Bläddra

Andra världskrigets ledare Churchill

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Andra världskrigets ledare Churchill

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
Här blandas autentiska citat från Stalin, Hitler och Chruchill med skildringen av deras livsbana samt händelserna som kom att dominera utvecklingen av kriget. Böckerna innehåller unika bilder och informativa kartor. Likaså fylliga tidslinjer, ordförklaringar och register.
Serien finns att köpa som bokpaket.

Läs mer
Churchill
Churchills liv växlade mellan lysande framgångar och frustrerande misslyckanden. Under andra världskriget var Churchill den självklare ledaren som förmådde ena och stärka ett helt folk, men efter krigsslutet förlorade Churchill stort i parlamentsvalet och fick lämna regeringen. Det var typiskt för Churchills karriär: ena dagen i maktens centrum, nästa dag ute i kylan.
Den här boken avslöjar vad som formade Churchills livsbana och redogör för såväl hans svagheter som hans styrka. Han blev en av 1900-talets stora män.
Hitler
1923 var Hitler en okänd 34-åring som just tog de första stegen mot makten. Tio år senare var han rikskansler och ledare för nazistpartiet i ett Tyskland där alla andra partier var förbjudna. Ytterligare tio år senare hade han försatt världen i det mest förstörelsebringande krig som någonsin utkämpats. Hur kunde det få hända? Orsakerna till att en människa som Hitler kunde få ett sådant inflytande över världshistorien redovisas i denna bok.
Stalin
Paranoid diktator? Brutal mördare? Respekterad ledare? Den här boken utnyttjar den senaste forskningen kring Stalin för att ge en samlad bild av vad som låg bakom hans egenartade personlighet och gärning. Vi möter en man som enligt Winston Churchill ärvde ett land med träplogar och lämnade det med kärnvapen.

Om författarna
Författare till respektive del:
Hitler och Churchill, Paul Dowswell
Stalin, Peter Chrisp