Bläddra

Chefspraktikan 7 vägar till modernt ledarskap

Chefspraktikan 7 vägar till modernt ledarskap

Köp här
Varför fungerar vissa verksamheter bra medan andra fungerar dåligt?
Varför kan ett bra företag snabbt förändras till ett dåligt, och tvärtom?

Läs mer
Svaret är ofta att det beror på hur chefen hanterar problem och situationer som man hamnar i. En bra ledare behöver förstå vad som händer mellan människor och inom människor och se orsakerna till att olika situationer uppstår för att kunna agera på rätt sätt. De flesta har dock inte fått någon utbildning i detta och har inte själva reflekterat över hur man ska bete sig.
På samma sätt som bondepraktikan förr var en folkbok med råd och rön för boden, är Chefspraktikan en praktisk handbok för såväl den nya chefen som för den som varit chef en tid. Boken kan med fördel användas i ledarskapsutbildningar.

Om författarna
Eva Norrman Brandt har en mångårig bakgrund som psykoterapeut, konsult och chefsutvecklare. I sin bok Chefspraktikan behandlar hon sju områden som är viktiga och avgörande för hur en chef ska lyckas: ledarskapet i praktiken, gruppen och gruppdynamik, kommunikation, förändring och förändringsprocessen, konflikter, samtal i chefsrollen samt balans i livet.