Bläddra
Kategorier: Astronomi, rymd och tid Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia
Svenska astronomiska sällskapet firade hundra år 2019. Detta högtidlighölls bland annat genom en blogg där vi i hundra artiklar försökte skildra vad svenska astronomi är och har varit under det senaste seklet. Denna blogg har vi nu stöpt om till bokform.Samlingen visar på den snabba utvecklingen inom astronomi och…
Köp här

Isbn: 9789189286016

Utgivningsår: 20210302

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185355464

Utgivningsår: 20060420

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Rolf Lindborg

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia
En polemik mot en vanlig uppfattning om Ørsted att det var ren slump att han fann elektromagnetismen. Ørsted var vid tiden för upptäckten djupt inne i romantikens föreställningsvärld, från doktorsavhandlingen 1799 om Kants metafysik till sin personliga bekantskap med Fichte och andra romantiker i Tyskland.
Köp här

Isbn: 9789157800329

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171507457

Utgivningsår: 19990301

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Hertha Hanson

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia
1800-talets och sekelskiftets rasvetenskap förstås bäst om den ses i en vetenskaplig tradition som vill återskapa sambandet mellan fysik och psyke. Den äldre rasvetenskapens metod att av det yttre avläsa inre mentala egenskaper och föreställningen om rasernas hierarki, blir i detta ljus naturliga konsekvenser av de…
Köp här

Isbn: 9789188248381

Utgivningsår: 19940101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Torleif Ingelög,

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Biologi och biovetenskap Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
I den här boken dyker vi in i en skattkammare med 33 miljoner registrerade föremål som både är unika och oersättliga och som inte får gå förlorade. Det handlar om föremål bevarade i biologiska samlingar i Sverige. Vi får även möta eldsjälarna bakom samlingarna och ta del av deras fascinerande berättelser i denna rikt…
Köp här

Isbn: 9789188506917

Utgivningsår: 20131120

Utgivare: ArtDatabanken SLU

Mediatyp: BB

av: Jens Nordqvist

Kategorier: Biologi och biovetenskap Biovetenskap Genetik (ej medicinsk) Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia
»I den nya boken Den stora fröstölden av Jens Nordqvist får man lära känna några av de världsförbättrare och idealister, plundrare och mördare, som deltog i 1900-talets storslagna projekt att mätta mänskligheten med hjälp av växtförädling … Rafflande läsning!« Hemmets journal   »Den stora fröstölden är en…
Köp här

Isbn: 9789177891031

Utgivningsår: 20201013

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av: Hanna Hodacs, Kenneth Nyberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia
Att Carl von Linné och hans lärjungar lade mycket tid och kraft på resor av olika slag är välkänt. Men vad drev resenärerna och varför var resandet så betydelsefullt inom 1700-talets vetenskapliga forskning? I Naturalhistoria på resande fot ger historikerna Hanna Hodacs och Kenneth Nyberg nya perspektiv på ämnesfältet…
Köp här

Isbn: 9789189116924

Utgivningsår: 20070531

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Bo Ekberg

Kategorier: Biologi och biovetenskap Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia Zoologi Zoologi: fåglar (ornitologi)
Om den moderna ornitologins framväxt I fåglarnas värld skildrar människans intresse för fåglar från äldsta tid till i våra dagar. Särskild tonvikt ligger på perioden från ca 1700 till 1900-talets första decennier, den moderna ornitologins framväxt. Bo Ekberg berättar lika välformulerat som initierat om hur ett…
Köp här

Isbn: 9789189063532

Utgivningsår: 20210310

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Carl Zimmer

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia
Ingen ifrågasätter i dag att hjärnan är människans kärna, det organ som rymmer själva essensen av vad det innebär att vara människa. Hjärnan är det har vetenskapen lärt oss vår andliga, själsliga, rationella och känslomässiga central. Den formar våra tankar och skapar vårt medvetande.      Men ännu under 1600-talets…
Köp här

Isbn: 9789197526302

Utgivningsår: 20050921

Utgivare: Fahrenheit

Mediatyp: BB

av: Ulf Litzén,

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Esaias Tegnér hade toppbetyg: i fysik! Missa inte denna fascinerande bok om fysikforskningens historia. På Lunds universitet var fysik till en början en del av matematikundervisningen. När forskningen kom igång på allvar väckte den internationell uppmärksamhet, och ämnet expanderade snabbt efter andra…
Köp här

Isbn: 9789175453200

Utgivningsår: 20151009

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av: Gustav Källstrand

Kategorier: Institutioner och lärda sällskap Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Hur kom den vision som dynamitkungen från Sverige nedtecknade i sitt testamente att utvecklas till ett av världens mest prestigefyllda och omdiskuterade priser? I Andens olympiska spel är huvudpersonen inte Alfred Nobel, utan det Nobelpris som kom att bli hans arv. Men även den Nobelstiftelse, de individuella…
Köp här

Isbn: 9789189139442

Utgivningsår: 20210913

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

av: Jacob Wikner, Staffan Holmbring

Kategorier: Antologier Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Industriella tillämpningar av naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia Sanna berättelser Sanna berättelser: upptäckter, historia, vetenskap
Den här boken ger dig bakgrunden, sammanhanget och många spännande historier från verkligheten som lett fram till elektroniksystemens framgångssaga för världen. När forskarna förstod att det var möjligt att göra transistorn förstod de också att denna upptäckt skulle kunna påverka människan och mänskligheten på ett…
Köp här

Isbn: 9789177392316

Utgivningsår: 20170523

Utgivare: Cognicatus AB

Mediatyp: BC

av: Christer Ericsson

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Vetenskapens historia är mer eller mindre omöjlig att skildra i sin helhet och på ett hanterligt sätt. Ändå har historieprofessorn Christer Ericsson tagit sig an detta sisyfosuppdrag.  Han berättar här om både naturvetenskap och humaniora. Syftet är att översiktligt och begripligt beskriva utvecklingens huvuddrag.…
Köp här

Isbn: 9789189065109

Utgivningsår: 20220506

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia
I denna bok ryms berättelsen om pojken från Halmstad som blev världsberömd, gymnasieläraren som gjorde en banbrytande upptäckt, professorn som köpte sig en professur och en mäkta uppfinningsrik tidigare krigsfånge och många många fler som satt avtryck i lundafysikens historia. Följ utvecklingen i ord och bild från…
Köp här

Isbn: 9789178449729

Utgivningsår: 20161213

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Jens Nordqvist

Kategorier: Biologi och biovetenskap Biovetenskap Genetik (ej medicinsk) Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia
»I den nya boken Den stora fröstölden av Jens Nordqvist får man lära känna några av de världsförbättrare och idealister, plundrare och mördare, som deltog i 1900-talets storslagna projekt att mätta mänskligheten med hjälp av växtförädling … Rafflande läsning!« Hemmets journal »Den stora fröstölden är en…
Köp här

Isbn: 9789177899846

Utgivningsår: 20220419

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BC

av: Ulf Danielsson

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia
Stjärnor och äpplen som faller (2003) är en bok om fysiken och universum. Ulf Danielsson berättar levande och åskådligt om hur världen hänger ihop – och om hur man genom tiderna har trott att den hänger ihop. Från antikens och egyptiernas världsbilder går han ända fram till de senaste rönen kring svarta hål, kvarkar…
Köp här

Isbn: 9789101001765

Utgivningsår: 20130104

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BC

av: Gösta Arvastson

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia
Under några augustidagar 1894 samlades världens ledande meteorologiska expertis i Uppsala för att fastställa molnens latinska namn. Den svenska meteorologin stod på höjden av sitt internationella anseende. Under tiden ökade intresset för den folkliga kulturen. Meteorologer och naturvetare gav sig ut på landsbygden…
Köp här

Isbn: 9789187439735

Utgivningsår: 20220422

Utgivare: Universus Press AB

Mediatyp: BB

av: Owen Gingerich

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia
Historien om Copernicus och hans mytomspunna bok blir i Gingerich händer till en fängslande detektivberättelse om jakten på sanningen om vetenskapens största revolution. För trettio år sedan påbörjade astronomen Owen Gingerich en äventyrlig och smått galen upptäcktsresa: han skulle spåra upp och med egna ögon se alla…
Köp här

Isbn: 9789113013855

Utgivningsår: 20050302

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av: Johan Kärnfelt

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia
Vad händer med vetenskapligt tankegods när det når läsare och lyssnare genom populärvetenskapliga kanaler? Hur fungerar kunskapsbildningen om forskning och vetenskap hos gemene man?I Allt mellan himmel och jord studerar idéhistorikern Johan Kärnfelt det för populariseringsprocessen så avgörande mötet mellan experter…
Köp här

Isbn: 9789185509270

Utgivningsår: 20090908

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Patrik Svensson

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Kulturgeografi Matematik och naturvetenskap Miljön Naturvetenskap Naturvetenskapens filosofi Naturvetenskapens historia Populärvetenskap
Hur lärde sig människan att hitta på havet? Var Magellan verkligen den förste världsomseglaren? Hur bidrog kaskelotvalen till upplysningen? På vilket sätt förändrade den skotske bagaren Robert Dick vår syn på livets historia? Hur vet vi egentligen hur djupt havet är? Efter debuten med ”Ålevangeliet” har Patrik…
Köp här

Isbn: 9789100197506

Utgivningsår: 20220819

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Lars Öhrström

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia
Detta är en bok om upptäckter och katastrofer, exploatering och uppfinning, krig och vetenskap och om relationen mellan människor och de kemiska ämnen som vi och vår planet består av. Genom berättelser om vanliga och ovanliga människor runt om i världen presenterar Lars Öhrström ett flertal viktiga grundämnen och…
Köp här

Isbn: 9789187513343

Utgivningsår: 20150313

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av: Jamie Woodward

Kategorier: Geologi, geomorfologi och litosfären Geovetenskap Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Historisk geologi Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia
Lämningarna efter den senaste istiden syns överallt i Sverige: Landhöjning, räfflor i berg och jättekast påminner om den 3 4 kilometer tjocka isen. Studiet av istiden har revolutionerat hur vi ser på jordens utveckling, och hur landskap och ekosystem förändrats. Istiden granskar lämningar från kontinenter och data från…
Köp här

Isbn: 9789187935039

Utgivningsår: 20161125

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av: Hjalmar Fors

Kategorier: Europas historia Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Historia Historia och arkeologi Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia Västerländsk filosofi: upplysningen
Hur uppstod våra uppfattningar om vad som är vetenskap respektive vidskepelse? Upplysningens element är en fascinerande berättelse om hur en idag ganska okänd grupp svenska alkemister och kemister bidrog till uppkomsten av vår moderna verklighetsuppfattning. Genom att definiera materien och dess gränser lade de grunden…
Köp här

Isbn: 9789188589460

Utgivningsår: 20200520

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB