Bläddra

av:Jenny Hjalmarson

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: grunder och färdigheter Särskilda rättsområden
Boken beskriver kort arbetsmiljölagstiftningen, risker och ansvar för arbetsmiljö i vård och omsorgsverksamhet, både på institution och i hemmiljö. Den redogör för de grundläggande principerna inom ergonomi och förflyttningskunskap samt beskriver genomförande av de vanligaste patientförflyttningarna. I anslutning till…
Köp här

Isbn: 9789144071275

Utgivningsår:20150223

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Naiti del Sante, Maria Rasmussen

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Detta är en ny reviderad upplaga av boken ARBETSLAGSTIFTNING som är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en omfattande förteckning över arbetsrättsliga artiklar i…
Köp här

Isbn: 9789139025931

Utgivningsår:20220826

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Naiti del Sante, Maria Rasmussen, Bengt Garpe, Håkan Gabinus Göransson

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
ARBETSLAGSTIFTNING är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en omfattande förteckning över arbetsrättsliga…
Utgått

Isbn: 9789139023500

Utgivningsår:20210902

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Anette Broberg, Anna Sundin

Kategorier: Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Juridik Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden Särskilda rättsområden
ANSTÄLLDA är Sveriges mest köpta personalhandbok. Boken är komplett och beskriver alla reglerna kring en anställning. Anställningsavtal, semester, sjuklön, rekrytering, förmånsbeskattning och uppsägning är några av de saker boken tar upp. Du kan använda boken dels som ett praktiskt stöd i det dagliga arbetet, dels som…
Köp här

Isbn: 9789176951422

Utgivningsår:20190131

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsrätt 2022 – 1 januari, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna: • Medbestämmandelagen (MBL) • Utstationeringslagen • Lagen om anställningsskydd (LAS) • Uthyrningslagen • Främjandelagen • Visselblåsarlagen • Förtroendemannalagen • Arbetstidslagen • Semesterlagen •…
Utgått

Isbn: 9789188121417

Utgivningsår:20220131

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av:Anna Forsberg, Anna Sundin

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
LÖNEHANDBOKEN är en heltäckande handbok för dig som arbetar med löne- och personaladministration. Mängder av arbetsmoment illustreras i utförliga exempel. I Lönehandboken hittar du väsentliga regler och praktiska anvisningar för alla vanligt förekommande arbetsuppgifter inom löne- och personaladministration. Du får…
Köp här

Isbn: 9789176951064

Utgivningsår:20180215

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsrätt 2019 – 1 januari, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna: • Medbestämmandelagen (MBL) • Utstationeringslagen • Lagen om anställningsskydd (LAS) • Uthyrningslagen • Främjandelagen • Visselblåsarlagen • Förtroendemannalagen • Arbetstidslagen • Semesterlagen •…
Köp här

Isbn: 9789188121202

Utgivningsår:20190128

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Juridik Särskilda rättsområden
Det här är en omfattande uppslagsbok med grundläggande kunskaper om det mesta inom arbetsmiljöområdet. Boken är användbar för att hantera många olika typer av arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats, både fysiska och psykosociala. Om man behöver ytterligare kunskap inom ett specifikt område finns…
Köp här

Isbn: 9789173652490

Utgivningsår:20180426

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av:Naiti del Sante, Maria Rasmussen, Bengt Garpe, Håkan Gabinus Göransson

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
ARBETSLAGSTIFTNING är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor.I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en omfattande förteckning över…
Köp här

Isbn: 9789139209591

Utgivningsår:20200819

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden
Fr o m den 30 juli 2020: • Utstationeringslagen har gjorts till föremål för en omfattande omarbetning i samband med införandet av de senaste ändringarna i EU:s utstationeringsdirektiv. Möjligheterna att reglera villkor för utstationerade i kollektivavtal utvidgas. Lönen är inte längre begränsad till minimilön, fler…
Köp här

Isbn: 9789188121349

Utgivningsår:20210208

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av:Ana Marega, Jerk Elmén

Kategorier: Arbetsrätt Diskriminering och jämlikhet Juridik Lagstiftning om diskriminering i arbetslivet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor
Det här är en bok för praktiker, av praktiker och experter på diskrimineringslagen. Den har sin grund i praktiska erfarenheter av aktivt åtgärdsarbete inom olika verksamheter. Den vänder sig både till de som ansvarar för och bedriver aktiva åtgärder på sin arbetsplats. Fokus ligger inte bara på hur vi kan nå upp till…
Köp här

Isbn: 9789198496628

Utgivningsår:20200203

Utgivare: Malmö mot Diskriminering

Mediatyp: BC

av:Anderz Andersson, Örjan Edström, Lars Zanderin, Staffan Ingmanson

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsrätt, upplaga 7 (2021). Syftet med den här boken är att ge läsaren grundläggande kunskaper i arbetsrätt och den svenska modellen. I fokus för framställningen står den arbetsrättsliga lagstiftningens framväxt, arbetsmarknadens parter, medbestämmande, anställningsskydd, arbetsmiljö och skydd mot…
Köp här

Isbn: 9789147143115

Utgivningsår:20211020

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Fr o m 1 april 2020: • Följdändring i lag om offentlig anställning (LOA) beroende på att riksdagen i fortsättningen skall välja en enda riksrevisor och en ställföreträdande riksrevisor med titeln riksrevisionsdirektör. Fr o m 7 april 2020: • Med anledning av coronaviruset ändras sjuklönelagen så att regeringen ges…
Köp här

Isbn: 9789188121325

Utgivningsår:20200814

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av:Lars Åhnberg, Sören Öman

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den nya utgåvan av välkända ”LAS-Handboken” är en utförlig paragrafvis kommentar till lagen om anställningsskydd (LAS) i aktuell lydelse den 1 januari 2020. Författarna beskriver ingående den praktiska tillämpningen av anställningsskyddslagen. Boken är väl lämpad som handbok för jurister, advokater, fackliga ombudsmän…
Köp här

Isbn: 9789188121301

Utgivningsår:20200609

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av:Annika Blekemo, Martha Gurmu

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Juridik Särskilda rättsområden
När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av sjukdom eller olycksfall aktualiseras olika rättsregler som skyddar arbetstagaren från att förlora sin anställning. Dessa regler finns framför allt i arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalken samt i lagen om anställningsskydd. Tillsammans utgör…
Köp här

Isbn: 9789144138275

Utgivningsår:20200102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden
Arbetsrätt 2022 – 1 juli, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna: • Medbestämmandelagen (MBL) • Utstationeringslagen • Lagen om anställningsskydd (LAS) • Uthyrningslagen • Främjandelagen • Visselblåsarlagen • Förtroendemannalagen • Arbetstidslagen • Semesterlagen •…
Utgått

Isbn: 9789188121448

Utgivningsår:20220811

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av:Carolina Öhrn, Per-Olof Persson

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden
Inom det arbetsrättsliga systemet finns olika typer av förhandlingar: tvisteförhandling, samverkansförhandling, kollektivavtalsförhandling och förhandling enligt den allmänna förhandlingsrätten. För dem som förhandlar inom arbetsrätten är det…
Köp här

Isbn: 9789139023555

Utgivningsår:20211116

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Tommy Iseskog

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Detta är den trettioandra upplagan av boken Personaljuridik. I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet ”personaljuridik”, som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.Boken är upplagd så att den ska kunna användas som såväl handbok som lärobok inom…
Köp här

Isbn: 9789139117025

Utgivningsår:20190814

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av:Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Fr o m den 1 oktober 2021: • Ändringar i sjuklönelagen. Regeringen har beslutat att återställa reglerna om att arbetstagare ska lämna sjukintyg fr o m den sjunde kalenderdagen och arbetsgivares möjligheter att kräva s k förstadagsintyg. Fr o m den 1 januari 2022: • Följdändring i LOA beroende på att regeringen inrättar…
Köp här

Isbn: 9789188121387

Utgivningsår:20210823

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av:Maria Mattsson Mähl, Gabriella Pifrader

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Juridik Särskilda rättsområden
Den här boken innehåller korta kapitel om Sverige och svensk arbetsmarknad. Boken vänder sig till personer som behöver en introduktion om våra svenska lagar och regler, hur man söker jobb, hur det fungerar med utbildning, arbetstider, arbetsmiljö och anställningsformer. Det finns även ett avsnitt om hur man startar…
Köp här

Isbn: 9789198163704

Utgivningsår:20140210

Utgivare: AlphaCE Publishing

Mediatyp: BC

av:Kent Källström, Jonas Malmberg

Kategorier: Anställningsförhållanden och fackliga organisationer Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Anställningsförhållandet syftar till att ge en sammanhängande framställning över den individuella arbetsrätten, dvs. reglerna om förhållandet mellan arbetsgivaren och enskilda arbetstagare. Anställningen är ett dynamiskt rättsförhållande och den rättsliga regleringens uppgift är att hantera de intressekonflikter som …
Köp här

Isbn: 9789177370512

Utgivningsår:20190815

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Naiti Del Sante, Bengt Garpe, Håkan Gabinus Göransson

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetslagstiftning är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en omfattande förteckning över arbetsrättsliga artiklar i tidskrifter m.m. och ett utförligt sakregister. Vidare…
Köp här

Isbn: 9789139208785

Utgivningsår:20180828

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsrätt 2018 – 1 juli, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna: • Medbestämmandelagen (MBL) • Utstationeringslagen • Lagen om anställningsskydd (LAS) • Uthyrningslagen • Främjandelagen • Visselblåsarlagen • Förtroendemannalagen • Arbetstidslagen • Semesterlagen •…
Köp här

Isbn: 9789188121196

Utgivningsår:20180813

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av:Naiti Del Sante, Bengt Garpe, Håkan Göransson

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsrätten – En introduktion är en överskådlig redogörelse av den svenska arbetsrätten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt praktiskt viktiga problem och åt sådana frågor som brukar stå i centrum i den arbetsrättsliga undervisningen.…
Köp här

Isbn: 9789139026150

Utgivningsår:20220809

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Georg Frick

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Det finns mycket skrivet om arbetsrätt. Det mesta vänder sig till jurister, studenter eller specialister. Men den här boken är skriven för dem som i praktiken utövar arbetsrätten – cheferna. Det är de som dagligen ställs inför arbetsrättsliga frågor att svara på och/eller lösa. Här förklaras lagarna systematiskt och på…
Köp här

Isbn: 9789198489217

Utgivningsår:20191206

Utgivare: Frick Publishing AB

Mediatyp: BC

av:Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsrätt 2020 – 1 januari, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna: • Medbestämmandelagen (MBL) • Utstationeringslagen • Lagen om anställningsskydd (LAS) • Uthyrningslagen • Främjandelagen • Visselblåsarlagen • Förtroendemannalagen • Arbetstidslagen • Semesterlagen •…
Köp här

Isbn: 9789188121271

Utgivningsår:20200127

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av:Erika Dahlgren

Kategorier: Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Juridik Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden Särskilda rättsområden
Rätt Lön 2022 är en praktisk och lättanvänd handbok inom löneområdet med rekommendationer och anvisningar om löneadministration utifrån lagar, avtal och beskattningskonsekvenser. Rätt Lön innehåller många tydliga exempel, relevanta blanketter samt instruktioner för rutiner och rapporter. Rätt Lön vänder sig till dig…
Köp här

Isbn: 9789152363423

Utgivningsår:20220124

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Tommy Iseskog

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Alla människor råkar ut för rättsliga problem. Det kan handla om att man blir föremål för ett rättsligt krav eller upplever att ens ”rätt” har blivit kränkt. Ibland kan det hända att den som har en juridisk rättighet eller skyldighet inte alls vet om sin belägenhet, än mindre att denna situation består av eller…
Köp här

Isbn: 9789198464375

Utgivningsår:20200512

Utgivare: IJK förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
2010-talets arbetsmarknad och arbetsrätt har präglats av omvälvande förändringar. I denna antologi belyses hur dessa förändringar kräver nya analyser av delvis nya frågeställningar. 14 personer som disputerat i Sverige mellan 2010 och 2018 – med antologins terminologi Lavalgenerationen – medverkar med varsitt kapitel i…
Köp här

Isbn: 9789177370871

Utgivningsår:20190923

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av:Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsrätt 2018 – 1 januari, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna: • Medbestämmandelagen (MBL) • Utstationeringslagen • Lagen om anställningsskydd (LAS) • Uthyrningslagen • Främjandelagen • Visselblåsarlagen • Förtroendemannalagen • Arbetstidslagen • Semesterlagen •…
Köp här

Isbn: 9789188121141

Utgivningsår:20180130

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av:Kent Källström, Jonas Malmberg, Sören Öman

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna lärobok behandlar den kollektiva arbetsrätten, dvs. den del av arbetsrätten som rör relationerna mellan arbetsmarknadens parter. En central uppgift för arbetsmarknadens parter är att hantera intressemotsättningar och konflikter om villkoren i arbetslivet. Den kollektiva arbetsrätten ger spelregler för hur sådana…
Köp här

Isbn: 9789177370529

Utgivningsår:20190823

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Göran Söderlöf

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Hur hanterar man de svåra frågorna i rollen som skolledare, rektor, förskolechef och pedagog? Vad säger regelverket, vilken praxis finns det och vad ska man tänka på i följande situationer?· Nyanställning · Lärare saknar behörighet och lärarlegitimation· Förflyttning mot arbetstagarens vilja· Samarbetsproblem på…
Köp här

Isbn: 9789139116011

Utgivningsår:20170821

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Zara Fröroth, Karin Fyhr

Kategorier: Anställningskontrakt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
FÖRMÅNER är en praktisk uppslagsbok där du hittar den skattemässiga behandlingen av alla tänkbara förmåner. En del förmåner beskattas fullt ut. Andra beskattas enligt ett förmånligt schablonvärde, medan vissa är helt skattefria. Boken ger många praktiska tips.
Köp här

Isbn: 9789176951453

Utgivningsår:20190215

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:Lars Lunning, Gudmund Toijer

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Anställningsskydd är en kommentar till anställningsskyddslagen och till andra författningar på anställningsskyddets område. Hit hör också den europeiska rättens regler om antällningsskydd. I fråga om den nya lagstiftningens ikraftträdande märker man att denna i väsentliga hänseenden styrs av arbetstagarnas börjedagar i…
Köp här

Isbn: 9789139110385

Utgivningsår:20100715

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av:Anderz Andersson, Örjan Edström, Lars Zanderin

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Syftet med den här boken är att ge läsaren grundläggande kunskaper i arbetsrätt och den svenska modellen. I fokus för framställningen står den arbetsrättsliga lagstiftningens framväxt, arbetsmarknadens parter, medbestämmande, anställningsskydd, arbetsmiljö och skydd mot diskriminering. Andra områden som behandlas är…
Köp här

Isbn: 9789147111008

Utgivningsår:20130118

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Sanna Wolk

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
En samlad framställning av rätten till anställdas immaterialrätter som beskriver och analyserar problemen på området med en praktisk ekonomisk ansats. I den här boken tas ett helhetsgrepp på arbetstagares rättigheter till uppfinningar, växtsorter, mönster, gemenskapsformgivning, kretsmönster, verk och andra…
Köp här

Isbn: 9789139013518

Utgivningsår:20080414

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Håkan Gabinus Göransson, Naiti Del Sante

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Lagstiftning om diskriminering i arbetslivet Särskilda rättsområden
Diskrimineringslagen är en sammanhållen och gemensam lag som gäller för arbetslivet, utbildningsväsendet och flera andra samhällsområden. Lagen innehåller flera nyheter och ändringar jämfört med tidigare lagstiftning, t.ex. skydd mot diskriminering av personer med ”könsöverskridande identitet eller…
Köp här

Isbn: 9789139115861

Utgivningsår:20180403

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Kerstin Ahlberg

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsmiljölagen i dess helhet, med kommentarer av juris doktor Kerstin Ahlberg.
Köp här

Isbn: 9789173652841

Utgivningsår:20210617

Utgivare: Prevent - arbetsmiljö i samverkan Svenskt näringsliv

Mediatyp: BC

av:Tommy Iseskog

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
En helt ny visselblåsarlag gäller från och med den 17 december 2021. Den nya lagen innebär främst följande. – Förutsättningar för att lagen ska ge skydd för visselblåsaren – Skydd i form av ansvarsfrihet samt skydd mot hindrande åtgärder och repressalieåtgärder – Krav på intern…
Köp här

Isbn: 9789198636710

Utgivningsår:20211115

Utgivare: IJK förlag

Mediatyp: BB