Bläddra

Boken som ingen läste : i spåren av Copernicus revolution

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia
Köp här

Boken som ingen läste : i spåren av Copernicus revolution

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia
Köp här
Historien om Copernicus och hans mytomspunna bok blir i Gingerich händer till en fängslande detektivberättelse om jakten på sanningen om vetenskapens största revolution. För trettio år sedan påbörjade astronomen Owen Gingerich en äventyrlig och smått galen upptäcktsresa: han skulle spåra upp och med egna ögon se alla existerande exemplar av Copernicus De revolutionibus (Planeternas rörelse) från 1543. Copernicus själv fick se boken som han hade arbetat på under hela sitt vuxna liv först på sin dödsbädd. Där slogs det heliocentriska systemet fast - solen står i unversums centrum och runt solen kretsar de andra planeterna. Tanken var inte ny, men han var den förste att matematiskt bevisa den. Det blev början på den moderna tiden. Idén att leta upp alla utgåvor av De revolutionibus fick Gingerich efter att först ha stött på Arthur Koestlers påstående om att "ingen ändå läste den berömda boken när den publicerades" och sedan sett allt marginalklotter som fanns i exemplaret på Edinburghs universitet - en mängd anteckningar från Europas allra främsta astronomer under 1540-talet och framåt. Misstanken om att Koestler haft fel väcktes hos honom. Och att det här fanns en alldeles fantastisk historia att berätta. Om vetenskap. Om böcker. Och om människan. Efter att ha hållit i över 600 exemplar av Copernicus bok vet han - och vi - det med säkerhet. Owen Gingerich har skrivit en alldeles originell och briljant vetenskapshistoria om Copernicus mäktiga livsverk och om den kedja av röster som boken satte igång. Läsarna får här en aldrig tidigare skådad inblick i den vetenskapsrevolution som ledde in i vår moderna tid.