Bläddra
Sökresultat för Timbro... Rensa filter?

av: Joakim Nergelius

Är svenska domstolars konstitutionella ställning tillräckligt stark? Rättegångarna mot Julian Assange och The Pirate Bay har gjort att svenskt rättsväsende hamnat i det internationella strålkastarljuset. Fria och oberoende domstolar är hörnstenar i varje modern rättsstat. I Sverige sågs länge politiken som överordnad…
Köp här

Isbn: 9789175668284

Utgivningsår: 20110824

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Håkan Holmberg

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
I vår tids idéhistoria är den ursprungligen österrikiske filosofen sir Karl Popper paradoxalt både en av de mest betydelsefulla och minst kända gestalterna. Hans kritiska rationalism har i högre grad än någon annan angreppsmetod demonstrerat marxismens och andra totalitära lärors brist på intellektuell bas; hans…
Köp här

Isbn: 9789175660325

Utgivningsår: 19830101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Nima Sanandaji

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Nordiska samhällen är vid första anblicken unikt jämställda. Det finns en historisk tradition av företagande och arbetsmarknadsdeltagande bland kvinnor, välfärdsstater som erbjuder stöd till familjer med två arbetande föräldrar, och ett utbrett engagemang för jämställdhet. Därför är det överraskande att nordiska…
Köp här

Isbn: 9789177030126

Utgivningsår: 20160419

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Mattias Svensson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Essäer Nationalekonomi Planned economic systems
Vad kan vi lära av planekonomin ingår i en serie essäer om vänsterns idéarv. Timbro förlags essäserie presenterar nya och gamla svar på eviga frågor om människan, samhället och politiken. Nya svenska originaltexter varvas med översättningar.
Köp här

Isbn: 9789177030935

Utgivningsår: 20170920

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Birgitta Kurtén-Lindberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
“Traditioner tillhör politikens område”, sade jämställdhetsminister Margareta Winberg i en radiointervju, “de kan förändras. Vore olikheterna en fråga om biologi skulle vi politiker ju stå hjälplösa.” Och politikerna har förändrat. De har följt feministrörelsen som blankt förnekat all biologi.…
Köp här

Isbn: 9789175664422

Utgivningsår: 20010301

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175667096

Utgivningsår: 20090908

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175665962

Utgivningsår: 20080901

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Fredrik Haage

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Kan konservatismen vara modern? Svaret är både ja och nej. Konservatismen kan inte vara modern i bemärkelsen att den skulle vara en del av det moderna projektet. Men den kan ha något viktigt att säga även i en modern tid, och den är inte en historisk restprodukt. Ett nyvaknat intresse för konservatism kan skönjas. Inom…
Köp här

Isbn: 9789175664545

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: David Andersson

Kategorier: Filosofi och religion Politik och statsskick Politisk aktivism Religion och tro Religion: allmänt Religionskonflikter, intolerans och förföljelse Religiösa frågor och debatter Samhälle och samhällsvetenskap Väpnade konflikter
Sexdagarskriget mellan Israel och arabstaterna splittrade de intellektuella i Sverige. För Herbert Tingsten var Israel en bit av oss själva. Jan Myrdal och Göran Palm menade däremot att den judiska staten borde upplösas. Ett halvt sekel senare förblir staten Israel en polariserande fråga i svensk debatt.David Andersson…
Köp här

Isbn: 9789177030447

Utgivningsår: 20170206

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Anita Lignell Du Rietz

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789175667102

Utgivningsår: 20090807

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Carolin Dahlman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Män och kvinnor bedöms och bemöts ofta olika i vårt samhälle – ett samhälle som i väsentliga delar är skapat av och för män . Könsrollerna etableras redan i barnaåren och de inlärda mönstren präglar oss för livet. Både kvinnor och män begränsas av könstillhörigheten, som styr allt från relationer och fördomar…
Köp här

Isbn: 9789175665443

Utgivningsår: 20031001

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Adam Smith

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
DEN OSYNLIGA HANDEN Adam Smith i urval Översättning: Dagmar Lagerberg Adam Smith har blivit en symbol både för liberalism och för ekonomisk forskning över huvud taget. Han stod vid en knutpunkt i den ekonomiska idéhistorien. Många av de element han byggde sin nationalekonomiska analys på hade redan tidigare…
Köp här

Isbn: 9789175666709

Utgivningsår: 20071022

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Frédéric Bastiat

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Ekonomen Frédéric Bastiat (1801–1850) var en av Frankrikes största liberaler. Under sina blott sex år av aktivt engagemang lyckades han bli nationell politiker, grunda liberala tidningar och skapa en fransk frihandelsrörelse. I motsats till klasskampsteoretiker och pessimistiska ekonomer var Bastiat övertygad om…
Köp här

Isbn: 9789175664255

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Thomas Sowell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Hur kommer det sig att hemlösa sover på New Yorks trottoarer mitt i vintern samtidigt som det finns mer än fyra gånger så många tomma lägenheter som hemlösa? Varför svälter människor i Moskva trots att staden omges av Europas bördigaste jordbruksmark? Dessa tragedier är lika obegripliga som onödiga, men har sin grund i…
Köp här

Isbn: 9789175665412

Utgivningsår: 20040910

Utgivare: Timbro, Basic Books

Mediatyp: BC

av: Jesper Ahlin Marceta, Lena Andersson, Agnes Arpi, Louise Persson, Linda Skugge, Susanne Wigorts Yngvesson, Myra Åhbeck Öhrman, Isobel Hadley-Kamptz, Amanda Broberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Varför behandlas kvinnor sämre än män i vården? Vad är patriarkatet? Varför är  kvinnors sexualitet fortfarande en laddad fråga? Vad kan dagens feminister lära sig av tidigare generationer? Spelar könsskillnader någon roll? Vad är jämställdhet? Kan liberalism och feminism förenas?   Var står feminismen inför…
Köp här

Isbn: 9789177032069

Utgivningsår: 20200527

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Richard Gatarski, Jan Gradvall, Cecilia Wikström, Jesper Strömbäck, Lars Adaktusson, Kerstin Brunnberg, Malte Andreasson, Oskar Kalmaru, Lisa Bjurwald, Kaj Mieritz, Jan Friedman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
VARFÖR PUBLIC SERVICE? Alla pratar om det, få vet vad det är av Erik Zsiga (red) Begreppet public service är ett fundament i svensk mediepolitik, och något som nästan alla har en åsikt om. Ändå är det få som verkar ha en klar uppfattning om vad begreppet egentligen innebär, och inte heller förekommer någon konstruktiv…
Köp här

Isbn: 9789175665931

Utgivningsår: 20080221

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175667447

Utgivningsår: 20100430

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Erik Hörstadius

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Under några veckor tog Erik Hörstadius tåget dit det råkade gå. Han bodde på stadshotell och besökte flyktinganläggningar. Han träffade människor som flytt och de som tagit emot dem. Han mötte vrede, sorg, hopp och glädje. Ingenting var lätt att förstå. Närmare sanningen går det inte att komma. Vårt nya land är en…
Köp här

Isbn: 9789177031390

Utgivningsår: 20180815

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Lars Trägårdh

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Begreppet empowerment har en omfattande och komplex historia i USA, där det nått en status liknande den som community åtnjuter, d v s det finns få politiker som inte säger sig stå för de olika sociala och medborgerliga dygder som associeras med begreppet. Empowermentbegreppet börjar nu dyka upp också i Eurpoa, bl a i…
Köp här

Isbn: 9789175664361

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Fredrik Segerfeldt

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kolonialism och imperialism Slaveri och avskaffandet av slaveri
I Den svarte mannens börda tar sig Fredrik Segerfeldt an kolonialismens historia. Men han gör det utan det eurocentriska perspektiv som präglar vår uppfattning om frågan. Fram träder en annan bild av det förflutna än den gängse. Det offentliga samtal som har sina rötter i vår syn på kolonialismen alltifrån relationen…
Köp här

Isbn: 9789177031475

Utgivningsår: 20180918

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Adam Smith

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Denna klassiker ges nu ut i en förkortad utgåva, i svensk översättning av Dagmar Lagerberg. Björn Hasselgren har skrivit ett förord som introducerar Smiths tänkande och placerar in det i sin tid.
Köp här

Isbn: 9789177032083

Utgivningsår: 20200414

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Erik Ringmar

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är ett universitet och vad bör det vara? Svenska politiker tror att det är staten som är universitetens huvudman och att forskning och undervisning kan användas som politiska instrument. Förvånansvärt många inom den svenska universitetsvärlden håller med. Men intellektuell verksamhet måste vara fri från politisk…
Köp här

Isbn: 9789177031703

Utgivningsår: 20190412

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Susanne Wigorts Yngvesson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I det digitala samhället kartläggs människors liv in i minsta detalj. Teknologin skapar möjligheterna, politiska och kommersiella intressen skapar efterfrågan. Idag besitter företag och stater enorma informationsmängder som 1900-talets diktaturers allra mest avancerade övervakningsapparater bara kunde drömma om.Susanne…
Köp här

Isbn: 9789177031000

Utgivningsår: 20180403

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Hanne Kjöller

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
131 dagar efter valet enades riksdagen om att utse Stefan Löfven till statsminister. Så lång tid har det aldrig tagit att bilda regering i Sverige. Blockpolitiken, som vi känner den, finns inte mer. Men vad som kommer i stället är det ingen som vet. Hanne Kjöller har i sin roll som journalist följt svensk politik i…
Köp här

Isbn: 9789177031826

Utgivningsår: 20190305

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175667003

Utgivningsår: 20090409

Utgivare: Timbro, G Routledge & Sons Ltd

Mediatyp: BC

av: Johan Lundberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Ett återkommande tema i hans romaner är frihet. Individens ständiga kamp för frihet från kollektivet; människans eviga strävan att förverkliga sin inre potential; den nya världens frihet i ljuset av den gamla världens förtryckande strukturer.I Europas skugga tar sig Johan Lundberg an Henry James författarskap med just…
Köp här

Isbn: 9789177030645

Utgivningsår: 20170925

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Christian Albinsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher It-sektorn Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
I Bubblan som aldrig sprack: entreprenörerna som banade väg för det svenska techundret vänder Christian Albinsson på perspektivet. Utan 1990-talets IT-pionjärer hade 2010-talets svenska techunder aldrig inträffat. Boken innehåller intervjuer med bl a Anders Bagge, Alexander Bard, Jonas Birgersson, Anne-Marie Eklund…
Köp här

Isbn: 9789177032045

Utgivningsår: 20200221

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Mattias Svensson

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Allt har att göra med säregna svenska alkoholrestriktioner. Mer än vi anar har de format vårt land och blivit en gemensam referens för generationer. Inte sällan i form av tristess av köer, tullkontroller och blandningar som druckits mer för effekten än för smaken.   Så roligt ska vi inte ha det är en bok om…
Köp här

Isbn: 9789177032090

Utgivningsår: 20200923

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Per Hortlund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Är ett penningväsende utan centralbanker eller speciell bankreglering möjligt? Fribankskolan hävdar det. Historiens fria bankväsenden har varit både stabila och flexibla. Men av fiskala skäl har statsmakter gjort ingrepp i dem. Det är dessa ingrepp som har orsakat instabilitet i bankväsendet, och centralbanker och…
Köp här

Isbn: 9789175665146

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Tor Ragnar Gerholm

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
I Brev till Det Naturliga Steget granskade Tor Ragnar Gerholm de doktriner som den väletablerade miljöorganisationenDet Naturliga Steget bygger sin verksamhet på. Gerholm hävdadeatt Det Naturliga Stegets grundläggande teorier är oförenligamed marknadsekonomi och ett fritt näringsliv, samt att deleder till en…
Köp här

Isbn: 9789175663548

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Geoff Mulgan

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I företagen har man sedan länge insett att det finns en tid efter storskaligheten och enhetligheten. Nya arbetsformer utvecklas, där individer får spelrum och knivskarpa gränser löses upp.När skall politiken upptäcka vad som händer? I dag är den som en stelnad krigsbranch. Man slår vakt om vad man en gång hade men…
Köp här

Isbn: 9789175663302

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Timbro, Polity Press/Blackwell Publishers

Mediatyp: BC

av: Carl Rudbeck

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Liberalismen är en försiktig ideologi som inte tror sig ha svar på alla frågor. Den ställer sig alltid öppen för en verklighet som kan tvinga fram förändringar och kompromisser. Den saknar andra ideologiers slagordsmässiga tvärsäkerhet och uppmanar i stället till tvivel och skepsis.Allt detta har gjort den föga populär…
Köp här

Isbn: 9789175663708

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Ingegerd Troedsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Svenska barnfamiljer är insnärjda i ett beroende av “det allmänna”. Beslut i stat och kommun påverkar möjligheten att nå skälig levnadsnivå, vilket är motiverat för familjer som inte klarar sin försörjning. Men inte för alla. Svenska barnfamiljer beskattas hårdare än i något annat västland, vilket tvingar…
Köp här

Isbn: 9789175664637

Utgivningsår: 20000901

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Johan Norberg, ètienne de la Boétie, Bartholo de Las Casas

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
(Pressinformation) De viktigaste tänkarna och de bortglömda frihetskämparna – från Adam Smith och Mary Wollstonecraft till Vilhelm Moberg och Ayn Rand – i en volym. I denna antologi samlas några av de främsta texterna från femhundra år av liberal utveckling, från dem som redan på 1500-talet…
Köp här

Isbn: 9789175664040

Utgivningsår: 20030901

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Fabian Zäll

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I den danska kommunen Farum har man i praktiken inte längre någon arbetslöshet. Kommunens numera berömda arbetsmarknadspolitiska program har varit mycket framgångsrikt, och det i en kommun som är en av Danmarks invandrartätaste, med tidigare mycket hög arbetslöshet och stora ekonomiska och sociala problem.…
Köp här

Isbn: 9789175664927

Utgivningsår: 20010301

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175666341

Utgivningsår: 20061122

Utgivare: Timbro

Mediatyp: 00

av: Pierre Desrochers, Hiroko Shimizu

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Närodlat, ekologiskt och småskaligt. Många personer, men framför allt en grupp trendkänsliga konsumenter, tänker sig att närodlad mat kan lösa miljöproblemen och stöpa om dagens matproduktion till något mer hållbart. I boken En hipsters dilemma går ekonomigeografen Pierre Desrochers och policyanalytikern Hiroko Shimizu…
Köp här

Isbn: 9789175669168

Utgivningsår: 20130624

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Nima Sanandaji

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
När den iranska upptäcktsfararen Ahmed ibn Rustah träffade på vikingarna under 900-talet beskrev han hur vänliga de var mot främlingar. På 1980- talet, mer än tusen år senare, sökte tiotusentals iranier sig till Sverige. Men trots att de var välutbildade och ambitiösa fastnade många i ett långvarigt utanförskap. Varför…
Köp här

Isbn: 9789175668512

Utgivningsår: 20120214

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Paul Frigyes, Tobias Bromander, Oisin Cantwell, Ann Engqvist, Fredrik Nejman, Lars Nord, Per Svensson, Kerstin Weman Thornell, Jacksin Werner, Susanne Wigorts Yngvesson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
I Skampåle funderar framstående journalister och medieforskare kring drevens betydelse och framtid, både som samhällsgranskning och kollektiva riter. Finns det ett samband mellan drevjournalistikens blomstring och de traditionella mediernas kris? Hur påverkas vår personliga integritet av drev på sociala medier och vad…
Köp här

Isbn: 9789177030690

Utgivningsår: 20170828

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Susanna Popova

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Därför är det viktigt att vi inte låter tillfälliga föreställningar om manlighetens och kvinnlighetens essens distrahera och och hindra oss från historiens frigörande lärdomar. Lika villkor, oavsett kön, är grunden för att fler kvinnor ska nå sina drömmar. Susanna Popova är journalist och författare. Du ska inte behöva…
Köp här

Isbn: 9789177031383

Utgivningsår: 20180524

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC