Bläddra
Köp här

Isbn: 9789187945021

Utgivningsår: 20160601

Utgivare: Bergkvist Publishing AB, Pipeline Nordic

Mediatyp: BB

av: Sannie Wedberg, Sanna Mohr

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Författarna Sanna Mohr och Sannie Wedberg har under många år föreläst och utbildat kring maktlekar och andra kränkningar. 2010 gav de ut boken “Maktlekar – det dolda gruppvåldet bland unga” och satte begreppet maktlekar i fokus. Sedan dess har de utvecklat arbetet och tagit fram nytt och inspirerande material som de nu…
Köp här

Isbn: 9789198412116

Utgivningsår: 20190108

Utgivare: Alltid förlag, Alltid Förlag, GraphyCems

Mediatyp: BC

av: Fredrik Hanell

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Samhällets förväntningar på utbildningsväsendets digitalisering är höga och lärarutbildningen anses ha stor betydelse för hur digitala redskap används i skolan. I den här avhandlingen studeras mötet mellan förskollärarutbildningen och digitala redskap – i synnerhet den sociala nätverkstjänsten Facebook. I avhandlingen…
Köp här

Isbn: 9789198369076

Utgivningsår: 20190114

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Karin Salmson, Johanna Ivarsson

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Välkommen in i en normkreativ värld! Den här boken är en vän att hålla i handen när du vill ge alla barn möjligheten att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar. När du tycker att varje unge ska få känna att hen duger precis som hen är. Med erfarenhet, forskning och förskolans olika styrdokument som bas…
Köp här

Isbn: 9789188613455

Utgivningsår: 20190125

Utgivare: Olika Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
I Läsresans lärarhandledning får du en tydlig beskrivning av hur arbetsgången i läsebok, arbetsbok och webb hör ihop. Varje sida i handledningen beskriver en lektion och vilka av materialets delar som ska användas. Här finns också alla språklekar beskrivna samt förslag på passande övningar i webben. Affischen Vi övar…
Köp här

Isbn: 9789188359735

Utgivningsår: 20190201

Utgivare: Majemaförlaget

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Denna Kunskapsplan, utgiven av Svenska Montessoriförbundet, visar hur montessoripedagogiken kan fungera inom ramen för den svenska nationella läroplanen i grundskolan. Kunskapsplanen Montessoripedagogik i skolan, en väg mot målen är det första ramverk med mål, innehåll och metoder som skrivits för montessoriskolor i…
Köp här

Isbn: 9789176999332

Utgivningsår: 20190103

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Hasse Hedström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Det finns många olika teorier om läsinlärning. En skicklig lärare behöver känna till och kunna använda flera olika metoder för att bättre kunna anpassa undervisningen efter elevernas behov. Lärare från olika skolor berättar här om hur de arbetar med läsinlärning. Några använder till exempel Bornholmsmodellen,…
Köp här

Isbn: 9789188149428

Utgivningsår: 20190117

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187945014

Utgivningsår: 20150901

Utgivare: Bergkvist Publishing AB, Pipeline Nordic

Mediatyp: BB

av: Linda Palm

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Serien handlar om kompisarna Kanin och Igelkott och består av flera olika produkter: Tio små kompisböcker En serie med tio små berättelser om Kanin och Igelkotts vardag. Med uttrycksfulla illustrationer och enkla texter presenteras tio olika teman. Exempelvis: Dela med dig, Prata om det och Säg stopp. De tio…
Köp här

Isbn: 9789127454361

Utgivningsår: 20190405

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Diverse Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Livsstil, hobby och fritid Pappersvaror Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Väggkalender i A3-format Kalender i A3-format för att planera och synliggöra verksamheten på fritidshemmet. Kalendern har veckouppslag med plats för aktiviteter, lärande och mål samt utvärdering. Det finns även tips på vad för slags saker ni kan göra, hur man kan lära i vardagen och en förteckning över…
Köp här

Isbn: 9789127453487

Utgivningsår: 20190322

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE

av: Bo Wingård

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: allmänt Utbildning: administration och organisation
En skildring av en över 40-årig lärar- och skolledargärning på Frejaskolan i Gnesta. De 65 kapitlen är dock ordnade utifrån olika mer eller mindre problematiska företeelser i skolans värld, allt från Arbetslag och Arbetstid till Yttrandefrihet och Öppet hus. Därmed kan betydligt fler än gamla kollegor och elever få ut…
Köp här

Isbn: 9789177738695

Utgivningsår: 20181128

Utgivare: wingaard.crossmail.se, Holmbergs, Malmö

Mediatyp: BC

av: Tove Phillips

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Gymnasieskolan Läromedel Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Pedagogiskt arbete riktar sig till dig som vill arbeta i skola eller barnomsorg eller som intresserar dig för pedagogik och skolfrågor. Läromedlet tar upp allt ifrån lagstiftning och barns rättigheter till planering, genomförande och dokumentation av pedagogiska aktiviteter. Läromedlet diskuterar frågor som: Vad…
Köp här

Isbn: 9789151101972

Utgivningsår: 20190820

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Jonas Stier

Kategorier: Globalisering Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Globaliseringen, EU-medlemskapet och samhällets ökade behov av kompetens har iscensatt en genomgripande förändring och förnyelse av den svenska högskolan. Med avstamp i en historisk återblick beskriver Jonas Stier på ett insiktsfullt och lättfattligt sätt internationalisering vid högskolor och universitet. Särskilt…
Köp här

Isbn: 9789144132600

Utgivningsår: 20181205

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Liv Gjems

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Barn träder in i en språkmiljö i samma stund som de föds, och de utvecklar sitt språk i mötet med vuxna som gör dem delaktiga i språkligt samspel. Allt lärande, inte minst språkinlärning, är beroende av goda, trygga relationer mellan vuxna och barn. I den här boken presenteras forskningsbaserad kunskap om det vi vet…
Köp här

Isbn: 9789144129341

Utgivningsår: 20181214

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studieteknik och inlärningsförmåga
Carl-Johan Herslow har studerat företags­ekonomi vid Linnéuniversitetet och har en magister i ­Corporate Entrepreneurship and Innovation från Lunds Universitet. Han arbetar idag som managementkonsult på Implement Consulting Group. Mattias Åberg har studerat vid Linnéuniversitetet i Kalmar och har en kandidatexamen i…
Köp här

Isbn: 9789144129440

Utgivningsår: 20190104

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är det vi ser när vi betraktar en skola. Vilken berättelse är det som styr vår uppfattning om huruvida skolan fungerar eller inte. 
Vad utgör en bra skola som det är meningsfullt att gå till varje dag? 
Ur elevers perspektiv? Ur föräldrars perspektiv? Ur pedagogers och skolledares perspektiv och ur ett samhälleligt…
Köp här

Isbn: 9789144130798

Utgivningsår: 20190120

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Eva Bjerkholt

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Professionshandledning för lärare är en djupdykning i handledning, både som teoretiskt kunskapsområde och som praktisk verksamhet. Boken behandlar dels professionsutveckling som en del av yrkeslivet, dels professionskvalificering under tiden för utbildning. Innehållet är uppdelat i tre delar: Del 1 introducerar…
Köp här

Isbn: 9789144122496

Utgivningsår: 20190130

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Twomey Fosnot C, Bill Jacob

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
I serien Unga matematiker i arbete beskrivs elevers lärande i matematik som en spännande resa i ett landskap bestående av centrala matematiska idéer, strategier och modeller. I den här sista boken, i en serie om tre böcker, presenteras insiktsfulla och praktiska metoder för undervisning i algebra. Vi får möta lärare…
Köp här

Isbn: 9789144128573

Utgivningsår: 20181001

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Twomey Fosnot C, Maarten Dolk

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
I serien Unga matematiker i arbete beskrivs elevers lärande i matematik som en spännande resa i ett landskap bestående av centrala matematiska idéer, strategier och modeller. I den här andra boken, i en serie om tre, får vi möta lärare som låter eleverna utforska de matematiska idéerna bakom rationella tal och…
Köp här

Isbn: 9789144118079

Utgivningsår: 20180301

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
In Didactic classroom studies a group of researchers from the University of Gothenburg who are working in the Scandinavian didactics tradition show how pupil perspectives, teacher priorities, content and context interrelate, and have different didactical consequences for teaching and learning. Using practical examples…
Köp här

Isbn: 9789188661456

Utgivningsår: 20181221

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Lena Edlund

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
De yngsta barnen och läroplanen handlar om hur pedagoger kan arrangera en verksamhet som tillvaratar de yngsta barnens nyfikenhet och förundran för att omsätta läroplanens innehåll i praktiken. Lena Edlund är pedagogisk utvecklare och arbetar bland annat med fortbildning av förskolepersonal. Boken bygger på hennes…
Köp här

Isbn: 9789188149367

Utgivningsår: 20190107

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
“Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” Så står det i skollagen – och det gäller hela utbildningssystemet från förskola till högskola. Men vad betyder det egentligen? Begreppet beprövad erfarenhet är särskilt otydligt. Den här boken ger perspektiv på när erfarenhet…
Köp här

Isbn: 9789188149305

Utgivningsår: 20181218

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

av: Karin Dietrichson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: bild och form Läromedel: musik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lärarens guide till Musik tar upp musikämnets praktiska moment kopplat till det centrala innehållet för musik åk 1-3. I boken får du som lärare teori, inspiration och tips till din musikundervisning. Boken innehåller: * Teoriavsnitt om musikämnet och musikundervisning.* Förslag på hur man kan planera ett läsår.*…
Köp här

Isbn: 9789127454293

Utgivningsår: 20190426

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE

av: Adrienne Gear

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
I boken Reading Power får du hjälp med hur du kan lägga upp din undervisning i läsförståelse så att dina elever blir aktiva och tänkande läsare. Författaren har utarbetat en rad av lektioner som tillsammans skapar en gedigen och konkret undervisningsgång i läsförståelse av berättande texter. Eleverna arbetar med att…
Köp här

Isbn: 9789127456044

Utgivningsår: 20190318

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Katrin Jäverbring

Kategorier: Förskolan Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning i specifika ämnen
I boken finns exempel och tips på olika sätt att arbeta med digitala verktyg, både ur ett praktiskt och ett pedagogiskt perspektiv. Du får inspiration kring hur du stöttar barnen att bli delaktiga och aktiva producenter, hur du kan skapa stimulerande digitala lärmiljöer och tänka inför användning av nya appar. Boken…
Köp här

Isbn: 9789127454200

Utgivningsår: 20190201

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Linda Persson, Åsa Rindstål

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: idrott och hälsa Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lärarens guide till idrott och hälsa innehåller ett brett utbud av flera olika teman kopplade till de teoretiska momenten som ingår i centrala innehållet för åk 1-3 i både grundskolan och grundsärskolans läroplan. Boken behandlar moment från: * Friluftsliv och utevistelse* Hälsa och livsstil* Säkerhet och…
Köp här

Isbn: 9789127454477

Utgivningsår: 20190426

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE

av: Mirvi Unge Thorsén

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Målgruppen är elever i skolår 1–5 med långsam inlärningstakt och behov av särskilt stöd samt elever i grundsärskolan. Även äldre elever kan använda materialet om det finns ett sådant behov.
Köp här

Isbn: 9789187701368

Utgivningsår: 20150911

Utgivare: Askunge Thorsén förlag, Askunge Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
2017 fyller Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, 40 år. På denna tid har SLU utvecklats till ett internationellt framstående universitet som utmanar, lyfter fram hållbarhetsfrågor och söker lösningar på globala problem. Denna krönika ger en överblick över hur SLU har förändrats genom åren. Här beskrivs planer och…
Köp här

Isbn: 9789187935992

Utgivningsår: 20170911

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Barn och ungdom: årsböcker Barn och ungdom: pappersvaror, merchandise etc. Barn och ungdom: poesi, antologier och årsböcker Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Grundskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Kalendern är en daterad elevkalender (augusti 2016 – juli 2017) med plats för planering och utvärdering. Kalendern vänder sig till eleven, med syftet att lyfta elevens förmåga att ta kommandot över sina studier, och därigenom bli bättre på att lära. Det är värdefullt för dig som lärare att eleven har struktur och…
Köp här

Isbn: 9789187011610

Utgivningsår: 20160401

Utgivare: Majemaförlaget

Mediatyp: BB

av: Jessica Eriksson, Camilla Grönvall, Annelie Johansson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Grammatik i teori och lärande praktik Från förskoleklass till åk 3 Denna bok syftar till att ge läsarna grundläggande kunskaper i grammatikens teori och praktik. Bland annat repeteras baskunskaperna i grammatik, exempelvis terminologi, ordklasser, satsdelar och skrivregler. Detta sätts in i ett helhetsperspektiv, där…
Köp här

Isbn: 9789185617197

Utgivningsår: 20130903

Utgivare: Columbus Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Research into both first and second languages has much in common. This common ground is why we have chosen to publish articles on both Swedish as a first language and second and foreign language acquisistion in the same volume. Among topics dealt with are how we can use some of the principles of first language learning…
Köp här

Isbn: 9789185335084

Utgivningsår: 20041215

Utgivare: Karlstad University Press

Mediatyp: BC

av: Agneta Linné, Birgitta Sandström, Mariana Eriksson, Birgitta Odelfors

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Lärarutbildares språkbruk har betydelse för att forma studenters föreställningar om lärande, det framtida yrket, sig själva och förhållandet till andra. Författarna presenterar och diskuterar resultat från forskningsprojektet ”Vad gör språk?”, som har utforskat språkanvändningen inom tre av de utbildningsprofiler som…
Köp här

Isbn: 9789176566749

Utgivningsår: 20111007

Utgivare: Stockholms universitets förlag, Edita Västra Aros AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176563182

Utgivningsår: 19930601

Utgivare: Stockholms Universitets förlag

Mediatyp: BC

av: Eva-Kristina Salameh

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Kort om GrUS Med GrUS kan man tidigt uppmärksamma individer som visar tecken på en alltför långsam språklig utveckling av sitt andraspråk. Det kan också användas för att identifiera enspråkiga svensktalande barn med en grammatisk språkstörning. GrUS riktar sig främst till logopeder och specialpedagoger, men också till…
Köp här

Isbn: 9789175673486

Utgivningsår: 20150815

Utgivare: Nypon förlag

Mediatyp: BE

av: Karin Oldegård Ljunggren, Chicki Gidlund, Våge Ljunggren, Christer Nordling

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Pedagogiska bilder vill med sina 54 texter och bilder ge inspiration och nya perspektiv i det dagliga arbetet i skolan. Den berör teman som föräldrasamverkan, barn och ungdomars behov av ledning och framgångsrika förhållningssätt i den mångfasetterade värld som “arbetsplatsen skolan” är. Den riktar sig till…
Köp här

Isbn: 9789188872937

Utgivningsår: 20080101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Alex Kelly, Alex Kelly

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789173152815

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Carmel Conn

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Autism och Aspergers syndrom Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med inlärningssvårigheter Undervisning för elever med särskilda behov
Barn med autism har ofta tydliga lekpreferenser, där sensoriska och perceptuella upplevelser har en stark ställning. Lek och vänskap – ­inkluderande pedagogik för barn med autism erbjuder ett ramverk för att stödja barns utveckling genom lek, med konkreta tips på hur du kan hjälpa barn med autism att delta i…
Köp här

Isbn: 9789144120829

Utgivningsår: 20180219

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulrika Bergmark, Catrine Kostenius

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I den här boken presenterar författarna elevers erfarenheter av skolan och lärares ansvar enligt skolans styrdokument, som en grund för skolutveckling. Elever ger uttryck för omsorg, tilltro och delaktighet i lärandet. Lärares ansvar handlar om att stödja elevers lärande, att uppmuntra dem att utveckla ett etiskt…
Köp här

Isbn: 9789144068756

Utgivningsår: 20110330

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bente Svenning

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I dag är barnexperter och politiker eniga om att förskolebarnen själva ska få komma till tals. Samtidigt krävs det från många håll att förskoleverksamheten ska dokumenteras. I den här boken ställer författaren frågan om vuxna lyssnar på barnen när de utformar sätt att dokumentera förskolans verksamhet. Det finns många…
Köp här

Isbn: 9789144066486

Utgivningsår: 20110512

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC