Bläddra

Arbetsdomstolens domar årsbok 2021 (AD)

Kategorier: Arbetsrätt Årsböcker, kalendrar och almanackor Juridik Primära rättskällor Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Särskilda rättsområden Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Arbetsdomstolens domar årsbok 2021 (AD)

Kategorier: Arbetsrätt Årsböcker, kalendrar och almanackor Juridik Primära rättskällor Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Särskilda rättsområden Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Den fullständiga lydelsen av Arbetsdomstolens avgöranden i mål om kollektivavtal och andra mål av arbetsrättslig natur under 2021 samlade i en inbunden volym.

Mot bakgrund av personuppgiftslagens ikraftträdande och därmed sammahängande anonymisering på parter som är fysiska personer upptas i partsregistret namn endast på parter som är juridiska personer och där namnet inte anonymiserats i den publicerade domen.