Bläddra

De areella näringarnas välgörare : kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och dess donatorer

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

De areella näringarnas välgörare : kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och dess donatorer

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Citat ur företalet. "Såväl i den bredare beskrivningen av akademiens utveckling som i det egentliga donationsavsnittet har Nils Edlings förmåga att skapa intressanta och varierande berättelser kommit till uttryck. Han kombinerar en lustfylld detaljrikedom och berättarglädje med resonemang om förändringar inom akademi och samhälle i ett längre perspektiv."
Nils Edlng är docent och forskare vid Historiska institutionen vid Stockholms universitet som sedan länge har djupa kunskaper i akademiens historia.