Bläddra
Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Ny skollag i praktiken innehåller den kompletta skollagen och Lagen om införande av skollagen med kommentarer till samtliga paragrafer. Denna femte upplaga av Ny skollag i praktiken innehåller skollagen inklusive de ändringar och tillägg som skett efter riksdagsbeslutet 2010. Ny skollag i praktiken har under de…
Köp här

Isbn: 9789187882760

Utgivningsår: 20151101

Utgivare: Svensk Facklitteratur AB, Ljungbergs Tryckeri

Mediatyp: BC

av: Lars Clevesköld, Simon Jernelöv, Ann Orrsten, Nina Okada

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
I denna bok har vi sammanställt paragrafvisa kommentarer till den nya skollagen. Syftet är att förklara och ge stöd både åt den som arbetar i skolan och åt den som arbetar med att tillämpa lagen på annat sätt. Kommentarerna baseras på propositioner, utredningar, myndighetsuttalanden och relevant rättstillämpning.…
Köp här

Isbn: 9789186848026

Utgivningsår: 20110831

Utgivare: JP Infonet Förlag

Mediatyp: BC

av: Wiweka Warnling-Nerep, Lena Sandström, Henrik Ahlenius

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
LÄRARE & ELEV fokuserar på vilka rättsliga aspekter mötet mellan lärare och elev kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i vardagliga situationer för att på så sätt kunna parera ett antal s.k. blindskär i yrkesrollen som lärare. Några exempel: – En elev stör genom mobilprat och…
Köp här

Isbn: 9789139019169

Utgivningsår: 20160810

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Kajsa Svaleryd, Moa Hjertson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Skol- och diskrimineringslagens krav på arbetet för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är till för att ge barn en trygg, respektfull och positiv vardag i skola och förskola med likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas. Den här boken ger en översikt av…
Köp här

Isbn: 9789147100347

Utgivningsår: 20120618

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
En heltäckande bearbetad författningssamling som innehåller de regler som gäller för grundskolan, gymnasieskolan och komvux. Även regler för friskolor samt för särskolan, specialskolan och sameskolan ingår. Innehåller kantrubriker och utförliga sakregister som gör det lättare att orientera sig i texten. Uppdateras två…
Köp här

Isbn: 9789139116363

Utgivningsår: 20180219

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Ny skollag – Förskola/Grundskola är en bok med motiv och bakgrund till nyheter och förändringar som berör all personal i förskolan, förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet med offentlig såväl som enskild huvudman.
Köp här

Isbn: 9789187882623

Utgivningsår: 20100701

Utgivare: Svensk Facklitteratur

Mediatyp: BC

Kategorier: Grundskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
I Grundskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samlade även de som gäller för fristående skolor och enskilda fritidshem. Här återges de delar av skollagen, läroplanen och skolförordningen som berör grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Årets…
Köp här

Isbn: 9789139116271

Utgivningsår: 20180917

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Helene Roslund

Kategorier: Förskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
Barn i Sverige tillbringar en stor del av sin tidiga barndom i förskolan. Bara av den anledningen är förskolan en av våra viktigaste samhällsinstitutioner. Förskolan utgör första steget i det livslånga lärandet samtidigt som den har ett värde här och nu för barnen. Där ska barnen få leka, uppleva glädje och kamratskap…
Köp här

Isbn: 9789144121864

Utgivningsår: 20190611

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Wiweka Warnling Conradson, Lena Sandström, Henrik Ahlenius

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Denna bok inom det skoljuridiska området fokuserar på mötet mellan lärare och elev och vilka rättsliga aspekter ofta förknippade med etiska dilemman som detta kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i vardagliga situationer för att på så sätt kunna parera ett antal s.k. blindskär i…
Köp här

Isbn: 9789139020882

Utgivningsår: 20180829

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Victoria Enkvist, Anna Gustafsson, Jeffrey B. Hall, Lotta Lerwall, Ulf P. Lundgren, Mats Lundström, Johanna Ringarp, David Ryffé

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Institutet för utbildningsrätt – IfU – höll i november 2016 en nationell konferens på temat likvärdig utbildning. Detta är den andra antologin med bidrag på det temat. I antologin diskuteras vad likvärdig utbildning, en likvärdig skola och en skola för alla betyder. Analyserna spänner över stora områden såsom vad…
Köp här

Isbn: 9789176789940

Utgivningsår: 20171121

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Undervisning på distans – lika för både karriäreleven och hvb-eleven! Framhåller skollagens bestämmelser om likvärdig skolgång för alla skolpliktiga elever och föreslår ett antal åtgärder för att säkerställa att barn i samhällsvård (t.ex. vid hem för vård eller boende – HVB,…
Köp här

Isbn: 9789138238295

Utgivningsår: 20121119

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
En kollektivavtalssamling med de avtal som gäller på den kommunala sidan. Avtalen tillämpas bland annat i grundskola, gymnasieskola och komvux. Boken innehåller kantrubriker och utförliga sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i texten. Uppdateras årligen. I UFB 4 k 2012/13 ingår de nya…
Köp här

Isbn: 9789139112037

Utgivningsår: 20130513

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139114215

Utgivningsår: 20150204

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Föreslår åtgärder för at alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Man föreslår många och varierande åtgärder och menar att förslag om åtgärder kan göras utifrån flera olika ambitionsnivåer. En utgångspunkt har varit att förslagen ska vara angelägna, viktiga för utveckling och samtidigt hanterbara…
Köp här

Isbn: 9789138245217

Utgivningsår: 20161102

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Grundskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
En praktisk liten författningssamling som innehåller de viktigaste bestämmelserna för grundskolan: skollag, läroplan, grundskoleförordning och kursplaner och betygskriterier samt några andra författningar om bl.a. skolskjuts och ekonomiskt stöd. Även bestämmelser om förskoleklass och fritidshem ingår i boken eftersom…
Köp här

Isbn: 9789139109372

Utgivningsår: 20070905

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Gymnasieskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
En praktisk liten författningssamling i fickformat som innehåller de viktigaste bestämmelserna i utdrag för den nya gymnasieskolan, även de som gäller för fristående gymnasieskolor. Här återges de delar av skollagen, läroplanen, gymnasieförordningen, samt programstrukturer och examensmål för de nationella programmen.…
Köp här

Isbn: 9789139114017

Utgivningsår: 20141010

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Hellstadius, Carl-Gustaf Tryblom, Lars Werner

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

Isbn: 9789139115595

Utgivningsår: 20180816

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Viola Boström

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Boken behandlar skoljuridik, det vill säga regler som gäller specifikt för förskolan och skolan, såsom skollagen och de olika skolförordningarna. Den ger också en introduktion till övriga rättsområden som en rektor för förskola eller skola bör känna till: förvaltningsrätt inklusive offentlighet och sekretess,…
Köp här

Isbn: 9789147098934

Utgivningsår: 20121004

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Har kommit fram till att förändringar i tillträdesbestämmelserna bör kunna göras inom de befintliga ramarna för vårt nuvarande system. Anser att den viktigaste åtgärden är att rensa systemet från sådant som gör dagens system komplicerat och oöverblickbart. Därför har också en högre grad av enkelhet varit en styrande…
Köp här

Isbn: 9789138245798

Utgivningsår: 20170315

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139112044

Utgivningsår: 20130422

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
UFB 2 ht 2016 är en heltäckande bearbetad författningssamling som innehåller de regler som gäller för grundskolan, gymnasieskolan och komvux. Även regler för friskolor samt för särskolan, specialskolan och sameskolan ingår. UFB 2 ht 2016 innehåller kantrubriker och utförliga sakregister som gör det lättare att…
Köp här

Isbn: 9789139115182

Utgivningsår: 20160823

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Marco Nilsson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Det är svårt att tänka sig ett fungerande samhälle utan lagar. Lagar är ett system av regler som skapar ett ramverk för hur vi agerar. De både underlättar samarbete och sätter gränser för vårt handlande. Den demokratiska värdegrunden är också ett slags ramverk som påverkar mycket av vårt liv och de offentliga…
Köp här

Isbn: 9789140692313

Utgivningsår: 20160712

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Förskolan Juridik Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Skolväsen och utbildningssystem Socialrätt Utbildningslagar
Translation into English of Läroplan för förskolan. Lpfö 18 (For the Swedish version, see link at the bottom of the page). The Curriculum consists of two parts: The fundamental values and task of the preschool and Goals and guidelines. To understand the mission of the preschool education it is important to read the…
Köp här

Isbn: 9789138327470

Utgivningsår: 20190225

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Mer tid för lärarna att undervisa och ägna sig åt eleverna! Enligt en rapport från Skolverket, kan en grundskolelärare behöva använda så mycket som en tredjedel av sin tid åt administration.Nu vill regeringen minska den administrativa bördan. Bl a genom att den individuella…
Köp här

Isbn: 9789138239339

Utgivningsår: 20130506

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Werner, Charlotte Löthman, Frida Ericmats Rutgersson, Carl-Gustaf Tryblom

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från Skolverket/Skolinspektionen, Överklagandenämnden och Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Boken innehåller utförliga rättsfalls- och sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i materialet.Uppdateras…
Köp här

Isbn: 9789139112068

Utgivningsår: 20120718

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139114253

Utgivningsår: 20141216

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Skolkommissionen föreslår en rad åtgärder för att stärka den svenska skolan. Stärkt huvudmannaskap genom statligt stöd och samverkan Kommissionen anser att de statliga skolmyndigheternas uppgifter bör omprioriteras så att resurser frigörs till vetenskapligt förankrat utvecklingsstöd och främjande arbete, som…
Köp här

Isbn: 9789138246016

Utgivningsår: 20170424

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Lars Werner

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
En praktisk liten författningssamling med tumgrepp som innehåller de viktigaste bestämmelserna för gymnasieskolan och komvux; skollag, läroplan, gymnasieförordning, komvuxförordning, programmål, kursplaner och betygskriterier för kärnämnena. Dessutom några andra författningar av allmänt intresse för dessa…
Köp här

Isbn: 9789139109389

Utgivningsår: 20070905

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Werner, Carl-Gustaf Tryblom, Mikael Hellstadius

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
UFB 6 innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från – Skolverket/Skolinspektionen, – Överklagandenämnden, och – Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Även domar från – Arbetsdomstolen, – kammarrätterna, – Regeringsrätten,…
Köp här

Isbn: 9789139114277

Utgivningsår: 20150818

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139115601

Utgivningsår: 20170201

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139116325

Utgivningsår: 20181203

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Peter Skoglund, Annika Staaf, Lars Zanderin, Andreas La Torre Ek

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Den här lagtextsamlingen omfattar ett mycket stort antal författningar – inte bara inom den specifika skoljuridiken utan också inom andra rättsområden som berör skolans och förskolans verksamheter. Den är avsedd att vara praktiskt taget heltäckande för det behov av tillgång till författningstext som finns hos…
Köp här

Isbn: 9789147098941

Utgivningsår: 20130111

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Grundskolan Juridik Migration, immigration och emigration Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Sociala och etiska frågor Socialrätt Utbildningslagar
Har haft i uppdrag att analysera och exemplifiera, utifrån forskning och beprövad erfarenhet, hur undervisningen i grundskolan kan organiseras för att möta behov och förutsättningar hos elever med kort skolbakgrund och som kommer till Sverige i grundskolans senare år. I denna del ingick att analysera om dagens…
Köp här

Isbn: 9789138246320

Utgivningsår: 20170619

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Per Abrahamsson, Ulla Björkman, Magnus Hallberg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Handbok för ledamöter i högskoleorgan. Tyngdpunkten ligger på beslutsprocessen. Vilka regler gäller för ett sammanträde? Hur går en omröstning till? Vad bör kallelser och protokoll innehålla? Boken redogör också för hur ledamöter utses samt deras ansvar, skyldigheter och rättigheter. Vidare finns fakta om lagar och…
Köp här

Isbn: 9789139112396

Utgivningsår: 20120626

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Ylva Bergström, Tomas Englund, Lars Erikson, Viktor Johansson, Ann Quennerstedt, Joachim Rosenquist, Klas Roth, Ninni Wahlström

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Under de senaste decennierna har utbildning allt oftare kommit att betraktas i ett rättighetsperspektiv. Denna bok består av bidrag till ett forskningsprojekt som har undersökt rättighetstänkandet på utbildningsområdet. De behandlar frågeställningar som: * Hur har de internationella konventionstexterna om…
Köp här

Isbn: 9789171733405

Utgivningsår: 20110429

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Skolverket

Kategorier: Juridik Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolväsen och utbildningssystem Socialrätt Utbildningslagar
Skolverket har reviderat läroplanen för att förtydliga elevens ansvar och inflytande samt rektorns ansvar för trygghet och studiero i skolan. Läroplanen innehåller fem delar och beslutas av regeringen. Den första delen: Skolans värdegrund och uppdrag gäller för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Den andra…
Köp här

Isbn: 9789138327500

Utgivningsår: 20190429

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Utbildningen i svenska för invandrare (sfi) ska bli mer flexibel och bättre anpassad till enskilda elevers förutsättningar och behov och eleverna ska få möjlighet att själva välja utbildningsanordnare i både sfi och komvux. Sfi föreslås upphöra som egen skolform för att istället…
Köp här

Isbn: 9789138240304

Utgivningsår: 20131105

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC