Bläddra
Sökresultat för Timbro... Rensa filter?

av: Nima Sanandaji

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Nordiska samhällen är vid första anblicken unikt jämställda. Det finns en historisk tradition av företagande och arbetsmarknadsdeltagande bland kvinnor, välfärdsstater som erbjuder stöd till familjer med två arbetande föräldrar, och ett utbrett engagemang för jämställdhet. Därför är det överraskande att nordiska…
Köp här

Isbn: 9789177030126

Utgivningsår: 20160419

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Birgitta Kurtén-Lindberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
“Traditioner tillhör politikens område”, sade jämställdhetsminister Margareta Winberg i en radiointervju, “de kan förändras. Vore olikheterna en fråga om biologi skulle vi politiker ju stå hjälplösa.” Och politikerna har förändrat. De har följt feministrörelsen som blankt förnekat all biologi.…
Köp här

Isbn: 9789175664422

Utgivningsår: 20010301

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175665962

Utgivningsår: 20080901

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: David Andersson

Kategorier: Filosofi och religion Politik och statsskick Politisk aktivism Religion och tro Religion: allmänt Religionskonflikter, intolerans och förföljelse Religiösa frågor och debatter Samhälle och samhällsvetenskap Väpnade konflikter
Sexdagarskriget mellan Israel och arabstaterna splittrade de intellektuella i Sverige. För Herbert Tingsten var Israel en bit av oss själva. Jan Myrdal och Göran Palm menade däremot att den judiska staten borde upplösas. Ett halvt sekel senare förblir staten Israel en polariserande fråga i svensk debatt.David Andersson…
Köp här

Isbn: 9789177030447

Utgivningsår: 20170206

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Adam Smith

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
DEN OSYNLIGA HANDEN Adam Smith i urval Översättning: Dagmar Lagerberg Adam Smith har blivit en symbol både för liberalism och för ekonomisk forskning över huvud taget. Han stod vid en knutpunkt i den ekonomiska idéhistorien. Många av de element han byggde sin nationalekonomiska analys på hade redan tidigare…
Köp här

Isbn: 9789175666709

Utgivningsår: 20071022

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Fredrik Haage

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Kan konservatismen vara modern? Svaret är både ja och nej. Konservatismen kan inte vara modern i bemärkelsen att den skulle vara en del av det moderna projektet. Men den kan ha något viktigt att säga även i en modern tid, och den är inte en historisk restprodukt. Ett nyvaknat intresse för konservatism kan skönjas. Inom…
Köp här

Isbn: 9789175664545

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Joakim Nergelius

Är svenska domstolars konstitutionella ställning tillräckligt stark? Rättegångarna mot Julian Assange och The Pirate Bay har gjort att svenskt rättsväsende hamnat i det internationella strålkastarljuset. Fria och oberoende domstolar är hörnstenar i varje modern rättsstat. I Sverige sågs länge politiken som överordnad…
Köp här

Isbn: 9789175668284

Utgivningsår: 20110824

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175667447

Utgivningsår: 20100430

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Lars Trägårdh

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Begreppet empowerment har en omfattande och komplex historia i USA, där det nått en status liknande den som community åtnjuter, d v s det finns få politiker som inte säger sig stå för de olika sociala och medborgerliga dygder som associeras med begreppet. Empowermentbegreppet börjar nu dyka upp också i Eurpoa, bl a i…
Köp här

Isbn: 9789175664361

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Fredrik Segerfeldt

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kolonialism och imperialism Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Slaveri och avskaffandet av slaveri Sociala och etiska frågor
I Den svarte mannens börda tar sig Fredrik Segerfeldt an kolonialismens historia. Men han gör det utan det eurocentriska perspektiv som präglar vår uppfattning om frågan. Fram träder en annan bild av det förflutna än den gängse. Det offentliga samtal som har sina rötter i vår syn på kolonialismen alltifrån relationen…
Köp här

Isbn: 9789177031475

Utgivningsår: 20180918

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Håkan Holmberg

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
I vår tids idéhistoria är den ursprungligen österrikiske filosofen sir Karl Popper paradoxalt både en av de mest betydelsefulla och minst kända gestalterna. Hans kritiska rationalism har i högre grad än någon annan angreppsmetod demonstrerat marxismens och andra totalitära lärors brist på intellektuell bas; hans…
Köp här

Isbn: 9789175660325

Utgivningsår: 19830101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Erik Ringmar

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är ett universitet och vad bör det vara? Svenska politiker tror att det är staten som är universitetens huvudman och att forskning och undervisning kan användas som politiska instrument. Förvånansvärt många inom den svenska universitetsvärlden håller med. Men intellektuell verksamhet måste vara fri från politisk…
Köp här

Isbn: 9789177031703

Utgivningsår: 20190412

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Susanne Wigorts Yngvesson

Kategorier: Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
I det digitala samhället kartläggs människors liv in i minsta detalj. Teknologin skapar möjligheterna, politiska och kommersiella intressen skapar efterfrågan. Idag besitter företag och stater enorma informationsmängder som 1900-talets diktaturers allra mest avancerade övervakningsapparater bara kunde drömma om.Susanne…
Köp här

Isbn: 9789177031000

Utgivningsår: 20180403

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Hanne Kjöller

Kategorier: Politik och statsskick Politiska ideologier Politiska partier Samhälle och samhällsvetenskap
131 dagar efter valet enades riksdagen om att utse Stefan Löfven till statsminister. Så lång tid har det aldrig tagit att bilda regering i Sverige. Blockpolitiken, som vi känner den, finns inte mer. Men vad som kommer i stället är det ingen som vet. Hanne Kjöller har i sin roll som journalist följt svensk politik i…
Köp här

Isbn: 9789177031826

Utgivningsår: 20190305

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175667003

Utgivningsår: 20090409

Utgivare: Timbro, G Routledge & Sons Ltd

Mediatyp: BC

av: Johan Lundberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Ett återkommande tema i hans romaner är frihet. Individens ständiga kamp för frihet från kollektivet; människans eviga strävan att förverkliga sin inre potential; den nya världens frihet i ljuset av den gamla världens förtryckande strukturer.I Europas skugga tar sig Johan Lundberg an Henry James författarskap med just…
Köp här

Isbn: 9789177030645

Utgivningsår: 20170925

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Frédéric Bastiat

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Ekonomen Frédéric Bastiat (1801–1850) var en av Frankrikes största liberaler. Under sina blott sex år av aktivt engagemang lyckades han bli nationell politiker, grunda liberala tidningar och skapa en fransk frihandelsrörelse. I motsats till klasskampsteoretiker och pessimistiska ekonomer var Bastiat övertygad om…
Köp här

Isbn: 9789175664255

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175667096

Utgivningsår: 20090908

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Tor Ragnar Gerholm

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
I Brev till Det Naturliga Steget granskade Tor Ragnar Gerholm de doktriner som den väletablerade miljöorganisationenDet Naturliga Steget bygger sin verksamhet på. Gerholm hävdadeatt Det Naturliga Stegets grundläggande teorier är oförenligamed marknadsekonomi och ett fritt näringsliv, samt att deleder till en…
Köp här

Isbn: 9789175663548

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Richard Gatarski, Jan Gradvall, Cecilia Wikström, Jesper Strömbäck, Lars Adaktusson, Kerstin Brunnberg, Malte Andreasson, Oskar Kalmaru, Lisa Bjurwald, Kaj Mieritz, Jan Friedman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
VARFÖR PUBLIC SERVICE? Alla pratar om det, få vet vad det är av Erik Zsiga (red) Begreppet public service är ett fundament i svensk mediepolitik, och något som nästan alla har en åsikt om. Ändå är det få som verkar ha en klar uppfattning om vad begreppet egentligen innebär, och inte heller förekommer någon konstruktiv…
Köp här

Isbn: 9789175665931

Utgivningsår: 20080221

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Harry Winter

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Värmland, 10 september 1992 kl 10.00Överbefälhavaren Jan Ståhl läste och blev vit och läpparna.– Enligt flygspaningsresultatet förekommer vissa rörelser norrut från Norrtälje mot Signöområdet. Vi borde ha Värmlandsbrigaden där nu för att möta hotet. Värmlandsbrigaden tycks emellertid befinna sig norr om Dalälven…
Köp här

Isbn: 9789175662114

Utgivningsår: 19900101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Michael Novak

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
En av vår tids starkaste föreställningar är att kapitalismens drivkraft är egoismen. Hand i hand med den går övertygelsen om att det bara är socialismen som kan bidra med den saknade altruismen.Särskilt i dag när socialismens idé om ekonomisk centralplanering har visat sig felaktig, framhålls den altruistiska…
Köp här

Isbn: 9789175662985

Utgivningsår: 19950101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Markus Uvell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
– Jag har mött driftiga, visionära, kaxiga entreprenörer. Många med förvånansvärt genomtänkta funderingar om vad som sker i samhället just nu. Och om hur ett bra samhälle borde se ut. Markus Uvell kombinerar entusiastiska beskrivningar med kritisk distans i sin analys av IT-företagens samhällssyn. Han tar upp de…
Köp här

Isbn: 9789175664392

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Gunnar Strömmer

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
USA är en förebild för många och en fristad dit miljoner har invandrat. Ett land byggt på okränkbara medborgerliga rättigheter, sägs det. Men även i USA får individintresset ofta ge vika för allmän intresset. I USA har man sedan 1960-talet använt positiv särbehandling för att stärka minoritetsgruppers ställning i…
Köp här

Isbn: 9789175665177

Utgivningsår: 20020501

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Bengt G. Nilsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Sveriges afrikanska krig av Bengt Nilsson är en uppgörelse med hela den svenska biståndskulturen och avslöjar hur Sida under flera decennier har finansierat krig och stöttat diktaturer i Afrika. Med konkreta exempel från Etiopien, Uganda och Sudan visar Bengt Nilsson hur biståndspengar systematiskt försnillas och leds…
Köp här

Isbn: 9789175666877

Utgivningsår: 20080911

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Nicklas Lundblad

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Tekniken har blivit en del av samhället. Den är så invävd i samhällsstrukturen att den är svår att reglera, och kontrollförsöken stupar oftast på att den tekniska utvecklingen är så mycket snabbare än lagstiftningen. Men innan man ger sig i kast med slentrianmässig reglering av ny teknik bör man fråga sig vad som…
Köp här

Isbn: 9789175664699

Utgivningsår: 20001101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Henrik Liljegren

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Se bilder från bokpresentationen 2004-04-21 -> Läs “Waiting for the NATO summit” av Henrik Liljegren publicerad the Turkish Daily News. Läs kapitel ur boken (PDF); kapitel 21: “Internationella scenförändringar. Kriget mot terrorismen.” kapitel 22: “Svensk diplomati.” …
Köp här

Isbn: 9789175665504

Utgivningsår: 20040301

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Peter Santesson, P J Anders Linder, Eva-Lena Ahlqvist, Andreas Bergh, Mattias Lundbäck, Krister Thelin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
Ska politiska förändringsambitioner skruvas ned under ekonomiskt dåliga tider? Det sägs att reformutrymmet är begränsat, som om politisk utveckling måste bestå i att sprätta iväg pengar. Många viktiga politiska förändringar kostar i själva verket ingenting att genomföra. I dåliga tider är reformbehoven större, inte…
Köp här

Isbn: 9789175668536

Utgivningsår: 20120402

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Herbert Tingsten

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Gå till Per Ahlmarks hemsida hos Timbro -> Demokratins fiender var också Tingstens. I över 40 år analyserade han de idéer och regimer som krävde att människorna skulle underkasta sig våld och överhet. Kampen mot nazism och kommunism kom mer än något annat att dominera Herbert Tingstens arbete.
Köp här

Isbn: 9789175680507

Utgivningsår: 19950101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Nima Sanandaji

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Nationalekonomi
In this historical tour de force, Iranian-Kurdishauthor Dr. Nima Sanandaji tells the long history of free markets in the MiddleEast, where banks and capitalism emerged millennials ago. It is a history richin imagery and learning, and yet, maybe it’s most important feature is thelessons it provides for…
Köp här

Isbn: 9789177031024

Utgivningsår: 20180319

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Andreas Johansson

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Farväl till folkhemmet, av Andreas Johansson Heinö: Sveriges förvandling från homogent folkhem till globaliserat invandrarland saknar motstycke. Men fortfarande utgår integrationsdebatten från att invandrarna ska integreras i de normer och system som utvecklades i en annan tid, för ett annat land. Farväl till…
Köp här

Isbn: 9789187709791

Utgivningsår: 20150923

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Nils-Gösta Vannerberg

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Ragnarök har alltid fascinerat människan – dagen dårättvisa skall skipas och fåren skall skiljas frångetterna.Dagens domedagsprofeter förkunnar precis som forntidens predikantermänniskosläktets undergång. Inget hopp finns ochdet enda som kan glädja de rättfärdiga äratt kunna säga: "Vad var det vi…
Köp här

Isbn: 9789175663449

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Anders Johnson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Människor, information, varor och kapital har i alla tiderkorsat Sveriges gränser och bidragit till att forma och omformavårt land ekonomiskt, politiskt, kulturellt och socialt.De internationella impulserna är i dag snabbare och mer omfattandeän någonsin tidigare, men vi får inte underskattabetydelsen av tidigare…
Köp här

Isbn: 9789175663722

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Mauricio Rojas

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Det var genom en frivillig anslutnings- och förhandlingsprocess som Internet erövrade världen. Ingen superstat tvingade människor att acceptera det nya digitala överföringsspråket eller att över huvud taget vara med i det globala kommunikationsnätet. Det globala protokollet håller nu på att förändra de gamla…
Köp här

Isbn: 9789175664651

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Carolin Dahlman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Är kapitalismen bara för män, medan kvinnor skall vara nöjda med planekonomisk torftighet? Män tycks få tjäna pengar på prylar som barn konsumerar. Men kvinnor får inte tjäna pengar på barnomsorg. När de offentliga monopolen försvagades fick fler konkurrera om medborgarnas val av vård, skola och omsorg. Inom…
Köp här

Isbn: 9789175665450

Utgivningsår: 20031001

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BZ

av: Maria Rankka, Jonas Hellman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Irland var länge ett av Västeuropas fattigaste länder. Så är det inte längre. Under de senaste åren har landet haft en imponerande ekonomisk utveckling. “Den keltiska tigern” är numera ett begrepp. Företag som Intel, Microsoft, IBM och Ericsson har valt att förlägga verksamhet på den regniga ön.…
Köp här

Isbn: 9789175664057

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Fredrik Bergström, Robert Gidehag

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Läs boken online (PDF-format) “Inkomstslyftorna ökar” är ett påstående som väcker anstöt. Det blir allt vanligare i den politiska debatten och banar väg för ökad omfördelningspolitik och ökad progressivitet. Och utifrån rådande rättvisessyn är den ständiga sammanpressningen av skillnader i levnadsstandard…
Köp här

Isbn: 9789175664934

Utgivningsår: 20010401

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BZ

av: Mats Johansson

Sovjetunionens sönderfall är 1900-talets största geopolitiska katastrof. Vladimir Putin (2005) Sovjetunionens invasion av Tjeckoslovakien 1968 var ingen enskild händelse, utan ett i raden av övergrepp på stater bakom järnridån: arbetarupproret i Berlin 1953, Ungern 1956, Afghanistan 1979, Litauen och Tjetjenien på…
Köp här

Isbn: 9789175666457

Utgivningsår: 20081027

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Carl Rudbeck

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Islam och liberalism kan vid första påseende tyckas vara oförenliga storheter. Islam predikar människans underkastelse under Gud medan liberalismen tenderar att göra människan till alltings yttersta mått. Liberalismen är den breda ideologi som ger plats åt oliktänkande så länge oliktänkandet respekterar demokratiskt…
Köp här

Isbn: 9789175669175

Utgivningsår: 20130110

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Maria Eriksson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Elpriset har gått upp det senaste decenniet och nu ropar kritiker efter en återreglering av elmarknaden. Men bakom ridåerna var det samma politiker som nu säger att elpriserna är för höga som själva orsakade uppgången. De höjde elpriset, skyllde på marknaden och lät dig betala. Nu har de chansen att ta tillbaka allt…
Köp här

Isbn: 9789175668529

Utgivningsår: 20120213

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB