Bläddra

Alla tiders Sundbyberg : från Landsvägen till Solvändan

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Ortnamn och namnregister
Köp här

Alla tiders Sundbyberg : från Landsvägen till Solvändan

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Ortnamn och namnregister
Köp här
En stads historia kan skrivas på många olika sätt. I Alla tiders Sundbyberg tar vi som utgångspunkt de cirka 600 namn på gator, kvarter, parker och stadsdelar som finns här. Några namn har förhistoriska rötter, bland annat Rissne, Ursvik och Ör. Landsvägen tillkom 1690 som en del av förbindelsen mellan Stockholm och Drottningholm. Solvändan tillhör de yngsta gatunamnen i staden.

Varför har gatorna i Brotorp namn efter hundar? Vem var Alm som gav namn åt Alms väg? Varför heter ett kvarter Makaronen? Vad är en lavett?

Den nya Sundbybergsboken ger svaren. Alla tiders Sundbyberg innehåller också notiser om välkända företag och personer i stadens historia. Dessutom bjuds på citat av bland andra av Eva Adolfsson, Carl Michael Bellman, Oskar Linnros och Ragnar Thoursie.

Författare till boken är Sune Hasselström som har varit stadsbyggnadschef i Sundbyberg, och Anders Johnsson som är skriftställare med inriktning på svensk historia med över hundratalet böcker och skrifter bakom sig.