Bläddra

Autism och autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Autism och autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Autism är en funktionsnedsättning som tilldrar sig allt större intresse. Under de senaste åren har det utkommit en rad böcker som skildrar funktionsnedsättningen och som ger råd till de drabbade och deras familjer.


Här görs en sammanfattning av vad vi i dag vet om autism och autismliknande tillstånd som DAMP och Aspergers syndrom. Symtomen beskrivs, den omdebatterade frågan om orsaker tas upp och behandlingsformer redovisas. Likaså behandlas behovet av specialpedagogik för barn med autism.


När den första upplagan av denna bok kom ut 1988 hälsades den som ett blivande standardverk. Denna tredje upplaga har uppdaterats vad gäller forskningsresultat och referenser.


Boken riktar sig till alla som kommer i kontakt med barn med speciella behov, verksamma inom skola, specialpedagogik, vård och omsorg.


Tredje reviderade utgåvan


Denna titel är en beställningsvara, vilket innebär att den trycks först när en order läggs. Leveranstid är 5-8 vardagar. I övrigt är det ingen skillnad mot andra tryckta böcker.