Bläddra

Beredd på det oförberedda – för ledare : Före, under och efter komplexa möten i arbetslivet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Beredd på det oförberedda – för ledare : Före, under och efter komplexa möten i arbetslivet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Praktisk bok om komplexa möten i arbetslivet, för ledare.

Arbetslivet präglas av krav på att klara av att hantera komplexa frågeställningar, ofta i ett högt tempo. Som chef är det ditt ansvar att hantera sådana situationer och hitta lösningar även när det känns omöjligt. Forskning visar att tillit och psykologisk trygghet är förutsättningar för att framgångsrikt hantera komplexa frågor. Men vad kan du som chef och ledare konkret göra?

Tänk på ett möte som du varit med om på senare tid. Det kändes kanske rörigt, blev inte lika strukturerat som du hade tänkt och förberett. Varför blev läget akut?

Beredd på det oförberedda – ledare riktar sig till chefer och mötesledare och har som ambition att bidra till personlig utveckling och ge ett förhållningssätt före, under och efter komplexa möten. Till boken finns en kompletterande bok som riktar sig till HR-funktionen. Böckerna är fristående men kan med fördel användas tillsammans för gemensamma reflektioner.

Agneta Björck arbetar som HR-partner och specialist inom arbetsmiljö och rehabilitering. Hon är socionom och utbildad i handledningens teori och praktik mot arbetslivet vid Göteborgs universitet samt i handledning i psykosocial metodik vid Linnéuniversitetet.

Maja Gréen arbetar som konsult och handledare inom ledarskap och utveckling. Hon är auktoriserad socionom, diplomerad S:t Lukasterapeut och är trainéeutbildad i ledarskap. Hon är utbildad handledare i psykosocial metodik vid Linnéuniversitetet och Jönköping University.