Bläddra
Sökresultat för Timbro... Rensa filter?

av: Nima Sanandaji

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Nordiska samhällen är vid första anblicken unikt jämställda. Det finns en historisk tradition av företagande och arbetsmarknadsdeltagande bland kvinnor, välfärdsstater som erbjuder stöd till familjer med två arbetande föräldrar, och ett utbrett engagemang för jämställdhet. Därför är det överraskande att nordiska…
Köp här

Isbn: 9789177030126

Utgivningsår: 20160419

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175665962

Utgivningsår: 20080901

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Adam Smith

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
DEN OSYNLIGA HANDEN Adam Smith i urval Översättning: Dagmar Lagerberg Adam Smith har blivit en symbol både för liberalism och för ekonomisk forskning över huvud taget. Han stod vid en knutpunkt i den ekonomiska idéhistorien. Många av de element han byggde sin nationalekonomiska analys på hade redan tidigare…
Köp här

Isbn: 9789175666709

Utgivningsår: 20071022

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Joakim Nergelius

Är svenska domstolars konstitutionella ställning tillräckligt stark? Rättegångarna mot Julian Assange och The Pirate Bay har gjort att svenskt rättsväsende hamnat i det internationella strålkastarljuset. Fria och oberoende domstolar är hörnstenar i varje modern rättsstat. I Sverige sågs länge politiken som överordnad…
Köp här

Isbn: 9789175668284

Utgivningsår: 20110824

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: David Andersson

Kategorier: Filosofi och religion Politik och statsskick Politisk aktivism Religion och tro Religion: allmänt Religionskonflikter, intolerans och förföljelse Religiösa frågor och debatter Samhälle och samhällsvetenskap Väpnade konflikter
Sexdagarskriget mellan Israel och arabstaterna splittrade de intellektuella i Sverige. För Herbert Tingsten var Israel en bit av oss själva. Jan Myrdal och Göran Palm menade däremot att den judiska staten borde upplösas. Ett halvt sekel senare förblir staten Israel en polariserande fråga i svensk debatt.David Andersson…
Köp här

Isbn: 9789177030447

Utgivningsår: 20170206

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Fredrik Haage

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Kan konservatismen vara modern? Svaret är både ja och nej. Konservatismen kan inte vara modern i bemärkelsen att den skulle vara en del av det moderna projektet. Men den kan ha något viktigt att säga även i en modern tid, och den är inte en historisk restprodukt. Ett nyvaknat intresse för konservatism kan skönjas. Inom…
Köp här

Isbn: 9789175664545

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Frédéric Bastiat

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Ekonomen Frédéric Bastiat (1801–1850) var en av Frankrikes största liberaler. Under sina blott sex år av aktivt engagemang lyckades han bli nationell politiker, grunda liberala tidningar och skapa en fransk frihandelsrörelse. I motsats till klasskampsteoretiker och pessimistiska ekonomer var Bastiat övertygad om…
Köp här

Isbn: 9789175664255

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Tor Ragnar Gerholm

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
I Brev till Det Naturliga Steget granskade Tor Ragnar Gerholm de doktriner som den väletablerade miljöorganisationenDet Naturliga Steget bygger sin verksamhet på. Gerholm hävdadeatt Det Naturliga Stegets grundläggande teorier är oförenligamed marknadsekonomi och ett fritt näringsliv, samt att deleder till en…
Köp här

Isbn: 9789175663548

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Richard Gatarski, Jan Gradvall, Cecilia Wikström, Jesper Strömbäck, Lars Adaktusson, Kerstin Brunnberg, Malte Andreasson, Oskar Kalmaru, Lisa Bjurwald, Kaj Mieritz, Jan Friedman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
VARFÖR PUBLIC SERVICE? Alla pratar om det, få vet vad det är av Erik Zsiga (red) Begreppet public service är ett fundament i svensk mediepolitik, och något som nästan alla har en åsikt om. Ändå är det få som verkar ha en klar uppfattning om vad begreppet egentligen innebär, och inte heller förekommer någon konstruktiv…
Köp här

Isbn: 9789175665931

Utgivningsår: 20080221

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175667447

Utgivningsår: 20100430

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Lars Trägårdh

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Begreppet empowerment har en omfattande och komplex historia i USA, där det nått en status liknande den som community åtnjuter, d v s det finns få politiker som inte säger sig stå för de olika sociala och medborgerliga dygder som associeras med begreppet. Empowermentbegreppet börjar nu dyka upp också i Eurpoa, bl a i…
Köp här

Isbn: 9789175664361

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Fredrik Segerfeldt

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kolonialism och imperialism Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Slaveri och avskaffandet av slaveri Sociala och etiska frågor
I Den svarte mannens börda tar sig Fredrik Segerfeldt an kolonialismens historia. Men han gör det utan det eurocentriska perspektiv som präglar vår uppfattning om frågan. Fram träder en annan bild av det förflutna än den gängse. Det offentliga samtal som har sina rötter i vår syn på kolonialismen alltifrån relationen…
Köp här

Isbn: 9789177031475

Utgivningsår: 20180918

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Håkan Holmberg

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
I vår tids idéhistoria är den ursprungligen österrikiske filosofen sir Karl Popper paradoxalt både en av de mest betydelsefulla och minst kända gestalterna. Hans kritiska rationalism har i högre grad än någon annan angreppsmetod demonstrerat marxismens och andra totalitära lärors brist på intellektuell bas; hans…
Köp här

Isbn: 9789175660325

Utgivningsår: 19830101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Birgitta Kurtén-Lindberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
“Traditioner tillhör politikens område”, sade jämställdhetsminister Margareta Winberg i en radiointervju, “de kan förändras. Vore olikheterna en fråga om biologi skulle vi politiker ju stå hjälplösa.” Och politikerna har förändrat. De har följt feministrörelsen som blankt förnekat all biologi.…
Köp här

Isbn: 9789175664422

Utgivningsår: 20010301

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Erik Ringmar

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är ett universitet och vad bör det vara? Svenska politiker tror att det är staten som är universitetens huvudman och att forskning och undervisning kan användas som politiska instrument. Förvånansvärt många inom den svenska universitetsvärlden håller med. Men intellektuell verksamhet måste vara fri från politisk…
Köp här

Isbn: 9789177031703

Utgivningsår: 20190412

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Susanne Wigorts Yngvesson

Kategorier: Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
I det digitala samhället kartläggs människors liv in i minsta detalj. Teknologin skapar möjligheterna, politiska och kommersiella intressen skapar efterfrågan. Idag besitter företag och stater enorma informationsmängder som 1900-talets diktaturers allra mest avancerade övervakningsapparater bara kunde drömma om.Susanne…
Köp här

Isbn: 9789177031000

Utgivningsår: 20180403

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Hanne Kjöller

Kategorier: Politik och statsskick Politiska ideologier Politiska partier Samhälle och samhällsvetenskap
131 dagar efter valet enades riksdagen om att utse Stefan Löfven till statsminister. Så lång tid har det aldrig tagit att bilda regering i Sverige. Blockpolitiken, som vi känner den, finns inte mer. Men vad som kommer i stället är det ingen som vet. Hanne Kjöller har i sin roll som journalist följt svensk politik i…
Köp här

Isbn: 9789177031826

Utgivningsår: 20190305

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Johan Lundberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Ett återkommande tema i hans romaner är frihet. Individens ständiga kamp för frihet från kollektivet; människans eviga strävan att förverkliga sin inre potential; den nya världens frihet i ljuset av den gamla världens förtryckande strukturer.I Europas skugga tar sig Johan Lundberg an Henry James författarskap med just…
Köp här

Isbn: 9789177030645

Utgivningsår: 20170925

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Nicklas Lundblad

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Nätet håller på att förvandlas. Avgifter och lösenord krävs för tillgång till information, nya lagar och regleringar styr användandet och kriget mot piratkopieringen går vidare – med informationsfriheten och den personliga integriteten som de första offren. Vad hände med den öppenhet och frihet som var en bärande…
Köp här

Isbn: 9789175665108

Utgivningsår: 20021201

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175667096

Utgivningsår: 20090908

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Ayn Rand

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Samlingsboxen med Ayn Rands klassiker Och världen skälvde, Urkällan samt essäsamlingen Förnuft, egoism, kapitalism och en romantisk livskänsla är unik i sitt slag. Här presenteras Rands verk i en exklusiv förpackning. Förnuft, egoism, kapitalism och en romantisk livskänsla säljs endast i denna box.
Köp här

Isbn: 9789175669427

Utgivningsår: 20130507

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BZ

av: Cecilia Stenshamn

Kategorier: Äldreomsorg Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Reportage och samlingar av journalistiska texter Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Caremaskandalen slog ned som en bomb. I efterdyningarna blev välfärden en av de hetaste politiska frågorna i samhällsdebatten och vinstintresset den mest kontroversiella. Men vad hände egentligen på Koppargårdens vård- och omsorgsboende utanför Stockholm? Bakom de svarta rubrikerna döljer sig en historia som…
Köp här

Isbn: 9789175669137

Utgivningsår: 20131010

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Stefan Olsson

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: journalistik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Med kriget i Ukraina har Ryssland lanserat en omfattande kampanj i informationssfären där syftet är att vinna militära framgångar utan att behöva ta till våld. Kampanjen är en del i det som har kommit att kallas den ryska hybridkrigföringen där traditionellt militära medel blandas med andra medel för politisk…
Köp här

Isbn: 9789177030232

Utgivningsår: 20160817

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Janan Ganesh

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Konservatism och högerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Konservativ kosmopolitism ingår i en serie av essäer om kosmopolitism.Timbro förlags essäserie presenterar nya och gamla svar på eviga frågor om människan, samhället och politiken. Nya svenska originaltexter varvas med översättningar.
Köp här

Isbn: 9789177031192

Utgivningsår: 20171213

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Mattias Svensson, Fredrik Segerfeldt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Internationell ekonomi Nationalekonomi
Den fria handeln har en diger meritlista. Den länkar samman människor, lyfter länder från fattigdom till välstånd och ökar våra valmöjligheter såväl i butiken som på arbetsmarknaden. Ändå möter frihandeln ständigt nya fiender. I våra dagar hotas den från både höger och vänster. I Frihandel för nybörjare förklarar…
Köp här

Isbn: 9789177031734

Utgivningsår: 20190314

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Malin Siwe

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Andelen svenskar med lönearbete är rekordlåg. Vid årsskiftet 1997/1998 var det bara 3,9 av 8,9 miljoner som hade ett jobb att gå till. 200 000 människor fick i stället gå till sin alu, api, ota, kup eller amu.Svenskarna har blivit ett folk i åtgärder. Att hyfsa statistiken verkar viktigare än att genomföra riktiga…
Köp här

Isbn: 9789175663678

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Svend Dahl

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I dagens Amerika gäller inte de traditionella politiska skiljelinjerna, många av de gamla konflikterna är borta. Så gott som alla säger sig nu vara för lägre skatter och inser förtjänsterna med en balanserad statsbudget. Det politiska livet domineras inte längre av utrikespolitiken, en förandring som skett i och med…
Köp här

Isbn: 9789175663944

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Mauricio Rojas

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Read the book online here The Internet captured the world by a process of voluntary association and negotiation. No supreme national government forced people to adopt the new language of digital transmission or indeed to be part of the network of global communication. The global protocol is rapidly transforming the old…
Köp här

Isbn: 9789175664866

Utgivningsår: 20010301

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Kurt Wickman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
FRIHANDEL OCH ASIATISKA MIRAKEL – DE FALSKA FÖRHOPPNINGARNA OM TILLVÄXT OCH SKYDDSTULLAR Eli Heckscher Paper nr 6. Fil dr Kurt Wickman ger bakgrunden till mirakelekonomiernas utveckling i Asien. Övertygelsen om att frihandel gynnar tillväxt och utveckling är utbredd. Men det finns fortfarande ekonomer och…
Köp här

Isbn: 9789175665771

Utgivningsår: 20051121

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Thomas Sowell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Hur kommer det sig att hemlösa sover på New Yorks trottoarer mitt i vintern samtidigt som det finns mer än fyra gånger så många tomma lägenheter som hemlösa? Varför svälter människor i Moskva trots att staden omges av Europas bördigaste jordbruksmark? Dessa tragedier är lika obegripliga som onödiga, men har sin grund i…
Köp här

Isbn: 9789175665412

Utgivningsår: 20040910

Utgivare: Timbro, Basic Books

Mediatyp: BC

av: Adam Cwejman, Johan Norberg, Jacob Lundberg, Lars Leijonborg, Maria Rankka, Annie Johansson, Stefan Fölster, Andreas Bergh, Lydiah Wålsten, Roland Poirier Martinsson, Fredrik Erixon

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Globaliseringens triumf? 10 år efter Göteborgskravallerna Redaktör: Eva Cooper Författare: Andreas Bergh, Adam Cwejman, Fredrik Erixon, Stefan Fölster, Annie Johansson, Lars Leijonborg, Jacob Lundberg, Johan Norberg, Roland Poirier Martinsson, Maria Rankka, Lydiah Wålsten Den 15-16 juni 2001 samlades världens…
Köp här

Isbn: 9789175668178

Utgivningsår: 20110620

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175667218

Utgivningsår: 20100215

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Friedrich Hayek

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi
I Frihetens grundvalar formulerar F.A. Hayek ett av alla tiders mest övertygande försvar för det fria och öppna samhället. Han analyserar frihetsbegreppets utveckling och välfärdsstatens framväxt och utvecklar teorin om den spontana ordning som uppstår när individer fritt f å r konkurrera med sina idéer. Frihetens…
Köp här

Isbn: 9789175669953

Utgivningsår: 20150317

Utgivare: Timbro, Routledge

Mediatyp: BB

av: Lars Anders Johansson

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
I “Att dansa efter maktens pipa” tar Lars Anders Johansson ett stort grepp om den svenska kulturpolitiken. I bokens första del följer vi den kulturpolitiska utvecklingen från 1930-talets sociala ingenjörskonst via 1960- och 70-talens radikalism, 1980-talets postmodernism och 1990-talets mångkulturalism. I…
Köp här

Isbn: 9789177030782

Utgivningsår: 20170901

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Harry Winter

Kategorier: Äventyrsromaner Krigsromaner Skönlitteratur Thrillers
OPERATION GARBO EN TRILOGI DEL 1 Statsministern sade inget på en halv minut. Så talade han sakta: Vi har tydligen snart kriget över oss. Nej, svarade ÖB. Det har redan börjat. Året var 1992. Kriget kom inte som en blixt från en klar himmel. Medan Nils och Katarina seglade för lättjefulla högsommarbrisar tätnade…
Köp här

Isbn: 9789187709517

Utgivningsår: 20141208

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Göran Skogh

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Göran Skogh hör till dem som öppnat fönstret mellan ekonomi och juridik. Han har gjort det ovanligt konsekvent och helhjärtat. Hans doktorsavhandling Straffrätt och samhällsekonomi visar att man med ekonomiska resonemang kan belysa om brott lönar sig eller inte. Efter detta har Göran Skogh främst sysslat med att…
Köp här

Isbn: 9789175660202

Utgivningsår: 19820101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Lars Bergquist

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Den katolska kyrkan bildar en pyramid med påven och hans drygt 4 000 biskopar i toppen, och världens mer än 900 miljoner katoliker som bas. Påven och hans prästerskap har enligt evangeliet en särskild gåva: himmelrikets nycklar, makten att på högsta befallning ge syndernas förlåtelse, “binda och lösa”.Den…
Köp här

Isbn: 9789175662480

Utgivningsår: 19920101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Mauricio Rojas

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Välfärdsstaten var inte världshistoriens slutstation, lika lite som välfärdsstatens förutsättningar — industrisamhället och nationalstaten — var det. Insikten att vi lever i en löftesrik men också fordrande brytningstid är i dag inte reserverad för ett fåtal visionärer. Allt fler inser att vi inte kan…
Köp här

Isbn: 9789175664309

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Niclas Berggren, Anders Bornefalk, Mikael Sandström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Fria kapitalmarknader sägs leda till spekulation och kriser som hårdast drabbar de länder som sämst klarar det. Den ökade ekonomiska friheten i världen har mötts av hård kritik, och kravet på en Tobinskatt representerar en önskan att komma till rätta med problemen. Författarna granskar argumenten för och emot fria…
Köp här

Isbn: 9789175665139

Utgivningsår: 20020301

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175666846

Utgivningsår: 20090615

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB