Bläddra

av:Hans Hansson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Internationell ekonomi Nationalekonomi
Internationella ekonomiska frågor betyder alltmer i globaliseringens tidsålder. Frågorna är många. Hur fungerar valutamarknaden? Vad kommer att hända med den ekonomiska politiken i framtiden? Vem tjänar på handel mellan länder?  Historien bakom framväxten av de internationella betalningssystemen löper som en röd tråd…
Köp här

Isbn: 9789185355389

Utgivningsår:20060201

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Bo Sandelin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Internationell ekonomi Nationalekonomi
Ny och uppdaterad upplaga av standardverket Ekonomin i EU med data för alla 25 medlemsländerna. Här beskrivs de stora dragen i alla EU-ländernas ekonomi, huvudsakligen med hjälp av nationalräkenskapsdata. Boken klargör också innebörden i bruttonationalprodukten (BNP) och andra nationalräkenskapsbegrepp och visar hur…
Köp här

Isbn: 9789171509925

Utgivningsår:20050819

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Rikard Allvin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management International trade & commerce Internationell ekonomi Nationalekonomi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Efter finanskrisen har EU fört fram frihandelsavtalen som ett sätt att lyfta ekonomin och minska ojämlikheten.  Men bakom löften om växande export och nya jobb döljer sig något annat. Demokratisk lag­stiftning ska förhandsgranskas för att undvika stoppklossar för handeln. Genomförda avregle­ringar och privatiseringar…
Köp här

Isbn: 9789177751656

Utgivningsår:20220117

Utgivare: Ordfront förlag

Mediatyp: BB

av:Johan Åberg, Christopher Engman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management International trade & commerce Internationell ekonomi Nationalekonomi
In the B2B world, the people bringing the largest deals to the tables are heroes. That’s because, amongst the world s biggest B2B companies, 80% of the total revenue comes from as little as 1% of the customer base or fewer than 100 customers. And a large portion of that 80% comes from megadeals. This information…
Köp här

Isbn: 9789198557213

Utgivningsår:20200303

Utgivare: Megadeals Research

Mediatyp: BB

av:Claes Moberg, Gunnar Palm, Gunnar Wiraeus

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Internationell ekonomi Nationalekonomi
Denna utökade sjätte upplaga av Internationell ekonomi har uppdaterats och kompletterats med praktikfall, aktuella internationella företag, frågor på olika svårighetsnivåer, gruppuppgifter i form av debatter och spelövningar, analyserande och undersökande uppgifter samt s.k. landskamper med elevpresentationer.…
Köp här

Isbn: 9789144074580

Utgivningsår:20140903

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anders Gustavsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management International trade & commerce Internationell ekonomi Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala effekter av katastrofer Sociala och etiska frågor
I denna bok undersöker etnologen Anders Gustavsson hur människors sociala liv i vardagen utmed den norsk-svenska riksgränsens södra del påverkades av covid 19 pandemin 2020-2022. Norge stängde gränsen för inresa den 17 mars 2020. Genom de korta tidsintervallen för restriktionerna skapades osäkerhet och det blev…
Köp här

Isbn: 9789189331563

Utgivningsår:20221025

Utgivare: Strömstad Akademi

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144046365

Utgivningsår:20051107

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Tobias Andersson Åkerblom

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management International trade & commerce Internationell ekonomi Internationella relationer Nationalekonomi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Spionage och säkerhetstjänst
För bara ett decennium sedan satsades det stort på att öka Sveriges handel och utbyte med Kina. Idén var att tjäna massor med pengar, och samtidigt exportera våra svenska demokratiska värderingar. Hållningen ses av många idag som naiv, kanske rentav farlig. Medan Sverige prioriterat löften om jobb och affärer har vår…
Köp här

Isbn: 9789180022057

Utgivningsår:20220912

Utgivare: Mondial

Mediatyp: BB

av:Weronika Hoffner, Ulf Holmström, Gustav Höye

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management International trade & commerce Internationell ekonomi Nationalekonomi
Denna bok i internationell handel är framtagen av tullexperter och vänder sig till dig som i yrkeslivet eller vid yrkeshögskolan är i behov av samlad information kring vad internationell handel och tullhantering är. Boken är tänkt att fylla det tomrum som finns inom internationell handel och anknutna områden när det…
Köp här

Isbn: 9789144144177

Utgivningsår:20230509

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eric Toussaint

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Internationell ekonomi Internationella relationer Nationalekonomi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Så länge det har funnits rika och fattiga länder har skuld varit ett effektivt sätt att bibehålla deras ojämlika förhållanden. Historikern, statsvetaren och författaren Eric Toussaint tar oss genom statsskuldernas historia från 1800-talet till 2000-talet. Han visar hur det globala Syd betalat för sina skulder till Nord…
Köp här

Isbn: 9789151965307

Utgivningsår:20230620

Utgivare: Bokförläggarna Röda Rummet

Mediatyp: BC

av:Viktoras Kulionis

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management International trade & commerce Internationell ekonomi Nationalekonomi
Ongoing globalisation combined with the rapid pace of technological change have generated significant growth in economic activities and have improved the welfare and living standards of many people around the world. The opening up of the world economy has also led to unprecedented surges in international trade and has…
Köp här

Isbn: 9789187793585

Utgivningsår:20190417

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Gabriel Zucman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Internationell ekonomi Juridik Nationalekonomi Särskilda rättsområden Skattebrott Straffrätt och straffprocess
Skatteparadis som Schweiz, Luxemburg och Caymanöarna skadar demokratin genom att underminera det samhällskontrakt som är demokratins förutsättning. De är samtidigt viktiga kuggar i finanskapitalismen och nyttjas av många av världens rika och mäktiga.Gabriel Zucman ? verksam vid London School of Economics ? är en…
Köp här

Isbn: 9789171734549

Utgivningsår:20150910

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

av:S Bertil Olsson, Elin Andersson, Christian Koninckx, Björn Lindeke, LarsOlof Lööf, Leos Müller, Kristina Söderpalm

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen International trade & commerce Internationell ekonomi Nationalekonomi Sjöfartshistoria
Det svenska ostindiska kompaniet var förutsättningen för de kontakter som etablerades mellan Sverige och Kina på 1700-talet. I denna bok presenteras ny forskning som bidrar till att allt bättre dokumentera denna relation. Bokens nio fristående artiklar lyfter fram strategier för företagande och handel, sammanhang som…
Köp här

Isbn: 9789198465778

Utgivningsår:20191108

Utgivare: Landsarkivet i Göteborg

Mediatyp: BB

av:Branko Milanovic

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Globalisering Internationell ekonomi Nationalekonomi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Tvärvetenskap
”Inget är givet på förhand i Milanovićs bild av framtiden. Politiken spelar roll. Vi har ett val. Historien är mänskoverk.” /Peter Englund i DN ”Milanović slutsats är tydlig: Ska vi förstå dagens samhälle måste vi våga prata om motsättningar mellan såväl klasser som platser. Och vi måste förstå att…
Köp här

Isbn: 9789171735027

Utgivningsår:20170502

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Joseph E. Stiglitz

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Internationell ekonomi Nationalekonomi
De 19 länder som delar gemensam valuta, Eurozonen, har plågats av ekonomisk stagnation och skuldkriser. Några länder har kämpat med lågkonjunktur i åratal medan andra har befunnit sig i nödläge efter nödläge, särskilt Grekland. I Euro går Joseph E. Stiglitz emot företrädarna för åtstramningspolitiken och presenterar i…
Köp här

Isbn: 9789173538794

Utgivningsår:20170314

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av:Thorsten Rogall

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Internationell ekonomi Nationalekonomi
Doktorsavhandling i nationalekonomi vid Stockholms universitet 2015.
Köp här

Isbn: 9789176491485

Utgivningsår:20150622

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9781984878281

Utgivningsår:20230516

Utgivare: Random House USA

Mediatyp: BB

av:Juha-Pekka Raeste, Hannu Sokala

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Internationell ekonomi Multinationella företag Nationalekonomi
Stora multinationella företag påverkar hur vi tänker, vad vi äter, vilka vi träffar, vad vi gör med vår tid och till och med vem vi röstar på. I takt med att dessa företag växer, så ökar också deras inflytande och makt över individer och regeringar. För att framtiden inte ska dikteras av företag, utan av människor,…
Köp här

Isbn: 9789180182430

Utgivningsår:20230109

Utgivare: Lind & Co

Mediatyp: BB

av:Per Altenberg, Peter Kleen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Internationell ekonomi Nationalekonomi
Under de senaste åren har en livlig debatt om globaliseringens välsignelser och avigsidor blossat upp både i Sverige och internationellt. Globaliseringen är under attack från icke-parlamentariska organisationer och växer snabbt med hjälp av Internet och får stor uppmärksamhet i media. I Seattle, Göteborg, Genua och…
Köp här

Isbn: 9789171509420

Utgivningsår:20040524

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185567058

Utgivningsår:20060706

Utgivare: Anderson Pocket

Mediatyp: BC

av:Linn Axelsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Internationell ekonomi Nationalekonomi
The borders of the twenty-first century come in many forms and are performed by an increasing number of actors in a broad variety of places, both within and beyond the territories of nation-states. This thesis sets out a detailed political geography of how borders operate to reconcile the often conflicting demands of…
Köp här

Isbn: 9789186071998

Utgivningsår:20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:Ernst Wolff

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Globalisering Internationell ekonomi Nationalekonomi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Under några dagar i januari varje år står den schwei­ziska ­vinter­orten ­Davos i cent­rum för världens blickar. Då samlas på inbjudan av World ­Eco­­no­mic ­Forum­ (WEF) tusentals företagsledare, ­ministrar och ­andra ­makt­­havare för att ­­dis­­ku­tera ­glo­bala ­poli­tiska och ekonomiska frågor. Fastän stiftelsen…
Köp här

Isbn: 9789189494381

Utgivningsår:20230331

Utgivare: Karneval förlag

Mediatyp: BB

av:Detlev S. Schlichter

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Internationell ekonomi Nationalekonomi
Västvärldens skuldsättning idag saknar motstycke i historien. I Sverige gör vanliga medelklassmänniskor mångmiljonaffärer på bostadsmarknaden med hjälp av lån med låg täckning och i Europa sätts det ihop ofantliga lånepaket till stöd för krisdrabbade länder. På bara ett drygt decennium har den globala skuldsumman…
Köp här

Isbn: 9789171733757

Utgivningsår:20120511

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Tiziana Melchiorre

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Internationell ekonomi Nationalekonomi
This dissertation analyses the phenomenon of regionalism around the Baltic and the Black Sea since the end of the Cold War with a comparative approach and from a neorealist point of view. The analysis has as main focus regional organizations, the Council of the Baltic Sea States (CBSS) and the Black Sea Economic…
Köp här

Isbn: 9789187235849

Utgivningsår:20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC