Bläddra

Att älska sitt jobb : passion, entusiasm och nyliberal subjektivitet

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft

Att älska sitt jobb : passion, entusiasm och nyliberal subjektivitet

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här
Bör vi sträva efter att älska vårt jobb? Har det rent av blivit en förväntan som många arbetsgivare har? På en tuff arbetsmarknad som alltmer kräver individens hängivenhet och engagemang uppstår en problematik i vem det är som har makten över de personliga valen.

I Att älska sitt jobb för etnologen Magdalena Petersson McIntyre ett angeläget samtal om passion och styrningen av den. Om känslor betraktas som varor hur påverkar då denna kommersialisering den enskilda arbetstagaren?

Utifrån intervjuer med anställda i detaljhandeln diskuterar författaren en process där känslolivet engageras mer och mer i arbetslivet. Hängivenheten blir en normalitet som också utgör vägen till lycka även om målen kan bli svåra att förverkliga.