Bläddra

Barnkonventionen och skolan

Kategorier: Juridik

Barnkonventionen och skolan

Kategorier: Juridik
Köp här
Institutet för utbildningsrätt – IfU – ger ut en antologi om barnkonventionen och skolan. Barnkonventionen har varit ett för staten bindande rättsligt dokument sedan år 1990. I syfte att förstärka barnens rätt antogs konventionen som svensk lag år 2020. En fråga som behandlas i denna antologi är vad det betyder att barnkonventionen som internationell överenskommelse binder staten samtidigt som konventionen som svensk lag ska åtföljas av alla i landet som berörs av konventionen/lagen. Vidare behandlas vilken betydelse det kan få för skolväsendet, i beslutsfattande och faktiskt handlande, att konventionen numera är svensk lag. I antologin behandlas också vad barnkonventionens nya roll kan komma att innebära för dem som ska skyddas av rättigheterna i konventionen, det vill säga barnen och eleverna. Boken riktar sig till jurister, yrkesverksamma inom skolan och andra intresserade.

Medverkande författare: Karin Åström, Hedvig Bernitz, Viola Boström, Peter Ramsjö, Sara Lyrenäs, Maria Refors Legge, Anna Gustafsson, Victoria Enkvist, Olof Wilske