Bläddra

Alkemi, romantik och rasvetenskap : Om en vetenskaplig tradition

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia
Köp här

Alkemi, romantik och rasvetenskap : Om en vetenskaplig tradition

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia
Köp här
1800-talets och sekelskiftets rasvetenskap förstås bäst om den ses i en vetenskaplig tradition som vill återskapa sambandet mellan fysik och psyke. Den äldre rasvetenskapens metod att av det yttre avläsa inre mentala egenskaper och föreställningen om rasernas hierarki, blir i detta ljus naturliga konsekvenser av de vetenskapliga förutsättningarna.