Bläddra

av:Taina Kantola, Lennart Warring

Kategorier: Forntidens historia Historia Historia och arkeologi

Isbn: 9789198154153

Utgivningsår:20160301

Utgivare: Tigris press

Mediatyp: BC

av:Dick Harrison

Kategorier: Forntidens historia Historia Historia och arkeologi
Detta är den första volymen av tre om slaveriets världshistoria, från begynnelsen till nutiden. Det är en historia som aldrig förut har berättats, en historia som knyter samman alla folk och alla världsdelar. Det är en fruktansvärt smutsig historia, en historia som vi har valt att blunda för. Att vara slav är att inte…

Isbn: 9789185057818

Utgivningsår:20060914

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av:Ingvild S. Gilhus, Einar Thomassen

Kategorier: Filosofi och religion Forntida religioner och mytologier Forntidens historia Historia Historia och arkeologi Religion och tro
Religionerna må vara utdöda, men berättelserna om de antika gudarna och hjältarna lever kvar och är i dag en del av vårt kulturella arv. Egyptens pyramider och mumier utövar ännu sin mystiska dragningskraft, och Babylons portar och ziggurater väcker föreställningar om en civilisation bortom Bibelns historier.Antikens…

Isbn: 9789144110608

Utgivningsår:20150716

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Bob G. Lind

Kategorier: Forntidens historia Historia Historia och arkeologi
Ales Stenar,  en världattraktion från bronsåldern. Med den titeln redovisar arkeoastronomen Bob G Lind alla fakta om den drygt 70 m långa och 19 m breda skeppsformationen på Österlen (Kåseberga) i sydöstra Skåne. Och inte bara det! Nya unika vetenskapliga upptäckter på Österlen (invid Kivik) och den Danska ön…

Isbn: 9789151924717

Utgivningsår:20190909

Utgivare: Carlbergs Förlag

Mediatyp: BB

av:Dominique Briquel

Kategorier: Forntidens historia Historia Historia och arkeologi
I början av första årtusendet före vår tideräkning utvecklade etruskerna den första högtstående civilisationen på italiska halvön, en civilisation som snabbt trängdes ut när romarriket expanderade. I dag känner vi den bara genom arkeologiska fynd i Toscana och dess omgivningar. Fynden vittnar om en fascinerande värld…

Isbn: 9789188992970

Utgivningsår:20071018

Utgivare: Alhambra

Mediatyp: BC

av:Kent Andersson

Kategorier: Forntidens historia Historia Historia och arkeologi
Forntiden befolkades av människor som du och jag. Människor med sorger, bekymmer och glädjeämnen. Ändå gör avståndet i tid att vi ofta inte ser dessa personer som individer. Det vill Kent Andersson råda bot på. Genom ett urval av föremål från järnåldern kan vi förstå mer om den värld de levde i. Hur såg de ut? Vilka…

Isbn: 9789127167254

Utgivningsår:20200313

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BC

Kategorier: Forntidens historia Historia Historia och arkeologi
Spåren efter ohyggliga fältslag, vansinniga härskare och bestialiska avrättningar, glömda sedan länge, kommer i dag upp till ytan vid utgrävningar världen över. Det som forntiden inte kan berätta för oss i skriftliga källor, får vi i stället veta genom alla de uppseendeväckande fynd som arkeologerna gör vid forntidens…

Isbn: 9788253538648

Utgivningsår:20191010

Utgivare: Bonnier Publications A/S

Mediatyp: BB

av:Allan Klynne

Kategorier: Arkitektur Arkitekturhistoria Forntidens historia Historia Historia och arkeologi Konst
Kan du räkna upp antikens sju underverk? Listan upprättades redan 140 f.Kr. av Antipatros från Sidon, men inte ens han hade sett dem med egna ögon. Ett av underverken kanske aldrig existerat, ett annat hade raserats långt innan han föddes. Några eldhärjades eller rämnade under senantiken, andra demonterades i senare…

Isbn: 9789178530380

Utgivningsår:20191122

Utgivare: A Nice Noise

Mediatyp: AC

Isbn: 9789185057467

Utgivningsår:20041012

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av:Dick Harrison

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: kungligheter Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Forntidens historia Historia Historia och arkeologi
»Vad som är fakta och vad som är fiktion reds ut i denna rafflande och kärnfulla biografi…« JPS Media Det är en historisk ironi att vi inte har en aning om hur världens mest ryktbara skönhetsdrottning såg ut. Inga porträttlika avbildningar finns bevarade av den egyptiska härskarinnan Kleopatra. Vi är…

Isbn: 9789177894810

Utgivningsår:20210317

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BC

av: Martin Brennan

Kategorier: Forntidens historia Historia Historia och arkeologi
This revealing text describes the exciting discovery and deciphering of the 5,000-year-old stone chambers and standing stones of pre-Celtic Ireland. At midwinter sunrise, Martin Brennan and his research partner observed a beam of light shining into the central chamber at Newgrange, illuminating a series of glyphs on…

Isbn: 9780892815098

Utgivningsår:19941001

Utgivare: Inner Traditions

Mediatyp: BC

av:Zecharia Sitchin

Kategorier: Forntidens historia Historia Historia och arkeologi
Space travel…Genetic engineering…Computer science…Astounding achievements as new as tomorrow. But stunning recent evidence proves that these ultramodern advances were known to our forefathers millions of yesterdays ago…as early as 3,000 years before the birth of Christ! 

Isbn: 9780380761593

Utgivningsår:19901001

Utgivare: HarperCollins (USA)

Mediatyp: BC

av:Allan Klynne

Kategorier: Arkitektur Arkitekturhistoria Forntidens historia Historia Historia och arkeologi Konst
Kan du räkna upp antikens sju underverk? Listan upprättades redan 140 f.Kr. av Antipatros från Sidon, men inte ens han hade sett dem med egna ögon. Ett av underverken kanske aldrig existerat, ett annat hade raserats långt innan han föddes. Några eldhärjades eller rämnade under senantiken, andra demonterades i senare…

Isbn: 9789127151376

Utgivningsår:20190427

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av:Peter Bratt

Kategorier: Forntidens historia Historia Historia och arkeologi
För många av oss är forntiden ett dunkelt begrepp som man minns från sin skolundervisning. Tiden har framstått som svårfångad med många gåtfulla fynd och åtskilliga årtusenden att gå vilse i. Men genom de senaste decenniernas stora arkeologiska undersökningar, moderna analysmetoder och tvärvetenskapliga forskning…

Isbn: 9789171736628

Utgivningsår:20230220

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

Kategorier: Forntidens historia Historia Historia och arkeologi
I över 200 år har Egyptens urgamla monument lockat till sig forskare och nyfikna turister från hela världen. Allt från små barnmumier till gigantiska pyramider har undersökts i försöken att kartlägga en av världens äldsta civilisationer, först med skärslevar, penslar och arkeologisk grundlighet, sedan med avancerade…

Isbn: 9788253538624

Utgivningsår:20191010

Utgivare: Bonnier Publications A/S

Mediatyp: BB

av:Kent Andersson

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Forntidens historia Historia Historia och arkeologi
Av de omkring tio miljoner föremål som finns i Historiska Museets samlingar har arkeologen Kent Andersson valt ut trettio klenoder från järnåldern. Fynden hjälper oss att komma närmare de människor som levde för tusentals år sedan och ger upphov till spännande frågor och tolkningar: Hur bar man en rutig yllemantel för…
Utgått

Isbn: 9789173539630

Utgivningsår:20180321

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BC

av:Torbjörn Skånberg

Kategorier: Forntidens historia Historia Historia och arkeologi
Själens Resa – Forntidens tro i nytt ljus. Torbjörn Skånberg Genom att studera lämningarna efter forntidens folk har författaren fått fram nya förklaringar till varför deras gravar var konstruerade på ett visst sätt, hur de förklarade årstiderna och hur de såg på livet efter döden. Författaren för även fram en teori…

Isbn: 9789188939128

Utgivningsår:20190923

Utgivare: Förlagshuset Siljans Måsar KB

Mediatyp: BC

av:Paul Cartledge

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Forntidens historia Historia Historia och arkeologi
Alexander den Store. Ett namn som alla känner till. Den störste fältherre som historien har skådat. Trots att han dog strax innan han skulle fylla 33 hade han hunnit bli en mytologisk person som för all framtid skulle leva i minnet i såväl väst som öst. På några få år erövrade han nästan hela den värld som var känd på…

Isbn: 9789173590730

Utgivningsår:20140506

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av:Allan Klynne

Kategorier: Arkitektur Arkitekturhistoria Forntidens historia Historia Historia och arkeologi Konst
”Allan Klynnes Antikens sju underverk är en rik och underhållande historia.” Dagens Nyheter ”Jag kan varmt rekommendera Antikens sju underverk.” Dominic Ingemark, Clio – historiska boknyheter Kan du räkna upp antikens sju underverk? Listan upprättades redan 140 f.Kr. av Antipatros från…

Isbn: 9789127166622

Utgivningsår:20200417

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BC

av:John Hedberg

Kategorier: Filosofi och religion Forntida religioner och mytologier Forntidens historia Historia Historia och arkeologi Religion och tro
Marilyn. Blondiner som offer. En bok om hur den ljushyade, blonda, rödhåriga och blåögda varianten av människa valdes ut och delvis avlades fram i syfte att dödas som utbyte av föda till naturmakterna – solen, säden, vattnet. En ny belysning av orsaker till människors yttre olikheter, med utgångspunkter i…

Isbn: 9789197775649

Utgivningsår:20131025

Utgivare: xentropi hb

Mediatyp: BC

av:Dimitrios Iordanoglou, Johannes Siapkas, Susanne Carlsson, Lisa Folkmarson Käll, Fredrik Palm, Anna-Pya Sjödin, Magnus Ullén

Kategorier: Forntidens historia Historia Historia och arkeologi

Isbn: 9789197818681

Utgivningsår:20110401

Utgivare: Centrum för genusvetenskap

Mediatyp: BC

av:Dick Harrison

Kategorier: Forntidens historia Historia Historia och arkeologi
»Det här är rafflande och rolig läsning på så många nivåer från modern popkultur till de gamla egyptierna.« JPS Media »Boken blir en världshistorisk exposé, som tar upp källorna till antik historia, och hur den uråldriga egyptiska civilisationen påverkat västerlandets kultur, särskilt från egyptologins födelse efter…

Isbn: 9789177893882

Utgivningsår:20210118

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BC