Bläddra
Sökresultat för Timbro... Rensa filter?

av: Nima Sanandaji

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Nordiska samhällen är vid första anblicken unikt jämställda. Det finns en historisk tradition av företagande och arbetsmarknadsdeltagande bland kvinnor, välfärdsstater som erbjuder stöd till familjer med två arbetande föräldrar, och ett utbrett engagemang för jämställdhet. Därför är det överraskande att nordiska…
Köp här

Isbn: 9789177030126

Utgivningsår: 20160419

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Mattias Svensson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Essäer Nationalekonomi
Vad kan vi lära av planekonomin ingår i en serie essäer om vänsterns idéarv. Timbro förlags essäserie presenterar nya och gamla svar på eviga frågor om människan, samhället och politiken. Nya svenska originaltexter varvas med översättningar.
Köp här

Isbn: 9789177030935

Utgivningsår: 20170920

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Birgitta Kurtén-Lindberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
“Traditioner tillhör politikens område”, sade jämställdhetsminister Margareta Winberg i en radiointervju, “de kan förändras. Vore olikheterna en fråga om biologi skulle vi politiker ju stå hjälplösa.” Och politikerna har förändrat. De har följt feministrörelsen som blankt förnekat all biologi.…
Köp här

Isbn: 9789175664422

Utgivningsår: 20010301

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: David Andersson

Kategorier: Filosofi och religion Politik och statsskick Politisk aktivism Religion och tro Religion: allmänt Religionskonflikter, intolerans och förföljelse Religiösa frågor och debatter Samhälle och samhällsvetenskap Väpnade konflikter
Sexdagarskriget mellan Israel och arabstaterna splittrade de intellektuella i Sverige. För Herbert Tingsten var Israel en bit av oss själva. Jan Myrdal och Göran Palm menade däremot att den judiska staten borde upplösas. Ett halvt sekel senare förblir staten Israel en polariserande fråga i svensk debatt.David Andersson…
Köp här

Isbn: 9789177030447

Utgivningsår: 20170206

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175665962

Utgivningsår: 20080901

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Adam Smith

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
DEN OSYNLIGA HANDEN Adam Smith i urval Översättning: Dagmar Lagerberg Adam Smith har blivit en symbol både för liberalism och för ekonomisk forskning över huvud taget. Han stod vid en knutpunkt i den ekonomiska idéhistorien. Många av de element han byggde sin nationalekonomiska analys på hade redan tidigare…
Köp här

Isbn: 9789175666709

Utgivningsår: 20071022

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Fredrik Haage

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Kan konservatismen vara modern? Svaret är både ja och nej. Konservatismen kan inte vara modern i bemärkelsen att den skulle vara en del av det moderna projektet. Men den kan ha något viktigt att säga även i en modern tid, och den är inte en historisk restprodukt. Ett nyvaknat intresse för konservatism kan skönjas. Inom…
Köp här

Isbn: 9789175664545

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Joakim Nergelius

Är svenska domstolars konstitutionella ställning tillräckligt stark? Rättegångarna mot Julian Assange och The Pirate Bay har gjort att svenskt rättsväsende hamnat i det internationella strålkastarljuset. Fria och oberoende domstolar är hörnstenar i varje modern rättsstat. I Sverige sågs länge politiken som överordnad…
Köp här

Isbn: 9789175668284

Utgivningsår: 20110824

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Frédéric Bastiat

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Ekonomen Frédéric Bastiat (1801–1850) var en av Frankrikes största liberaler. Under sina blott sex år av aktivt engagemang lyckades han bli nationell politiker, grunda liberala tidningar och skapa en fransk frihandelsrörelse. I motsats till klasskampsteoretiker och pessimistiska ekonomer var Bastiat övertygad om…
Köp här

Isbn: 9789175664255

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Fredrik Segerfeldt

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kolonialism och imperialism Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Slaveri och avskaffandet av slaveri Sociala och etiska frågor
I Den svarte mannens börda tar sig Fredrik Segerfeldt an kolonialismens historia. Men han gör det utan det eurocentriska perspektiv som präglar vår uppfattning om frågan. Fram träder en annan bild av det förflutna än den gängse. Det offentliga samtal som har sina rötter i vår syn på kolonialismen alltifrån relationen…
Köp här

Isbn: 9789177031475

Utgivningsår: 20180918

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Håkan Holmberg

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
I vår tids idéhistoria är den ursprungligen österrikiske filosofen sir Karl Popper paradoxalt både en av de mest betydelsefulla och minst kända gestalterna. Hans kritiska rationalism har i högre grad än någon annan angreppsmetod demonstrerat marxismens och andra totalitära lärors brist på intellektuell bas; hans…
Köp här

Isbn: 9789175660325

Utgivningsår: 19830101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Erik Ringmar

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är ett universitet och vad bör det vara? Svenska politiker tror att det är staten som är universitetens huvudman och att forskning och undervisning kan användas som politiska instrument. Förvånansvärt många inom den svenska universitetsvärlden håller med. Men intellektuell verksamhet måste vara fri från politisk…
Köp här

Isbn: 9789177031703

Utgivningsår: 20190412

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Susanne Wigorts Yngvesson

Kategorier: Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
I det digitala samhället kartläggs människors liv in i minsta detalj. Teknologin skapar möjligheterna, politiska och kommersiella intressen skapar efterfrågan. Idag besitter företag och stater enorma informationsmängder som 1900-talets diktaturers allra mest avancerade övervakningsapparater bara kunde drömma om.Susanne…
Köp här

Isbn: 9789177031000

Utgivningsår: 20180403

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Hanne Kjöller

Kategorier: Politik och statsskick Politiska ideologier Politiska partier Samhälle och samhällsvetenskap
131 dagar efter valet enades riksdagen om att utse Stefan Löfven till statsminister. Så lång tid har det aldrig tagit att bilda regering i Sverige. Blockpolitiken, som vi känner den, finns inte mer. Men vad som kommer i stället är det ingen som vet. Hanne Kjöller har i sin roll som journalist följt svensk politik i…
Köp här

Isbn: 9789177031826

Utgivningsår: 20190305

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175667003

Utgivningsår: 20090409

Utgivare: Timbro, G Routledge & Sons Ltd

Mediatyp: BC

av: Johan Lundberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Ett återkommande tema i hans romaner är frihet. Individens ständiga kamp för frihet från kollektivet; människans eviga strävan att förverkliga sin inre potential; den nya världens frihet i ljuset av den gamla världens förtryckande strukturer.I Europas skugga tar sig Johan Lundberg an Henry James författarskap med just…
Köp här

Isbn: 9789177030645

Utgivningsår: 20170925

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175667096

Utgivningsår: 20090908

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Tor Ragnar Gerholm

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
I Brev till Det Naturliga Steget granskade Tor Ragnar Gerholm de doktriner som den väletablerade miljöorganisationenDet Naturliga Steget bygger sin verksamhet på. Gerholm hävdadeatt Det Naturliga Stegets grundläggande teorier är oförenligamed marknadsekonomi och ett fritt näringsliv, samt att deleder till en…
Köp här

Isbn: 9789175663548

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Richard Gatarski, Jan Gradvall, Cecilia Wikström, Jesper Strömbäck, Lars Adaktusson, Kerstin Brunnberg, Malte Andreasson, Oskar Kalmaru, Lisa Bjurwald, Kaj Mieritz, Jan Friedman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
VARFÖR PUBLIC SERVICE? Alla pratar om det, få vet vad det är av Erik Zsiga (red) Begreppet public service är ett fundament i svensk mediepolitik, och något som nästan alla har en åsikt om. Ändå är det få som verkar ha en klar uppfattning om vad begreppet egentligen innebär, och inte heller förekommer någon konstruktiv…
Köp här

Isbn: 9789175665931

Utgivningsår: 20080221

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175667447

Utgivningsår: 20100430

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Erik Hörstadius

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Under några veckor tog Erik Hörstadius tåget dit det råkade gå. Han bodde på stadshotell och besökte flyktinganläggningar. Han träffade människor som flytt och de som tagit emot dem. Han mötte vrede, sorg, hopp och glädje. Ingenting var lätt att förstå. Närmare sanningen går det inte att komma. Vårt nya land är en…
Köp här

Isbn: 9789177031390

Utgivningsår: 20180815

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Lars Trägårdh

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Begreppet empowerment har en omfattande och komplex historia i USA, där det nått en status liknande den som community åtnjuter, d v s det finns få politiker som inte säger sig stå för de olika sociala och medborgerliga dygder som associeras med begreppet. Empowermentbegreppet börjar nu dyka upp också i Eurpoa, bl a i…
Köp här

Isbn: 9789175664361

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Sven Rydenfelt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
“Rydenfelt var en ropandes röst i öknen. I dag börjar allt fler inse hur rätt han hade hela tiden när det gäller att förstå företagarens och företagandets roll…” Så skriver Hans Rausing i sitt förord till denna antologi med artiklar av Sven Rydenfelt.Rydenfelt har under 50 år oförtröttligt talat…
Köp här

Isbn: 9789175663456

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Ingemar Nordin

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Ingemar Nordin granskar kritiskt den moralfilosofiska grundenför veganismen och argumenterar för att det finns engrundläggande moralisk skillnad mellan djur och människor.Att vi skall behandla djuren med respekt och att vi skall undvikaatt tillfoga dem onödigt lidande är i dag bortom alldiskussion. Men djur har inte…
Köp här

Isbn: 9789175663739

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Mattias Svensson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Demokrati kan definieras på olika sätt. Här diskuteras två i grunden oförenliga synsätt, den liberala demokratisynen, som utgår från enskilda medborgares frihet och en begränsad statsmakt, och den totalitära demokratisynen, som utgår från att majoriteten av folket genom staten har rätt att bestämma över alla. De hot…
Köp här

Isbn: 9789175664668

Utgivningsår: 20000801

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Fredrik Segerfeldt

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Läs boken on-line här -> Över en miljard människor i världen har inte tillgång till rent och säkert vatten. De bor oftast i fattiga länder där vattendistributionen sköts av inneffektiva offentliga leverantörer. Nytänkande kring vattenhanteringen är en livsnödvändighet. De länder som släppt in privata aktörer i…
Köp här

Isbn: 9789175665467

Utgivningsår: 20031101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Per Ericson

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Det finns många missuppfattningar om vad de liberala idéerna innebär. Leva fritt och leva väl tar upp en del av de vanligaste myterna till behandling genom att introducera värdeliberalismens perspektiv.Vad som skiljer ut värdeliberalismen är att den utöver att försvara det formella liberala regelverket med individuella…
Köp här

Isbn: 9789175664149

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Fredrik Bergström, Niclas Berggren, Fredrik Erixon

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Bergström, Fredrik (red)/ Erixon, Fredrik (red) Allt fler företag går samman och blir större. Allt oftare läser vi om hur konkurrensmyndigheter stoppat fusioner och uppköp. Har den politiken varit riktig? I Sila kamelerna och svälj myggen! skärskådas konkurrenspolitiken i Sverige, EU och USA. Varför jaga storföretag,…
Köp här

Isbn: 9789175664989

Utgivningsår: 20011101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175666730

Utgivningsår: 20080529

Utgivare: Timbro, Atlantic Books

Mediatyp: BC

av: Nils Hedberg Grimlund, Guy de Jonquières, Aaron L. Friedberg, Thomas J. Christensen, Jonathan Holslag, Francois Godement, Jonas Parello-Plesner, Alice Richard

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Den framväxande supermakten Kina genomgick ett maktskifte under vintern 2012/2013. Denna omarbetade upplaga är den första svenska boken som kommenterar maktskiftet och vad det innebär. Boken diskuterar Kinas roll i världen och hur landet använder sin växande styrka. Kapitlet Partiet styr allt och inget av Nils Hedberg…
Köp här

Isbn: 9789175669236

Utgivningsår: 20130411

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Boris Nemtsov, Vladimir Milov

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
I denna skrift tecknar två av Rysslands ledande Putinkritiker bilden av ett land som under det senaste decenniet befunnit sig i ett tillstånd av tillbakagång. Korruptionen och kriminaliteten har ökat samtidigt som levnadsvillkoren för många människor försämrats, allt medan Putin stärkt sitt grepp om makten. Det finns…
Köp här

Isbn: 9789175668550

Utgivningsår: 20120410

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: George Orwell

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Politik och det engelska språket och Därför skriver jag ingår i en serie essäer om det politiska språket.Timbro förlags essäserie presenterar nya och gamla svar på eviga frågor om människan, samhället och politiken. Nya svenska originaltexter varvas med översättningar.
Köp här

Isbn: 9789177030720

Utgivningsår: 20170526

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Fredrik Segerfeldt

Kategorier: Historia och arkeologi
Av historiens tio största imperier har bara fyra varit västeuropeiska. Rasismen är idag mindre utbredd i väst än i resten av världen. Det var fler vita européer och amerikaner som var slavar i Afrika än det fördes afrikanska slavar till USA.     I Den svarte mannens börda tar sig Fredrik Segerfeldt an…
Köp här

Isbn: 9789177031741

Utgivningsår: 20190117

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Anders Johnson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
“Professionella smusslare”, “korridormaffia”, “marknadsdiktatur” och “den offentliga åsiktsbildningens variant av stalinismen” är några tillmälen som under senare år har använts om lobbyister. I denna bok analyseras orsakerna till att…
Köp här

Isbn: 9789175664095

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Bodil Bryntesson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Bostadsbristen i Stockholm är uppenbar. Alla erkänner den, och de problem med svarthandel och andrahandsboende till skyhög kostnad som den leder till – förutom att människor som vill bo i Stockholm inte kan göra det, såvida de inte har kontakter högt i de organisationer som fördelar lägenheter, eller några…
Köp här

Isbn: 9789175664965

Utgivningsår: 20010601

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Lars Jilmstad

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
MOVING UP, DOWN UNDER. OM DJÄRVA REFORMER I AUSTRALIEN Australiens historiskt sett hårt reglerade arbetsmarknad hade många likheter med den svenska, utom i ett avgörande avseende: medan arbetsmarknadens parter hanterat avtalen i Sverige var det i Australien staten som under närmare hundra år reglerade villkoren. I dag…
Köp här

Isbn: 9789175665979

Utgivningsår: 20071119

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Linda Wahlquist

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Kommunerna i Sverige har skyldighet att erbjuda kommuninvånarna bl a skola, förskola, daghem och äldrevård. Hittils har verksamheten oftast både beställts och bedrivits av kommunen. Nu börjar högre kvalitetskrav ställas på de tjänster som erbjuds, medan de knappa resurserna skall räcka till allt mer. Genom att införa…
Köp här

Isbn: 9789175664385

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Mauricio Rojas

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
There are countries which are rich and countries which are poor. And there are poor countries which are growing rich. And then there is Argentina. Read Mauricio Rojas’ story of Argentina’s odyssey to rags from riches. After seventy years of rapid growth between 1860 and 1930 came seventy years of stagnation…
Köp här

Isbn: 9789175665290

Utgivningsår: 20020601

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Milton Friedman, Rose Friedman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I Frihet att välja sammanfattar Milton och Rose Friedman sin syn på människan, staten och ekonomin. genom en resa i tid och rum visar de vilka fantastiska ting människan är kapabel till om hon får frihet över sitt eget liv, men också vilka katastrofer hon kan ställa till med. De förklarar orsakerna till ekonomiska…
Köp här

Isbn: 9789175667393

Utgivningsår: 20101112

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Stephen R. C. Hicks

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Hur kunde postmodernismen bli en av de mest livskraftiga intellektuella rörelserna under 1900-talets andra hälft? Varför är relativistiska argument fortfarande så effektiva i den intellektuella världen? Varför ges de en tyngd inom humaniora och samhällsvetenskap men inte inom naturvetenskapen? I Postmodernismens…
Köp här

Isbn: 9789175669847

Utgivningsår: 20140314

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB