Bläddra

av:Lena Skogholm

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Har du träffat en negativ person som dränerat dig på energi? Funderat på varför det negativa tar så stort utrymme och hur du kan göra för att inte dras med och dras ned? Har du varit med om missförstånd och undrat vad som hänt? Eller hört folk säga: ”vi måste ju kunna prata som vuxna människor om det…
Köp här

Isbn: 9789163915550

Utgivningsår:20170208

Utgivare: Lava Förlag

Mediatyp: BC

av:Anders Hanson

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Denna bok utgår från ett salutogent perspektiv som visat sig mycket användbart som utgångspunkt och inriktning för ett framgångsrikt ledarskap. Salutogenes innebär att söka hälsans ursprung. Det passar väl in på vad ledarskap i grunden går ut på, nämligen att hitta och påverka de förutsättningar som gör att människor,…
Köp här

Isbn: 9789198033939

Utgivningsår:20180813

Utgivare: Salutogent ledarskap Sverige AB

Mediatyp: BB

av:Christopher Svensson, Stefan Söderfjäll

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Medarbetarskapet och kvaliteten på detsamma i olika organisationer är av naturliga anledningar av yttersta vikt för hur väl dessa organisationer lyckas fullgöra sina uppdrag och nå sina mål. Denna bok tar sin utgångspunkt i den forskning som finns på medarbetare och deras förehavanden. Den ger en kortfattad men ändå…
Köp här

Isbn: 9789189203020

Utgivningsår:20200403

Utgivare: Ett hum förlag AB

Mediatyp: BC

av:Thomas Jordan

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Vi berörs av konflikter på olika områden i livet, inte minst på våra arbetsplatser. Konflikter som hanteras på ett dåligt sätt kan leda till frustration, försämrad kvalitet och effektivitet, negativt klimat och i värsta fall hälsoproblem. Men konflikter är inte bara problem. De är också en resurs att ta tillvara.…
Köp här

Isbn: 9789151104522

Utgivningsår:20201027

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Terése Österholm, Bo Hejlskov Elvén

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Denna bok handlar om ärendehandledning till personal som arbetar med barn och vuxna med funktionsnedsättningar som autism, adhd och intellektuell funktionsnedsättning. Ärendehandledning av detta slag skiljer sig från den form av handledning som är vanligast i Sverige, det vill säga processhandledning. Ärendehandledning…
Köp här

Isbn: 9789144121628

Utgivningsår:20200406

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Stefan Söderfjäll

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Allt fler organisationer har sett fördelarna med att organisera sina medarbetare i team och den arbetspsykologiska forskningen har visat att teambaserat arbete kan vara ett effektivt sätt att främja såväl goda arbetsprestationer som välmående och trivsel bland medarbetare. Trots detta är det långt ifrån alla…
Köp här

Isbn: 9789163907074

Utgivningsår:20170420

Utgivare: Type and Tell

Mediatyp: BC

av:Lotta Borg Skoglund, Martina Nelson

Kategorier: Arbetspsykologi Att hantera personliga problem Coping with ADHD Coping with neurodevelopmental issues Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
”Jag tror inte att det är någon på jobbet som förstår hur hårt jag kämpar. Vad det kostar för mig att få ihop allt och vara såhär strukturerad och organiserad. Jag får ofta höra att jag är den perfekta projektledaren och tar ofta…
Köp här

Isbn: 9789127173934

Utgivningsår:20220812

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BC

av:Anders Rydell

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
”Anders Rydell reder ut böket på jobbet.” Dagens Industri ”Topp tre bästa bok om jobblivet.” Akademikernas a-kassa Utifrån forskning och mångårig erfarenhet som organisationspsykolog guidar Rydell läsaren till ökad förståelse för…
Köp här

Isbn: 9789127828605

Utgivningsår:20210319

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BC

av:Thomas Jordan

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Denna konfliktlathund är skriven främst för dig som är chef eller personalspecialist. Den syftar till att vara ett stöd i mer utmanande konfliktsituationer på arbetsplatser. Lathunden är indelad i fyra delar. Den första handlar om frågan om man alls behöver göra något när man lägger märke till att det finns en…
Köp här

Isbn: 9789189286641

Utgivningsår:20210222

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Christopher Svensson

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Dagens arbetsliv är fullt av uppdrag och uppgifter som mer eller mindre kräver att flera personer hjälps åt och arbetar tillsammans. På många arbetsplatser är personalen därför organiserad i olika arbetslag, enheter eller liknande grupperingar i vilka de förväntas samarbeta med varandra. Denna bok handlar om just dessa…
Köp här

Isbn: 9789180207034

Utgivningsår:20210917

Utgivare: Ett hum förlag AB

Mediatyp: BC

av:Stefan Söderfjäll

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hälsa, relationer och personlig utveckling Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Populärpsykologi och personlig utveckling Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd
Motivation är en av de mest studerade företeelserna inom psykologin och avser drivkraften bakom vårt beteende. I denna lilla bok presenteras ett antal teoretiska perspektiv som förklarar och beskriver motivation på lite olika sätt. Syftet är att ge dig som läsare förståelse för vad motivation är genom att belysa det ur…
Köp här

Isbn: 9789180203029

Utgivningsår:20210217

Utgivare: Ett hum förlag AB

Mediatyp: BC

av:Åsa-Mia Fellinger

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Det är inte lätt när man som chef måste framföra negativa besked, kritik eller till och med tvingas avskeda någon. Men alla kan förbättra sin kommunikativa förmåga. Svåra medarbetarsamtal ger den hjälp och vägledning som behövs för de flesta tänkbara problemområden: uppsägningar och omplaceringar, kritik, misstankar om…
Köp här

Isbn: 9789177386803

Utgivningsår:20050225

Utgivare: Telegram Bokförlag

Mediatyp: BB

av:Gisela Bäcklander

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Sagt om boken: Gisela tar området självledarskap från något luddigt till en konkret färdighet för arbetslivet. Det är en forskningsförankrad bok som ger dig kunskap om vikten av att fokusera och de utmaningar, hinder som finns för att hålla fokus. Det är en…
Köp här

Isbn: 9789127824829

Utgivningsår:20200925

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Morgan Borg

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Har du någon gång ingått i en arbetsgrupp där du känt en enorm energi och glädje, en känsla som närmast liknar eufori? Där summan av allas prestationer blir till något större än var och ens. Då har du kanske, utan att veta om det, tillhört en stärkande magnetisk kultur. I en sådan utvecklas en slags kollektiv hjärna,…
Köp här

Isbn: 9789198530704

Utgivningsår:20190501

Utgivare: Journey

Mediatyp: BC

av:Anna Tufvesson

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Att kunna leda dig själv på ett aktivt sätt är en viktig kompetens för att du ska vara en uppskattad medarbetare och nå dina personliga mål. Det moderna ledarskapet, som handlar om tillit till medarbetarna, kräver också att du som medarbetare är duktig på självledarskap. Då behövs både kunskap och tid för reflektion om…
Köp här

Isbn: 9789147143191

Utgivningsår:20210908

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Pirkko Jonsson

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Vill du bli bättre på att arbeta i grupp? Vill ni förebygga konflikter i ert team? Vill ni utvecklas tillsammans? Boken Arbeta i grupp – Om konsten att skapa ett bra team hjälper oss att öka vår förståelse och medvetenhet om vår egen roll i gruppen, och hur vi har möjligheter att utvecklas och använda den kreativa…
Utgått

Isbn: 9789188099082

Utgivningsår:20150922

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Anders Hanson

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Salutogen kultur handlar om vad kulturen betyder i en organisation, så väl för de som arbetar där som för att organisationen ska vara framgångsrik. Författaren utgår från sin mångåriga erfarenhet av förbättringsarbete i organisationer där man bryr sig om mjuka frågor och där man bestämt sig för att tillämpa en…
Köp här

Isbn: 9789198033915

Utgivningsår:20150318

Utgivare: Salutogent ledarskap Sverige AB

Mediatyp: BB

av:Mikal Björkström, Ola Rosenlind

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Organisationsteori och beteende Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
En vanlig föreställning är att majoriteten av förändringsinitiativ misslyckas. Denna handbok för chefer och förändringsledare utmanar den föreställningen och visar att möjligheten att lyckas tvärtom är ganska god, så länge man undviker de vanligaste fallgroparna. I boken förklaras hur man konkret bör agera för att…
Köp här

Isbn: 9789144141206

Utgivningsår:20210203

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Annika Lantz, Daniela Ulber, Peter Friedrich

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: särskilda områden Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
I den här boken beskrivs hur du systematiskt och evidensbaserat kan gå till väga för att lösa vanliga problem som uppstår i teamarbete. I boken presenteras nio vanliga problem i teamarbete, exempelvis att det uppstår konflikter, att ledarskapet inte fungerar eller att teamet inte förmår att anpassa sig till förändrade…
Köp här

Isbn: 9789144123547

Utgivningsår:20200907

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Thomas Jordan

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Vi berörs av konflikter på olika områden i livet, inte minst på våra arbetsplatser. Konflikter som hanteras på ett dåligt sätt kan leda till frustration, försämrad kvalitet och effektivitet, negativt klimat och i värsta fall hälsoproblem. Men konflikter är inte bara problem. De är också en resurs att ta tillvara.…
Köp här

Isbn: 9789140688354

Utgivningsår:20150105

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Katrin Byréus

Kategorier: Arbetspsykologi Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
I grupphandledning möts människor under en kort stund för att reflektera kring sitt arbete. Sådana möten ger ofta nya perspektiv och idéer, men också en känsla av att vara förstådd och bekräftad. Goda processer i rummet förutsätter att handledaren bidrar till en prestigelös atmosfär där alla känner sig inkluderade. I…
Köp här

Isbn: 9789144131542

Utgivningsår:20200401

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Annika Björnsdotter, Martin Grill

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Stora summor spenderas årligen på olika former av ledarutvecklingsinsatser. Ändå är kunskapen om deras effektivitet bristfällig, bland annat på grund av att det görs för få randomiserade kontrollerade studier (RCT). Utgångspunkten för den här boken är därför en chefshandledningsmanual som utvärderas i ett…
Köp här

Isbn: 9789144144542

Utgivningsår:20211119

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ingela Thylefors, Filip Lindkvist, Birgitta Lönnebo, Olle Persson, Fredrik Soljevik, Frank Stenman, Maria Wramsten Wilmar

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Detta är en gedigen handbok för arbets- och organisationspsykologiska konsulter, upplagd i fyra delar: Organisationspsykologisk konsultation ger en bakgrund till konsultarbetet, presenterar olika konsultroller och diskuterar relationen mellan klient och konsult. Kartläggning o ch utredning behandlar…
Köp här

Isbn: 9789127826632

Utgivningsår:20200415

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Ulrika Lundberg

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Vad driver oss att prestera ”det lilla extra” på arbetet? Vad är det som skiljer en motiverad och engagerad medarbetare från en tvångsmässig arbetsnarkoman? Och är det bra eller dåligt för hälsan att vara engagerad i sitt arbete? I Det lilla extra! beskriver författaren olika drivkrafter och deras betydelse för…
Köp här

Isbn: 9789147095834

Utgivningsår:20110629

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Mattias Lundberg, Anders Wahlberg

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Vi har alla stött på människor som gör oss frustrerade, stressade eller till och med rädda. Människor som har ett beteende som stör oss till den grad att det påverkar vår vardag. Om dessa jobbiga personer finns på vår arbetsplats blir det särskilt problematiskt. I den här boken får du lära dig att identifiera olika…
Köp här

Isbn: 9789147096381

Utgivningsår:20110520

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Helén Vedlé, Rune Nilsson

Kategorier: Arbetspsykologi Att hantera personliga problem Att hantera stress Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Upplever du att du jobbar splittrat, glömmer saker och inte har stenkoll på allt? Känner du att din stressnivå är för hög, arbetsdagarna för röriga och att du har en ständig oro att inte hinna med allt? Tycker du att det är svårt att prioritera mellan alla arbetsuppgifter? Önskar du att du hade en bättre balans mellan…
Utgått

Isbn: 9789176970607

Utgivningsår:20180315

Utgivare: Hoi Förlag AB

Mediatyp: BC

av:Stefan Söderfjäll, Christopher Svensson

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Denna reflektionsbok är ämnad för medarbetare som önskar utveckla sitt medarbetarskap. Den innehåller olika typer av uppgifter där du får möjlighet att reflektera kring ditt eget och andras medarbetarskap. Strukturen är densamma som författarnas En liten bok om medarbetarskap och den digitala utbildningen En liten…
Köp här

Isbn: 9789180205474

Utgivningsår:20210618

Utgivare: Evidensum AB

Mediatyp: BC

av:Kristina Östberg, Lasse Eriksson

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Nominerad till Årets HR-bok 2009!Handboken för dig som vuxen blivit berörd av mobbning på arbetet – antingen som mobbad, som arbetskamrat, som chef eller som anhörig. Här beskrivs mobbarens och den mobbades värld och hur den mobbade kan slå tillbaka!Läs merTalar man om mobbning så tänker nog de flesta på barn och…
Köp här

Isbn: 9789170053887

Utgivningsår:20091007

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Geir Kaufmann, Astrid Kaufmann

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Psykologi i organisation och ledning ger en bred och grundlig intro­­duktion till organisations- och ledarskapspsykologi. Författarnas utgångspunkt är, som i tidigare upplagor, att redogöra för psyko­logiska principer och teorier som har stor betydelse för att vi ska förstå oss själva och andra bättre i arbetslivet.I…
Köp här

Isbn: 9789144111582

Utgivningsår:20161031

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Birgitta Ahltorp

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Öga mot öga är en bok om ledares kommunikativa situationer sett i relation till alla andra uppgifter som ledare har. Som en bok om ledarskap är den därmed i det närmaste heltäckande. Boken beskriver ledares kommunikation på alla nivåer: Envägskommunikativt – för att nå ut till stora grupper. Ytkontaktskapande – för att…
Köp här

Isbn: 9789147116218

Utgivningsår:20140206

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Patrick Lencioni

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Som nytillträdd vd förstår Kathryn snart att hennes ledningsgrupp har samarbetsproblem och att detta fått konsekvenser för hela verksamheten. Trots att man har en efterfrågad produkt och branschens kanske mest kompetenta personal lyckas organisationen inte nå ett bra resultat. Hon inser att detta blir hennes största…
Köp här

Isbn: 9789179995072

Utgivningsår:20060901

Utgivare: Marcus förlag

Mediatyp: BB

av:Anna-Carin Fagerlind Ståhl

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Arbete är bra för hälsan. En hög arbetsbelastning är positivt. Psykisk ohälsa har mer med det privata att göra än med den psykosociala arbetsmiljön. Det här är tre vanliga antaganden om sambandet mellan arbete och psykisk hälsa. Men vilket vetenskapligt stöd har de? I Arbete och psykisk hälsa: viktigt vetande och…
Köp här

Isbn: 9789144140025

Utgivningsår:20210104

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Jenny Åkerblom

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Vi samarbetar bättre om vi känner varandra och vi lär känna varandra när vi visar upp nya sidor hos oss själva. Att göra något tillsammans som utmanar oss och får oss att bjuda på oss själva skapar en bra grogrund för skratt, engagemang och förtroende i gruppen. Men alla gillar inte höghöjdsbanor, att gå på glödande…
Köp här

Isbn: 9789186951634

Utgivningsår:20210915

Utgivare: Eget förlag

Mediatyp: BC

av:Elaine Hillerström

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Går du till jobbet med en klump i magen eller gör du det med glädje och motivation? Vad är skillnaden på bra ledarskap och riktigt dåligt ledarskap? Vad kan hända när dåliga ledare får härja fritt? Hur kan du se olika människotyper och hantera dem på bästa sätt? Vad skapar motivation och en bra teamkänsla? Hur hänger…
Köp här

Isbn: 9789151979465

Utgivningsår:20210426

Utgivare: Alltärett

Mediatyp: BC

av:Stefan Blomberg

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är egentligen mobbning och vad skiljer det från vanliga konflikter? Hur påverkas de utsatta? Hur ska mobbning bäst hanteras på en arbetsplats och hur kan samhället motverka mobbning? Baserat på den senaste forskningen och utifrån stor egen erfarenhet av att möta utsatta människor besvarar författaren ingående dessa…
Köp här

Isbn: 9789144103235

Utgivningsår:20160203

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Tor Wennerberg

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Rädda organisationen handlar om betydelsen för organisationers lärande och utveckling av att vi vågar ta mellanmänskliga risker i arbetslivet – att vi gör våra röster hörda. För att kunna ta dessa risker behöver vi känna psykologisk trygghet, ett grupptillstånd som visar samband med effektivitet och måluppfyllelse,…
Köp här

Isbn: 9789180597470

Utgivningsår:20231115

Utgivare: Ett hum förlag AB

Mediatyp: BC

av:Liv Cardell

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Människorna har fått gåvan att kunna samverka och tänka framåt – men använder vi den? Mer än någonsin behöver vi tillvarata den kollektiva intelligensen och samverka över gränserna för långsiktigt kloka beslut. Mer än någonsin behöver vi bygga broar av tillit mellan människor för att motverka den osäkerhet nutidens…
Köp här

Isbn: 9789163971990

Utgivningsår:20200113

Utgivare: Cardell Publishing

Mediatyp: BC