Bläddra

Bidragskulturen – filosofin bakom socialbidraget

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Bidragskulturen – filosofin bakom socialbidraget

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Den här boken handlar om vad Bidragssverige har gjort med oss. Man kan faktiskt tala om en kultur, en bidragskultur, och den kännetecknas av en klientifieringsprocess med förment frihetliga förtecken. Folk intar med tiden en rationell hållning till offerterna av skilda slag, och frisedlar har nu en gång den egenskapen att de befriar från ansvar.

Hur formas en politisk kultur ? Vad är det för mental eller ideologisk låsning som låter ett samhällsideal långsamt förvandlas till dumsnällhet? Vad är det för ett system som belönar välfärdsklienten och straffar knegaren?

Socialbidragens skäliga levnadsnivå, inklusive hyran och allt, kan som det nu är omöjligt försvaras inför skattebetalarna, och just därför borde välfärdsstatens ingenjörer konfronteras med socialbidraget som moraliskt problem. Vi lever knappast i den bästa tänkbara av världar, när en miljard kronor om dagen betalas ut i transfereringar, medan skolan, vården och omsorgen får hanka sig fram bäst den kan.

Helena Rivière är bokförläggare och samhällsdebattör.

Läs hela boken online (PDF-format)