Bläddra

av:Anders Henriksson

Kategorier: Folkmusik Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Konst Musik Musik: stilar och genrer Ortnamn och namnregister
From Olle, Lif Ante, Hultkläppen, Snickar Erik, Rimsen… ja listan över beryktade spelmän i äldre tider i Hälsingland är lång och det kan vara svårt att placera in alla dessa namn i tid och rum, inte minst som många av profilerna är kända under flera epitet.  Anders Henriksson, hälsingespelman med rötterna i Järvsö, ger…
Köp här

Isbn: 9789180205580

Utgivningsår:20210913

Utgivare: Bergman Polymer Corrosion AB

Mediatyp: BC

av:Sune Hasselström, Anders Johnson

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Ortnamn och namnregister
En stads historia kan skrivas på många olika sätt. I Alla tiders Sundbyberg tar vi som utgångspunkt de cirka 600 namn på gator, kvarter, parker och stadsdelar som finns här. Några namn har förhistoriska rötter, bland annat Rissne, Ursvik och Ör. Landsvägen tillkom 1690 som en del av förbindelsen mellan Stockholm och…
Köp här

Isbn: 9789177366409

Utgivningsår:20141218

Utgivare: Informationsförlaget

Mediatyp: BB

av:Stefan Andtbacka

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister
Den här boken innehåller ovanliga förnamn. Ovanliga på så vis att få eller inga barn heter så i Sverige idag. Namnen är hämtade från hela världen och är uppdelade i olika geografiska områden. Det finns kortfattade beskrivningar om ursprung och namnens betydelser. Ayona betyder vacker blomma på swahili, Rossi kommer…
Köp här

Isbn: 9789189409149

Utgivningsår:20210915

Utgivare: Whip Media

Mediatyp: BB

av:Peter Kristensson

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister
Boken ”Norrköpings gatunamn” av Peter Kristensson kom ut första gången 2014 och en andra, utökad upplaga med 69 nya namn kom 2016. Båda upplagorna på sammanlagt 3 000 exemplar är sedan länge slutsålda. I november 2021 är det dags för en tredje upplaga och eftersom Norrköping växer kommer den att innehålla…
Köp här

Isbn: 9789198373523

Utgivningsår:20211126

Utgivare: Klingsbergs Förlag

Mediatyp: BB

av:Anders Henriksson

Kategorier: Folkmusik Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Konst Musik Musik: stilar och genrer Ortnamn och namnregister
Anders Henriksson, hälsingespelman med rötterna i Järvsö, fortsätter här sin överblick av äldre tiders spelmän i Hälsingland med en sammanställning av spelmän födda under åren 1861–1900. Dessa spelmän växte upp och verkade under ett rörligt övergångsskede, när spelmanstraditionerna, spelmansrepertoaren och…
Köp här

Isbn: 9789180592642

Utgivningsår:20221116

Utgivare: Bergman Polymer Corrosion AB

Mediatyp: BC

av:Bengt af Klintberg

Kategorier: Genealogi, heraldik, namnhistoria och utmärkelser Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Ortnamn och namnregister
De svenskar som byter efternamn blir er för varje år. Men hur hittar man ett namn som känns passande och meningsfullt, som har förutsättningar att föras vidare av ens barn och barnbarn? Ett namn som betyder något och helst inte verkar »taget«. Bengt af Klintberg, en av landets främsta kännare av folkliv och folkliga…
Köp här

Isbn: 9789173317986

Utgivningsår:20160815

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av:Claes Rydholm

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Ortnamn och namnregister
Hur många var systrarna Nonnen? Vilken landshövding i Göteborg blev avsatt från sitt ämbete? Var bakade Hilma Andersson sina goda brännvinslöv? När levde Sveriges första telegrafist? Svaren finns ibland de mer än 800 namn som är samlade i Vems är gatan i Göteborg?
Köp här

Isbn: 9789188605429

Utgivningsår:20200415

Utgivare: Trafik-Nostalgiska Förlaget

Mediatyp: BB

av:Eva Brylla

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister
”Varför har vi efternamn? Systemet med fasta släktnamn, som är den äldre termen, fick fäste i delar av Europa omkring 1100-talet. Syftet med ärftliga släktnamn har bl.a. varit att hålla samman familjen. Det har också funits ett behov av att identifiera och registrera människor. I stora delar av Norden uppstod…
Köp här

Isbn: 9789197638166

Utgivningsår:20070522

Utgivare: Bokförlaget Bombus

Mediatyp: BC

av:Birgit Falck-Kjällquist

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Namnet Sotenäs finns omnämnt redan i de gamla isländska sagorna och avsåg från början troligen det näs som skjuter ut i Soten, havsområdet utanför Bohuskusten söder om Väderöarna och Fjällbacka skärgård och norr om Smögen och skärgårdsområdet därutanför. Att ordet sot i detta namn skulle avse något mörkt är knappast…
Köp här

Isbn: 9789172290594

Utgivningsår:20090921

Utgivare: Institutet för språk och folkminnen

Mediatyp: BC

av:Per Vikstrand

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Boken utgör den vetenskapliga rapporten från projektet Ortnamnskronologi och den nya arkeologin som finansierats av Riksbankens jubileumsfond och Institutet för språk och folkminnnen.
Utgått

Isbn: 9789186959074

Utgivningsår:20131209

Utgivare: Institutet för språk och folkminnen

Mediatyp: BC

av:Birgit Falck-Kjällquist

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Ortnamnen i Stångenäs härad behandlar namn i det område som i dag utgörs av Lysekils kommun. I boken förklaras och kommenteras namn på sjöar, vattendrag, vägar och stigar, hamnar, berg, mossar, myrar, åkrar och ängar med mera – namn som inte betecknar bebyggelse. En del av dem används inte alls idag utan speglar…
Köp här

Isbn: 9789186959203

Utgivningsår:20150420

Utgivare: Institutet för språk och folkminnen

Mediatyp: BC

av:Per Anders Fogelström, Nils-Gustaf Stahre, Göran Sidenbladh, Lars Wikström, Börje Westlund, Gunnar Lundqvist, Jonas Ferenius

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Ortnamn och namnregister Socialhistoria och kulturhistoria
Varför heter något Böcklingbacken, Långpannestigen eller Ånghästparken? Vilka var Mamsell Josabeth, Staffan Sasse och Vackra Nanna som fått ge namn åt platser i staden? Vad betyder Akalla, Rinkeby och Skarpnäck? Namnen berättar om stadens ursprung,  historia och utveckling. De är en del av Stockholms och stockholmarnas…
Köp här

Isbn: 9789170313363

Utgivningsår:20220602

Utgivare: Stockholmia förlag

Mediatyp: BB

av:Anna Forsberg, Niclas Persson

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Ortnamn och namnregister Socialhistoria och kulturhistoria
”Förteckning, ej blott på alla de skilda Finska familjer; med olika slägtnamn, som (mig veterligen) hit till dessa skogar; först, ifrån Finland inflyttat, utan äfven hvarest de först nedsatt sig, och hvarifrån de sedermera, åt olika håll, utbredt sig” Så beskriver Carl Axel Gottlund själv denna text.…
Köp här

Isbn: 9789198205848

Utgivningsår:20150604

Utgivare: Förlaget Veidarvon

Mediatyp: BB

av:Catarina Röjder, Hugo Karlsson, Roger Wadström

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Ortnamnen i Stångenäs härad behandlar namn i det område som idag utgörs av Lysekils kommun (utom Skaftö). I boken förklaras och kommenteras områdets bebyggelsenamn: härads- och sockennamn, namn på byar, gårdar, torp och backstugor. En del av dem används inte alls idag utan återspeglar äldre tiders namnförråd. Boken…
Köp här

Isbn: 9789186959746

Utgivningsår:20211001

Utgivare: Institutet för språk och folkminnen

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789153427216

Utgivningsår:20060316

Utgivare: Ica Bokförlag

Mediatyp: BB

av:Anna Forsberg, Niclas Persson

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Ortnamn och namnregister Socialhistoria och kulturhistoria
Vid vårt resonnement, förde jag ämnet flera gånger på de flera släktnamnen, som finnarna hade, och nämnde, att det var ganska orättvist, att de blivit frånrövade dem av prästerskapet samt att jag i de andra socknarna inskrivit dem i kyrkböckerna, och att jag även ville göra med [sic!] det besväret här om han så…
Köp här

Isbn: 9789197306423

Utgivningsår:20150623

Utgivare: Förlaget Veidarvon

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185352678

Utgivningsår:20060220

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av:Ulf Weinreder

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister
Det förekommer många olika namn idag som har sitt ursprung från vikingatiden eller till och med från ännu äldre tid. Många av namnen är historiskt belagda, medans åter andra är av rent mytologiskt ursprung. Denna bok tar upp mängder av dessa namn och ger förklarande texter till namnens betydelse och var de kommer…
Köp här

Isbn: 9789197620628

Utgivningsår:20070514

Utgivare: Vikingatiden.se

Mediatyp: BB

av:Ulf Lundström

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister
Kräkånger, Istermyrliden, Lossmen, Jäppnästjärnliden… Vad betyder dessa och många andra namn i Skelleftebygden? I den här avhandlingen ges tolkningar av sockennamn, bynamn och namn på bydelar, gårdar, fäbodar och fiskelägen i Bureå, Burträsk och Lövånger i Skellefteå kommuns södra del. Här har man talat inte bara…
Köp här

Isbn: 9789186438500

Utgivningsår:20150810

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Boken behandlar namnförrådet i det område som förr bar namnet Tunge härad och som idag är en del av Munkedals kommun. I boken förklaras och kommenteras häradsnamnet, namn på i häradet belägna socknar, byar, gårdar, f.d. torp och andra smärre bebyggelser av olika slag liksom namn på sjöar, vattendrag, berg, mossar,…
Köp här

Isbn: 9789172290129

Utgivningsår:20010101

Utgivare: Institutet för språk och folkminnen

Mediatyp: BC

av:Catarina Röjder

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Det som tidigare var Tanums härad (Tanums och Lurs socknar) är idag en del av Tanums kommun. I denna bok förklaras och kommenteras häradets bebyggelsenamn: härads- och sockennamn, namn på byar, gårdar, torp och backstugor. En del av namnen används inte idag utan återspeglar äldre tiders namnförråd. Boken innehåller…
Köp här

Isbn: 9789186959012

Utgivningsår:20130327

Utgivare: Institutet för språk och folkminnen

Mediatyp: BC

av:Josefin Devine

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Ortnamn och namnregister Socialhistoria och kulturhistoria Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
De flesta har på känn att i ortnamnen finns en historia som är värd att berätta. Varför heter en by det ena eller det andra? Ortnamnen är ett källmaterial som i många fall tar oss längre tillbaka i Sveriges historia än både medeltida brev och vikingatida runinskrifter, och studier av dem avslöjar både namnens…
Köp här

Isbn: 9789178554621

Utgivningsår:20210409

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

av:Peter Kristensson

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister
När boken Norrköpings gatunamn kom ut i november 2014 fick den ett varmt mottagande och hela upplagan på 2 000 exemplar sålde slut på ett år. I den första upplagan ingick enbart gator som hade blivit anlagda när boken gick i tryck. För att ge den nu utgivna andra upplagan ännu mer innehåll och lite längre hållbarhet…
Köp här

Isbn: 9789198373509

Utgivningsår:20161125

Utgivare: Klingsbergs Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185352234

Utgivningsår:19920221

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister
Birgit Falck-Kjällquist är docent i nordiska språk och var tidigare arkivchef vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg. Efter pensioneringen har samarbetet fortsatt. Birgits insatser inom ortnamnsforskningen är mycket betydelsefulla. Det är särskilt kustnamnen som fångar hennes intresse. Boken…
Köp här

Isbn: 9789172290716

Utgivningsår:20100923

Utgivare: Institutet för språk och folkminnen

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185352364

Utgivningsår:20000220

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185352319

Utgivningsår:19980220

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av:Peter Kristensson

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister
När boken Norrköpings gatunamn kom ut i november 2014 fick den ett varmt mottagande och hela upplagan på 2 000 exemplar sålde slut på ett år. Därför är det nu dags för en andra, utökad och reviderad upplaga av boken. I den första upplagan ingick enbart gator som hade blivit anlagda när boken gick i tryck. För att ge…
Köp här

Isbn: 9789163765551

Utgivningsår:20161125

Utgivare: Klingsbergs Förlag

Mediatyp: BB

av:Anna Forsberg, Niclas Persson

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Ortnamn och namnregister Socialhistoria och kulturhistoria
Vid vårt resonnement, förde jag ämnet flera gånger på de flera släktnamnen, som finnarna hade, och nämnde, att det var ganska orättvist, att de blivit frånrövade dem av prästerskapet samt att jag i de andra socknarna inskrivit dem i kyrkböckerna, och att jag även ville göra med [sic!] det besväret här om han så…
Köp här

Isbn: 9789197306430

Utgivningsår:20150609

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185352579

Utgivningsår:20040221

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av:Bengt af Klintberg

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister
Almanackan och dess namn ligger till grund för vårt namnsdagsfirande, men namnen är också en del av vårt kulturarv. För länge sedan bars de av bibliska personer, helgon, nordiska sagohjältar, kungar och drottningar. Det som skiljer Namnen i almanackan från andra liknande böcker är att det kulturhistoriska perspektivet…
Köp här

Isbn: 9789172274266

Utgivningsår:20050518

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister
De plurala ortnamnen (typ Berga, Forsa, Lunda) utgör sedan långe en livligt diskuterad namngrupp med fortsatt hög aktualitet. Än idag finns här olösta problem, liksom skiftande åsikter mellan olika forskare, och många av de frågor som väcks genom studiet av dessa namn har generell räckvidd för ortnamnsforskningen. I…
Köp här

Isbn: 9789187403262

Utgivningsår:20180319

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC