Bläddra

Bodils Läslära

Kategorier: Språk och lingvistik

Bodils Läslära

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Detta är en grundläggande läslära där upplägget är det samma som i Bodils ABC-bok och Bodils Första Läsebok; bokstäverna står i den ordning som är lämplig att lära in ur ljudsynpunkt. Några vokaler tillsammans med medljudande bokstäver presenteras först. Explosiverna kommer senare.
Texterna är roliga, dråpliga och många gånger överraskande och följer samma struktur som författarens övriga svenskamaterial, där nya moment förs in i långsam takt och där rim, ramsor och humor är rikligt förekommande. Flera av texterna är också skrivna både med versaler och gemener.
Som handledning rekommenderas Att lära barn läsa av samma författare.