Bläddra

Alla mäns prästadöme : homosocialitet, maskulinitet och religion hos Kyrkobröderna. Svenska kyrkans lekmannaförbund 1918 – 1978

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro Religiösa aspekter på sexualitet, genus och relationer Religiöst liv och praxis
Köp här

Alla mäns prästadöme : homosocialitet, maskulinitet och religion hos Kyrkobröderna. Svenska kyrkans lekmannaförbund 1918 – 1978

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro Religiösa aspekter på sexualitet, genus och relationer Religiöst liv och praxis
Köp här
Hvar äro männen? Den frågan ställde sig Carl Alm, entu­siastisk ideell kraft i sekelskiftets kyrkliga verksamhet, vid ett möte i Stockholm på temat Männens uppgift i arbetet för Guds rike våren 1918. På kontoren, fabriksgolven och ute på fälten var männens närvaro och uppfinningsrika anda enligt talaren tydligare än någonsin tidigare, men på söndagarna däremot gapade deras platser tomma i kyrk­bänkarna. Detta var en av insikterna som låg till grund för bildandet av Kyrkobröderna, ett lekmannaförbund vars främsta uppgift var att råda bot på manfallet och försöka hejda vad medlemmarna såg som en pågående feminise­ring av Svenska kyrkan. I Alla mäns prästadöme visar Martin Nykvist hur lekmän i Svenska kyrkan organiserade sig för att motverka sam­hällets sekularisering. Det var en strävan som inkluderade både demokratisering i form av ökat inflytande för lek­männen och stärkandet av patriarkala hierarkier i kyrkan. Genom att tillämpa nya teorier på ett tidigare outforskat material utgör boken ett bidrag till det växande forsk­ningsfältet om kristen manlighet.