Bläddra

Avhandlingens språkdräkt

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Avhandlingens språkdräkt

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Det här är en bok som i första hand handlar om att skriva olika slags facklitteratur eller vetenskaplig prosa. Men den som skriver skönlitteratur har också mycket att hämta.
Här finns en rad betraktelser om språk- och stilfrågor i vidaste bemärkelse. Ett genomgående tema är att skrivsättet inbegriper ett sätt att tänka och förstå. Språkdräkten är ingalunda bara en yttre uppsyn. Merparten av vetenskaplig verksamhet är främst skriftlig verksamhet. Sociologiska insikter ? till exempel ? kan aldrig överskrida gränserna för vår förmåga att uttrycka dem språkligt.

Johan Asplund är socialpsykolog och kultursociologi och har länge varit verksam som professor i Köpenhamn och Lund.