Bläddra

Biebmu ja dálkkas / Food & Medicine / Föda & medicin : from Sápmi

Kategorier: Alternativ medicin Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck Medicin och omvårdnad Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Biebmu ja dálkkas / Food & Medicine / Föda & medicin : from Sápmi

Kategorier: Alternativ medicin Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck Medicin och omvårdnad Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Vi stiger fortfarande upp från den senaste istiden och balanserar säkert på den Baltiska Skölden, Skandinavien och Kolahalvön, där vi fortfarande envetet håller oss kvar. Det är en lång matkulturell tradition av kött, fisk, örter, bär och olika tekniker för att bevara mat, som ligger till grund för vårt hushållande. Vi är fortfarande renskötare, bönder, fiskare, jägare och handelsmän sedan eldgammal tid. Den nya snabba tiden, med den snabba maten, har fjärmat oss från den riktiga mättnaden - både den själsliga och lekamliga - och kanske ibland gjort oss sjukare. Mycket har givetvis ändrats sedan vi bodde vid iskanten för ca tiotusen år sedan, men mycket har bevarats oförändrat - och det är vi stolta över. Vi har med vår flexibilitet i språk, kultur och seder, lyckats leva och levandegöra vår tillvaro. Vi har även en lång obruten tradition av botande - det var vi tvungna till - och många av våra kurer ligger till grund för dagens mediciner.