Bläddra

Covid19-pandemins konsekvenser utmed den norsk-svenska riksgränsens södra del

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management International trade & commerce Internationell ekonomi Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala effekter av katastrofer Sociala och etiska frågor

Covid19-pandemins konsekvenser utmed den norsk-svenska riksgränsens södra del

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management International trade & commerce Internationell ekonomi Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala effekter av katastrofer Sociala och etiska frågor
I denna bok undersöker etnologen Anders Gustavsson hur människors sociala liv i vardagen utmed den norsk-svenska riksgränsens södra del påverkades av covid 19 pandemin 2020-2022. Norge stängde gränsen för inresa den 17 mars 2020. Genom de korta tidsintervallen för restriktionerna skapades osäkerhet och det blev besvärligt att planera för framtiden. Alla norska restriktioner upphävdes den 12 februari 2022. Undersökningen börjar med att följa smittspridningens upp- och nedgångsfaser i Norge och Sverige samt kontrollerna vid gränsöverfarter i första hand till Norge. Svenska arbetspendlare till Norge har upplevt svårigheter vid gränsöverfarter. När norsk gränshandel och norsk turism upphörde genom gränsrestriktionerna, fick det påtagliga negativa konsekvenser inom ekonomi och i fråga om arbetstillfällen på den svenska sidan av gränsen. Sociala kontakter mellan närstående blev lidande. Det uppstod negativ ryktesspridning mellan norrmän och svenskar. Smittsituationen förbättrades under 2021 i takt med en ökande vaccinering. När de norska och svenska gränsrestriktionerna upphörde i februari 2022, ökade gränskontakterna successivt. Samtidigt har politiker i Norge och Sverige uttalat att lärdomar för framtiden måste tas från de speciella svårigheterna i gränsområden under pandemin. Denna undersökning kan bilda underlag för fortsatta diskussioner för att bättre klara kommande krissituationer.