För några var…
Köp här

Isbn: 9789173319393

Utgivningsår: 20180928

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789189116986

Utgivningsår: 20101022

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Paul Cartledge

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Forntidens historia Historia Historia och arkeologi
Alexander den Store. Ett namn som alla känner till. Den störste fältherre som historien har skådat. Trots att han dog strax innan han skulle fylla 33 hade han hunnit bli en mytologisk person som för all framtid skulle leva i minnet i såväl väst som öst. På några få år erövrade han nästan hela den värld som var känd på…
Köp här

Isbn: 9789173590730

Utgivningsår: 20140506

Utgivare: Santérus Förlag, MacMillan

Mediatyp: BB

av: John Hedberg

Kategorier: Filosofi och religion Forntida religioner och mytologier Forntidens historia Historia Historia och arkeologi Religion och tro
Marilyn. Blondiner som offer. En bok om hur den ljushyade, blonda, rödhåriga och blåögda varianten av människa valdes ut och delvis avlades fram i syfte att dödas som utbyte av föda till naturmakterna – solen, säden, vattnet. En ny belysning av orsaker till människors yttre olikheter, med utgångspunkter i…
Köp här

Isbn: 9789197775649

Utgivningsår: 20131025

Utgivare: xentropi hb

Mediatyp: BC