Bläddra

Att utveckla forskningsbaserad undervisning : analyser, utmaningar och exempel

Kategorier: Forskning och informationshantering Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap

Att utveckla forskningsbaserad undervisning : analyser, utmaningar och exempel

Kategorier: Forskning och informationshantering Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Att utveckla forskningsbaserad undervisning med Mimmi Waermö, Ylva Ståhle och Viveca Lindberg som redaktörer belyser vikten av och förutsättningar för att arbeta för en undervisning där den beprövade erfarenheten samverkar med ett vetenskapligt förhållningssätt – helt enkelt en hållbar utveckling av undervisningen. Boken behandlar frågan om vilken forskning som bör utgöra grunden för undervisningen och vem som bör bedriva denna forskning. Läsaren får exempel som representerar skilda skolämnen och skolformer och ta del av olika didaktiska utmaningar och lösningar. Att utveckla forskningsbaserad undervisning vänder sig till lärare, lärarstudenter och beslutsfattare.

Redaktörerna Mimmi Waermö och Ylva Ståhle är universitetslektor, Viveca Lindberg är docent och universitetslektor, alla vid Stockholms universitet. Övriga författare representerar olika lärosäten.