Bläddra

Bortom GMO : vetenskap och växtförädling för ett hållbart jordbruk

Kategorier: Agronomi och lantbruk Hållbart jordbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Bortom GMO : vetenskap och växtförädling för ett hållbart jordbruk

Kategorier: Agronomi och lantbruk Hållbart jordbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Frågor som berör genmodifierade växter (GM-växter) väcker mycket känslor. Olika intressegrupper har ofta helt olika uppfattningar om dessa växters fördelar och nackdelar. Det är därför svårt för den som vill bilda sig en egen uppfattning i frågan att sålla ut oberoende information, baserad på objektiva forskningsstudier, från den stora mängd vinklade information som sprids. I denna bok redogör Roland von Bothmer, Torbjörn Fagerström och Stefan Jansson, ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademien, pedagogiskt och sakligt för forskningsläget. Framställningen är baserad på den stora mängd studier som utförts av offentligt finansierade forskare världen över och kan läsas utan specialkunskaper i ämnet. Författarna sätter in GM-växter i sitt historiska och politiska perspektiv, redogör för växtförädlingen i går och idag och blickar framåt och beskriver hur växtförädlingen kan bidra till ett hållbart naturbruk som tär mindre på jordens ändliga resurser.