Bläddra

Att vara anställd

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Att vara anställd

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
En anställning utgör ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Detta avtal handlar i grunden om att arbetstagaren ska utföra arbete och att arbetsgivaren ska betala lön för det utförda arbetet. Det är dock viktigt – för såväl arbetsgivare som arbetstagare – att känna till att ett anställningsavtal är ett avtal om en relation; oftast en långvarig relation som kan komma att pågå i flera decennier. Mot den här bakgrunden är det av stort intresse och stor praktisk betydelse för varje arbetstagare att känna till de olika rättigheter och skyldigheter som gäller i en anställningsrelation. Om allt detta handlar denna bok, som nu föreligger i en fjärde reviderad upplaga. I den nya upplagan har samtliga kapitel uppdaterats med beaktande av ny lagstiftning och nya intressanta domar från Arbetsdomstolen.