Bläddra

Asien

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Köp här

Asien

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Köp här
Sex världsdelar ur nio aspekter
Ett gemensamt grepp i presentationen ger eleverna chansen att snabbt få en bild av världsdelarnas grundläggande geografiska och geopolitiska förutsättningar.
Bl.a. handlar det om deras historia, befolkning, naturtillgångar, ekonomi och relationer till omvärlden.
Böckerna är svenska översättningar och bearbetningar av den brittiska serien Continents of the World.
Serien finns också att köpa som bokpaket.

Läs mer
Afrika
Afrika är extremt på många sätt. Här finns världens största öken (Sahara), världens längsta flod (Nilen), och en av världens största geografiska bildningar (Rift Valley). Afrika är också en världsdel med många olika kulturer, en enastående natur och stora städer som Kairo, Nairobi och Lagos. Världsdelen brottas dock med problem som fattigdom, sjukdomar och konflikter och kämpar för att hänga med utvecklingen i övriga världen.
Asien
Asien täcker en tredjedel av jordens landyta och har nästan två tredjedelar av jordens befolkning. I Asien finns världens högsta bergskedja, Himalaya, och några av världens längsta floder som Chang Jiang, Ganges och Mekong. Ekonomiskt utvecklas länderna i Asien i olika takt. Några går fram med stormsteg, andra stampar på stället. Asien är också den världsdel där flest människor har tagit sig ur djup fattigdom, samtidigt som stora grupper i de nya ekonomierna blivit lika rika eller rikare än motsvarande människor i USA och Västeuropa. Men hur ska miljöproblemen hanteras samtidigt som både befolkning och ekonomi växer?
Europa
Europa är den näst minsta världsdelen, men den rymmer 46 länder med stora befolkningar som i vissa regioner bor tätt, mycket tätt. I Västeuropa finns några av världens rikaste länder, samtidigt som vissa länder i öst kämpar med utbredd fattigdom. EU:s utjämnande roll kommer här att bli viktig.
Frågan är också om EU:s mål att göra regionens ekonomi till världsledande eller åtminstone likvärdig den i USA och i de nya stormakterna i öster kommer att nås?
Nordamerika
Boken om Nordamerika omfattar även länderna i Karibien och Mellanamerika ner till Sydamerika. Världsdelen rymmer många skiftande landskapstyper, så som öknar, korallrev, mangroveträsk, slättlandskap och berglandskap. Det rika USA är idag den stormakt som har störst inflytande på världspolitiken. Andra länder som Nicaragua och Haiti kämpar med utbredd fattigdom, arbetslöshet, dålig färskvattenförsörjning, bristfälligt utbildningsväsen och usel hälso- och sjukvård.
Frågan är hur ländernas regeringar ska kunna hantera den ojämna resursfördelningen som finns inom enskilda länder och mellan länderna i Nordamerika.
Oceanien och Antarktis
Den här boken famnar över isarna i Antarktis polarklimat, den röda öknen i centrala Australien och de tropiska öarna i Stilla havet. Världsdelarna har stora naturtillgångar som har exploaterats med svåra miljöproblem som följd. Även här är det de stora skillnaderna i ländernas ekonomi som sticker ut: Det industrialiserade Australien har en god ekonomi, medan utvecklingen i Stilla havets önationer påverkas negativt av begränsade resurser och stora avstånd. Och vad kommer smältande isar och stigande vattennivåer att innebära här i framtiden?
Sydamerika
Även Sydamerika är en världsdel med stora kontraster: Här finns några av jordens mest tätbefolkade städer som till exempel Rio de Janeiro, Patagoniens glesbefolkade vildmark och Amazonas varmfuktiga regnskog. En del länder har god ekonomi tack vare omfattande naturresurser och blomstrande industrier, medan andra länder kämpar med utbredd fattigdom, stora statsskulder och illegal droghandel. På samma sätt som i de andra världsdelarna är problemet här hur man ska kunna åtgärda den ojämna resursfördelningen.

Om författarna
Rob Bowden arbetar som frilansande journalist och fotograf. Geografi och miljöfrågor i fattiga delar av världen är hans huvudsakliga intresse. Han har även undervisat i geografi och utvecklingsfrågor vid flera universitet i Storbritannien.
David Flint är chef för lärarutbildningen vid University College, Worcester i Storbritannien. Han har skrivit flertalet läroböcker i geografi för yngre elever.
Garrett Nagle har skrivit läroböcker i geografi för både grundskola och universitet. Han studerade vid universitetet i Oxford och har undervisat i Oxford under de senaste tjugo åren.
Kate Darian-Smith är professor i Australiska studier och historia vid Universitetet i Melbourne, Australien. Kate har tidigare undervisat på universitet i Storbritannien och USA. Hon är författare och redaktör för flertalet böcker om Australiens historia och samhälle, varav ett antal som riktar sig till ungdomar och som behandlar Australien, Asien och Oceanien.
Simon Scoones arbetar med olika projekt för att öka elevers medvetenhet kring globala frågor bland annat genom hemsidan globaleye.org.uk. Han arbetar också som lärarutbildare på lärutbildningen vid University of London.