Bläddra
Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Normer och attityder Religion och tro Religiösa aspekter på sexualitet, genus och relationer Religiöst liv och praxis Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
DENNA ANTOLOGI består av nitton texter som på olika sätt försöker ta ett samlat grepp om kyrkan och hbtq-frågorna. Första halvan av boken lägger tonvikten på en teologisk och historisk bearbetning av frågorna. Andra halvan berör de praktiska följderna av en klassiskt kristen syn på sexualiteten. Boken vill ge underlag…
Köp här

Isbn: 9789186415327

Utgivningsår: 20190412

Utgivare: Apologia/CKA, ScandBook

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789177770343

Utgivningsår: 20180104

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Olof Edsinger

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa aspekter på sexualitet, genus och relationer Religiöst liv och praxis
• Vad säger Bibeln om äktenskap, lust och sexualitet? • Är det rimligt att hålla fast vid äktenskapet också i en tid när många tycker att det går lika bra att vara sambo? • Hur kan vi som kristna resonera kring komplexa frågor som homosexualitet, celibat och abort? Olof Edsinger är teolog och författare till ett tiotal…
Köp här

Isbn: 9789198179606

Utgivningsår: 20151201

Utgivare: Evangelie, Scandbook

Mediatyp: BB

av: Magnus Malmgren, Maria Iron Holm, Gunilla Lindén, Mats Tengelin, Karianne Esseveld, Tania Sezen Riderelli Rio

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Pilgrimage Religion och tro Religiöst liv och praxis
Detta är en överlevnadshandbok. Någon gång i livet kan du behöva en sådan. Någon gång ställs varje människa inför frågan: Hur ska jag orka leva? Det finns många saker som kan få oss att hamna där, att tappa livsmodet – det kan bero på många saker och ta sig olika uttryck. Det finns oändligt många varianter, och varje…
Köp här

Isbn: 9789188553362

Utgivningsår: 20190528

Utgivare: Arcus Förlag, Bulls, Halmstad

Mediatyp: BC

av: Rune Larsson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Introduktion till Thomas H. Groomes religionspedagogik. Kunskap är ett sätt att leva! Här presenteras några av de bärande tankarna om lärande och undervisning hos den amerikanske religionspedagogen Thomas H. Groome.
Köp här

Isbn: 9789152647042

Utgivningsår: 20050301

Utgivare: Verbum

Mediatyp: BC

av: Johan Reftel, Henrik Brosché, Kent Pettersson, Elin Rugarn

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
De 99 övningarna i detta material är tänkta att aktivera så många sinnen som möjligt och att låta konfirmanderna uppleva snarare än bara förstå de olika momenten i CON DIOS. CON DIOS – Praktiska övningar utgår från kapitelstrukturen i CON DIOS. Till varje kapitel finns minst fyra olika övningar samt en…
Köp här

Isbn: 9789173152532

Utgivningsår: 20090115

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BC

av: Rune Larsson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiösa institutioner och organisationer Religiöst liv och praxis
Med Jesus som förebild argumenterar boken för en helhetssyn på kyrkans lärande och undervisning. Första avdelningen har en teoretisk profil på kyrkans undervisning, sammanflätad med hela kyrkans liv. Kyrkan berättar om sin tro genom allt vad den säger, gör och är. Dess undervisningen måste därför vara rotad i kyrkans…
Köp här

Isbn: 9789177854005

Utgivningsår: 20180823

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Göran Nordfeldt

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Att göra något med ett konkret material medan man berättar, skapar en förväntan hos dem som lyssnar – ”vad ska det bli?”. Dessutom kan det färdiga resultatet ofta innebära en överrasknings¬effekt – ”tänk att de där pappersbitarna plötsligt blev en stege!” Berätta med papper ger tips om hur du kan vika och experimentera…
Köp här

Isbn: 9789173152044

Utgivningsår: 20080105

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BE

av: Kristina Reftel, Johan Reftel

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
100 tips till ledaren – måltidssånger, andaktstips, dramaidéer, lägerbus och mycket mer! Hundringen hjälper dig när du snabbt behöver ett uppslag till kvällsandakten, när det är dags för spexkväll, när du vill sätta ihop ett bra drama, när du vill skriva något vackert i någons Bibel eller när du behöver en kul…
Köp här

Isbn: 9789173154734

Utgivningsår: 20150305

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BC

av: Johan Reftel, Henrik Brosché

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Ledarguiden – del 3 är till för de mest rutinerade av de unga ledarna. Här poängteras vilken trygghet de kan bidra med i gruppen. Häftet tar bland annat upp det förtroliga samtalet, församlingsgemenskap och ”bibel know-how”. Här finns dessutom praktiska tips inför ledning av gruppsamtal.
Köp här

Isbn: 9789173154369

Utgivningsår: 20140115

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BC

av: Petter Wingren

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa aspekter på sexualitet, genus och relationer Religiöst liv och praxis
Var i den kristna kulturen finner den erotiskt mogna människan bejakelse och förebilder? Måste kristen tro vara något man växer ur i takt med det erotiska medvetande man växer i? Varifrån kommer den så inpräntade rädslan för erotik i allmänhet och kvinnlig erotik i synnerhet? Vad händer när orden ”erotik” och ”teologi”…
Köp här

Isbn: 9789174658422

Utgivningsår: 20150219

Utgivare: Nomen förlag

Mediatyp: BC

av: Dean Sherman

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro Religiösa aspekter på sexualitet, genus och relationer Religiöst liv och praxis
Med tydlighet och slagfärdig humor sprider Dean Sherman ljus över den ofta förvirrande och mystiska världen av kärlek, sex och relationer. Boken är en lättillgänglig och slående granskning av romantisk kärlek och sexualitet i den kristnes liv. – Lär känna din “attraktionsförmåga” – Upptäck att…
Köp här

Isbn: 9789163926327

Utgivningsår: 20180515

Utgivare: Youth With A Mission Dalarna

Mediatyp: BC

av: Johan och Kristina Reftel

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
CON DIOS är ett konfirmandmaterial som vill utgå från tonåringens värld. Budskapet är enkelt: Du är alltid sedd och alltid älskad av Gud. Men medan budskapet är flera tusen år gammalt, är formspråket hämtat från dagens ungdomsmagasin. Tanken är att CON DIOS inte ska upplevas som en lärobok, utan snarare som en tidning…
Köp här

Isbn: 9789173152556

Utgivningsår: 20090331

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BC

av: Dan Salomonsson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiöst liv och praxis
När vi orienterar oss i tillvaron behövs det en tydlig referenspunkt att utgå från. Tanken som återkommer frekvent i de heliga texterna är att det är ordningen från skapelsen som utgör orienteringspunkten för de stora frågorna. När Skriften tar ut kompassriktningen för de fundamentala principerna i livet utgår…
Köp här

Isbn: 9789178669837

Utgivningsår: 20151019

Utgivare: Livets Ords Förlag, Scandinavian Book

Mediatyp: BC

av: Isabella Amirell

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Dramagestaltning i gudstjänsten är ett inspirationsmaterial för den som vill utveckla dramaarbetet i gudstjänstsammanhang. För här handlar det inte om teater i kyrkorummet som spelas upp inför en gudstjänstpublik – utan ett drama där alla inbjuds att delta. Skillnaden mellan drama och teater är att i teaterformen finns…
Köp här

Isbn: 9789173153010

Utgivningsår: 20100115

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BE

av: Kerstin Dillmar, Lars Björklund

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös rådgivning Religiöst liv och praxis
Hon är arton år och svårt sjuk. Peruken ligger som ett trassligt garnnystan på sängbordet. Hon säger till sjukhusprästen: – Jag behöver någon som kan höra det här utan att börja gråta. Någon som kan gå vidare härifrån sedan, utan att jag ska behöva känna att jag förstört hans dag med det jag säger. Klarar du det? Som…
Köp här

Isbn: 9789173154772

Utgivningsår: 20150811

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BB

av: Lina Mattebo

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro Religiöst liv och praxis
Morfars och farfars grova arbetarhänder, vikten av att låta ögonen slappna av emellanåt och den gången Jesus kom med ett brev på posten utgör stommen till tre av Lina Mattebos elva texter. Det är personliga texter som med uppfriskande ärlighet tar sig an svåra frågor som död, lidande, ilska, mod, ansvar och tron på…
Köp här

Isbn: 9789173154475

Utgivningsår: 20140812

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BC

av: Neale Donald Walsch

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiöst liv och praxis
Tänk om du kunde fråga Gud om livets alla viktiga frågor – frågor om kärlek och trohet, liv och död, gott och ont. Tänk om Gud kunde ge dig enkla lättförståeliga svar. Tänk om du plötsligt fick en direktlinje till Gud. Precis det hände Neale Donald…
Köp här

Isbn: 9789174752274

Utgivningsår: 20150219

Utgivare: Ponto Pocket, Hampton Roads Publishing Company, Inc., 1995

Mediatyp: BC

av: Gary Chapman, Randy Southern

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro Religiösa aspekter på sexualitet, genus och relationer Religiöst liv och praxis
Ge henne kärleken hon längtar efter. Få självkänslan du behöver. I djupet av varje mans inre finns en längtan att klara av det viktiga i livet. Att få en komplimang på jobbet eller på gymmet är trevligt, men det finns inget som slår att höra din livskamrat säga: ”Du får mig att känna mig älskad.” Om du inte har hört…
Köp här

Isbn: 9789188247612

Utgivningsår: 20180730

Utgivare: Sjöbergs Förlag AB, Northfield Publishing

Mediatyp: BC

av: Kristina Reftel, Johan Reftel

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
CON DIOS – ledarhandledning är fullspäckad med material som kan göra ledarplaneringen lättare och konfirmandlektionerna roligare. Den reviderade upplagan har uppdaterats utifrån den nya elevboken, och innehåller bland annat 30 nya kopieringsunderlag för konfirmanderna att arbeta med. (Totalt ca 130 kopieringsunderlag.)…
Köp här

Isbn: 9789173152563

Utgivningsår: 20030115

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BB

av: Hans Jansson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro Religiös rådgivning Religiöst liv och praxis
Hans Jansson är pastor och föreståndare i Kungsportskyrkan i Huskvarna, där han tjänstgjort de senaste tolv åren. Kungsportskyrkan är en stadigt växande församling som idag har cirka 750 medlemmar. I tjänsten står han tätt förenad med sin fru, Karin. Hon arbetar som verksamhetsansvarig för Kungsportens hemtjänst. De…
Köp här

Isbn: 9789178669967

Utgivningsår: 20160608

Utgivare: Livets Ords Förlag, Scandbook AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Karibo är ett material för kyrkans barnverksamhet, exempelvis miniorträffarna. Materialet ger förslag till 20 träffar, lämpliga för höstterminen. (De avslutande träffarna har jultema.) Varje träff innehåller: • Förslag på text att läsa ur Stora Berättarbibeln, alternativt en nyskriven berättelse som inkluderats i…
Köp här

Isbn: 9789173153379

Utgivningsår: 20110115

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BE

av: Eva Jörgensen, Bjarne Lenau Henriksen

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiös rådgivning Religiös social etik och religiöst socialt arbete Religiösa institutioner och organisationer Religiöst liv och praxis
De stora livsfrågorna har inga enkla svar. Det vet både sjukhusprästen Preben Kok, som arbetar med dödssjuka människor, och fängelseprästen Bjarne Lenau Henriksen, som tidigare arbetat på Kirkens Korshaer (motsvarande Stadsmissionen). Men i samtal med journalisten Eva Jørgensen delar de med sig av sina erfarenheter och…
Köp här

Isbn: 9789173154871

Utgivningsår: 20160118

Utgivare: Argument Förlag, Det danske bibelselskab

Mediatyp: BC

av: Jerome W Berryman

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Boken Godly play – Liknelser och julens liturgiska berättelser innehåller berättelser om advent och jul och liknelser ur Nya testamentet. Tillsammans med övriga titlar i serien Godly play innehåller den material- och planeringsförslag för hela kyrkoåret.  Godly play – Liknelser och julens liturgiska berättelser…
Köp här

Isbn: 9789152637906

Utgivningsår: 20190520

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173154673

Utgivningsår: 20150126

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BC

av: David Instone-Brewer

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro Religiösa aspekter på sexualitet, genus och relationer Religiöst liv och praxis
När jag intervjuades inför min första pastorstjänst var jag nervös och visste inte vad jag skulle förvänta mig. De tolv diakonerna satt i en rad framför mig och turades om att ställa frågor som jag svarade på så tydligt jag kunde. Allt gick hyfsat smidigt, men så kom den riktigt besvärliga frågan: ”Hur tänker du när…
Köp här

Isbn: 9789197976503

Utgivningsår: 20111015

Utgivare: Evangelie, Paternoster, V-tab

Mediatyp: BC

av: J. John

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiöst liv och praxis
För tusentals år sedan uppenbarade Gud ramarna för hur livet borde vara – enkla värderingar för vardagen, grunden för våra lagar, värderingar och principer. Men samhället rör sig sakta bort ifrån Guds nödvändiga vägledning, och dess absoluta sanningar ersätts av en subjektiv kultur. Hur kan vi återerövra hans…
Köp här

Isbn: 9789188430045

Utgivningsår: 20160721

Utgivare: Livets Ords Förlag, Philo Trust, ScandBook AB

Mediatyp: BC

av: Lotta Sundberg

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Tre jul- och tre påskvandringar för skolår 1–3. Jul- och påskvandringar innehåller sammanlagt sex vandringar, som gärna kan användas i kyrkans samarbete med skolan. Varje vandring sker längs ett antal stationer, där ett litet drama spelas upp och låter gruppen uppleva någon av Bibelns berättelser. Vandringarna är…
Köp här

Isbn: 9789173152945

Utgivningsår: 20100115

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BE

av: Rob Bell

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro Religiösa aspekter på sexualitet, genus och relationer Religiöst liv och praxis
Vår sexualitet är i grunden något djupt andligt. Gud och sexualiteten är sammanvävda. Det går inte att skilja dem åt, börjar man tala om den ena kommer man till slut att tala om den andra. Rob Bells nya bok Sexgud, uppföljaren till Elvis som hötorgskonst, är inte i första hand en självhjälpsbok för bättre relationer…
Köp här

Isbn: 9789179995249

Utgivningsår: 20070815

Utgivare: Marcus förlag, Zondervan

Mediatyp: BB

av: Fredrik Modéus

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Utrustad och delaktig är ett material tänkt att användas för att arbeta med ökad delaktighet i församlingen. Materialet utgår från upptäckargrupper, som träffas ett antal gånger för samtal och reflektion. Som underlag till dessa träffar finns deltagarhäftet Utrustad och delaktig – för upptäckaren. I häftet finns bland…
Köp här

Isbn: 9789173153416

Utgivningsår: 20110115

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BE

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro Religiösa aspekter på sexualitet, genus och relationer Religiöst liv och praxis
Vem är jag? Hur förbereder jag mig för den rätta? Är snygg bäst? Vad är sunda gränser? Sambo, äktenskap eller singelliv? Vad är otukt? Hur ska vi se på onani? Relationer, kärlek och sex är ord som väcker nyfikenhet och längtan men också frågor och frustration. Författaren ger vägledning kring några av de viktigaste…
Köp här

Isbn: 9789173171366

Utgivningsår: 20110707

Utgivare: KM-Förlaget & Bornelings

Mediatyp: BC

av: Anke Benstem, Iris Schaper

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Livsstil, hobby och fritid Pilgrimage Religion och tro Religiöst liv och praxis Reseskildringar Resor och platser
Pilgrimsvandringar till Santiago de Compostela är en unik kombination av reseguide, bilder och atlas – och beskriver de mest populära caminorrutterna i Spanien: Camino Francés och Camino Aragonés. Boken är tydligt organiserad av etapper och presenterar de vackraste platserna och sevärdheterna med…
Köp här

Isbn: 9788771557114

Utgivningsår: 20191001

Utgivare: Legind A/S

Mediatyp: BC

av: Hanne Stichel

Kategorier: Aspekter av religion Bibeltexter, urval och meditationer Biblar Filosofi och religion Kristendom Kristna heliga texter Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Den här boken är skriven för alla som vill berätta bibliska berättelser. Teologen får pedagogiska tips och pedagogen får teologisk bakgrundsinformation. Boken innehåller 26 exempelberättelser, från både Gamla och Nya testamentet, och till varje berättelse finns teologiska resonemang, förslag på hur berättelsen kan…
Köp här

Isbn: 9789173154963

Utgivningsår: 20160816

Utgivare: Argument Förlag, Bulls Graphics AB

Mediatyp: BB

av: Torbjörn Aronson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Pedagogik Pedagogik: historia Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis Samhälle och samhällsvetenskap
Visste du att Ansgar var företståndare för en klosterskola innan han reste på missionsresa från klostret Corvey till Birka på Björkön i Mälaren? Eller att Hjalmar Branting och Olof Palme gick på kristna friskolor? Detta och mycket mer får du veta när du läser boken du just nu håller i din hand. Boken har en kronologisk…
Köp här

Isbn: 9789188430106

Utgivningsår: 20161021

Utgivare: Livets Ords Förlag (Areopagos), ScandinavianBook

Mediatyp: BC

av: Veronica Eriksson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Labyrinter är ett metodmaterial som vill inspirera till att använda labyrinten för upplevelser och undervisning. (Materialet fungerar dock också som underlag för vanliga trosvandringar.) Labyrinten, med en enda möjlig väg från ingång till utgång, ger ytterligare en dimension och ett lugn till vandringen. Vandraren får…
Köp här

Isbn: 9789173153645

Utgivningsår: 20120115

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BE

av: Sofie Hamring

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Religiöst liv och praxis Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Den här boken är en vägvisare. I ett samhälle som vimlar av falska budskap om kärlek. Kärlek som oberäknelig känsla, kärlek som konsumtionsvara, kärlek som egoistisk bekräftelse. Så lätt att gå vilse … Men här får du läsa om sann kärlek. Kärleken som val, kärleken som offer, kärleken som övervinner allt. Den här boken…
Köp här

Isbn: 9789185608621

Utgivningsår: 20180206

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BC

av: Fredrik Modéus, Johan Reftel, Marie Wadström, Svante Gordh

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
För gruppledaren finns detta handledningshäfte, med praktiska tips och råd kring hur arbetet med upptäckargrupperna kan läggas upp. Deltagarna i upptäckargrupperna kan vara nya i församlingen likaväl som trotjänare. Alla har utbyte av att få reflektera kring sina egna gåvor och på vilket sätt de kan få komma till…
Köp här

Isbn: 9789173153423

Utgivningsår: 20110105

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BB

av: Maria Fontaine

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro Religiösa aspekter på sexualitet, genus och relationer Religiöst liv och praxis
Att leva i en nära och kärleksfull relation med en annan människa är bland det mest tillfredsställande och stärkande vi någonsin kommer att få uppleva. Ingen förstår kärlek bättre än Jesus och han finns alltid där för att lyssna, uppmuntra och erbjuda lösningar. Han är den ultimata kärleksterapeuten. Meddelandena från…
Köp här

Isbn: 9789173171519

Utgivningsår: 20121001

Utgivare: Bornelings Förlag

Mediatyp: BB

av: Paul Persson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
What Would Jesus Do? Den välkända frågan är inte så lätt att besvara om man inte kan så mycket om vem Jesus var och vad han gjorde. I detta material presenteras ett upplägg för ett konfirmandläger, som gärna (men inte nödvändigtvis) kan vara förlagt till påsken. Konfirmanderna får hitta fram till svaret genom att först…
Köp här

Isbn: 9789173155106

Utgivningsår: 20170215

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BC