Bläddra

av:Kjell Danell

Kategorier: Agronomi och lantbruk Djur och samhälle Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Forestry industry Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrier och branscher Lantbruk och primärnäringar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skogsbruk Sociala och etiska frågor Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Den senare delen av 1800-talet var en händelserik tid i Norrland. Skogsbruk och gruvhantering tog fart och befolkningen växte. Tillgången på jordbruksmark blev allt knappare och under svagåren drabbades många av svält. Många migrerade till USA. I de tidigare tämligen öde skogarna blev det liv och rörelse och…
Köp här

Isbn: 9789178444366

Utgivningsår:20201216

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av:Lisa Röstlund

Kategorier: Agronomi och lantbruk Biodiversitet, biologisk mångfald Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Forestry industry Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Industrier och branscher Lantbruk och primärnäringar Miljön Reportage och samlingar av journalistiska texter Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Tillämpad ekologi
”För att ha blottlagt ett sjukt underjordiskt rotsystem där storföretag, myndigheter och politiker flätas samman i en hänsynslös rovdrift på den svenska skogen. ” Guldspaden 2023 för årets bok ”Lisa Röstlunds reportage är ett yxhugg rätt in i den svenska folksjälen.” Dagens…
Köp här

Isbn: 9789137503202

Utgivningsår:20220607

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: BB

av:Johan Nitare

Kategorier: Agronomi och lantbruk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Miljön Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Denna bok beskriver kärlväxter, mossor, lavar och svampar som kan användas som praktiska verktyg och indikatorer på skyddsvärd skog. Dessutom ges beskrivningar av olika biotoper och deras skötselbehov. Boken utgör en viktig kunskapskälla för alla som har intresse för skog, träd och naturvård.
Köp här

Isbn: 9789187535154

Utgivningsår:20190505

Utgivare: Skogsstyrelsens Böcker & Broschyrer

Mediatyp: BB

av:Anna Monrad Jensen, Cecilia Malmqvist

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Att mäta skog handlar om hur man som skogsägare genomför en gedigen skogsuppskattning och därmed fattar rätt beslut för sin skog. Det är en handbok som riktar sig till både skogsägare med lång erfarenhet och nya skogsägare. Boken ger de kunskaper som krävs för att kunna fatta beslut om åtgärder för det egna…
Köp här

Isbn: 9789144129075

Utgivningsår:20190809

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mats Nylinder, Hans Fryk

Kategorier: Agronomi och lantbruk Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Tillverkningsindustri
Massaindustrin är den största förbrukaren av vårt virke, cirka 46 miljoner m3fub per år eller 65 % av landets virkesförbrukning. Boken ger en orienterande bild av massaindustrins struktur I landet och olika processers krav på råvaran och den vänder sig främst till skogs- och virkesfolk samt råvaruansvariga inom…
Köp här

Isbn: 9789157693068

Utgivningsår:20150601

Utgivare: SLU

Mediatyp: BB

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Bli en bättre virkessäljare. Den här boken har ett enda syfte. Den ska hjälpa dig att bli bättre på att sälja virke från din skog. Säkert måste din virkesköpare betala någon tia extra per kubikmeter när du läst den här boken. Du vet ju mer om hur virkesmarknaden fungerar och hur köparna tänker. Men i det långa loppet…
Köp här

Isbn: 9789176460467

Utgivningsår:20100201

Utgivare: Föreningen Skogen

Mediatyp: BC

Kategorier: Agronomi och lantbruk Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Reportage och samlingar av journalistiska texter Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Ungefär hälften av den svenska skogen ägs av privatpersoner – familjeskogsägare. Men trots att familjeskogsbrukarna äger så stora delar av skogsmarkerna är de ofta anonyma. Skogens besökare vet många gånger inte att det är en mänsklig hand som format skogen – att det är någon som har röjt, gallrat och…
Köp här

Isbn: 9789198167771

Utgivningsår:20220223

Utgivare: LRF Media

Mediatyp: BB

av:Ulrika Sehlberg-Samuelsson, Erik Viklund, Carl Henrik Palmér

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
På 332 sidor punktar vi upp vad du behöver tänka på när du ska planera en avverkning, gödsla en skog, gallra på rätt sätt eller välja trädslag. ”Praktisk Skogsbok” har länge varit skogsbrukarens bäste vän. Den 15:e upplagan tar även upp hur du skyddar dig mot skogsskador, lejer bort skogsvård och beräknar volymen virke…
Köp här

Isbn: 9789176460443

Utgivningsår:20090601

Utgivare: Föreningen Skogen

Mediatyp: BC

av:Anna Westin, Tommy Lennartsson, Tomas Ljung

Kategorier: Agronomi Agronomi och lantbruk Jordbruksvetenskap Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Utmarksbete har historiskt varit Sveriges mest omfattande grupp av kulturpräglade naturtyper. Skogsbetesmarker har utgjort den största andelen av dessa utmarksbeten. Trots det är såväl den historiska som den ekologiska forskningen om Sveriges utmarker begränsad. Det har varit lättare att studera inägomarkens ängar,…
Köp här

Isbn: 9789172098749

Utgivningsår:20220405

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av:Martin Jentzen, Erik Kullgren, Eva-Lotta Hultén

Kategorier: Agronomi och lantbruk Hållbart jordbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Ny reviderad upplaga! De svenska naturskogarna fortsätter att avverkas, mångfalden minskar, en tredjedel av avverkningarna når inte upp till lagens miljökrav och lönsamheten i svenskt skogsbruk sjunker. Den här boken berättar lättbegripligt om ett hållbart och ekonomiskt lönsamt alternativ till dagens skogsbruk.…
Köp här

Isbn: 9789178853519

Utgivningsår:20210308

Utgivare: Visto Förlag

Mediatyp: BC

av:Gunnar Wetterberg

Kategorier: Agronomi och lantbruk Djur och natur Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Skogsbruk Socialhistoria och kulturhistoria Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Träd, vilda blommor och växter
Gunnar Wetterberg skildrar hur träden vandrat in, markens mysterier, samspelet mellan människan och skogen, skogens kluriga gubbar, de stormrika träpatronerna och skogsägarnas sammanslutningar. Han gräver i medeltidens sågkvarnar, massaindustrins genombrott och skogens framtid som kolsänka och oljeparentesens slut. I…
Utgått

Isbn: 9789100181123

Utgivningsår:20191001

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BC

av:Axel Cnattingius

Kategorier: Agronomi och lantbruk Lexikon Skogsbruk Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Detta skogslexikon, ursprungligen utgivet 1894 och då ”uppstäldt af Axel Cnattingius” utges här på nytt som faksimil. Den vetgirige får här hjälp med 1800-talets skogssvenska som en väg in i skogens historia. Lexikonet innehåller både ord som används än idag och ord/begrepp som inte är gångbara i det…
Köp här

Isbn: 9789185205967

Utgivningsår:20100603

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

av:Björn Lundén

Kategorier: Agronomi och lantbruk Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
JORD- & SKOGSBRUK ger dig mängder av tips och råd om hur du kan utnyttja de möjligheter skattereglerna ger för att få ut mer av ditt jordbruk eller skogsbruk. Boken är en perfekt handbok för dig som äger eller arrenderar ett jordbruk eller ett skogsbruk och vill lära dig hur skattereglerna fungerar – antingen för…
Köp här

Isbn: 9789176950975

Utgivningsår:20180209

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198275216

Utgivningsår:20180924

Utgivare: Saltusstella

Mediatyp: BB

av:Svenbjörn Kilander

Kategorier: Agronomi och lantbruk Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Vad hände i byarna då timmerfronten nådde norra Jämtland vid 1800-talets mitt? Hur påverkades människorna i Alanäs, Frostvikens och Ströms socknar när deras agrara samhällsstruktur utmanades av industrialismens krafter? I När tiden byttes ut granskar historikern Svenbjörn Kilander handeln med skog och egendomar i åtta…
Köp här

Isbn: 9789189361072

Utgivningsår:20211220

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

Kategorier: Agronomi och lantbruk Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Texterna i antologin speglar utvecklingen inom flera områden. I centrum står sågverkens växlande öden genom decennierna, både de expansiva perioderna och åren med lågkonjunktur då lagren växte. Här visas den förskjutning av industrins tyngdpunkt som skedde när den försköts söderut från landets norra delar. Den…
Köp här

Isbn: 9789186573614

Utgivningsår:20150825

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172035997

Utgivningsår:20040101

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av:Carl Henrik Palmér

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
När du har läst den här boken Det går snabbt att läsa igenom den här boken. Och när du har gjort det så vet du vad skogsbruk går ut på och hur det fungerar att sköta sin skog. Boken skriven och fotograferad för dig som är nybliven skogsägare. Eller funderar på att bli. Men den passar också till dig som av andra skäl…
Köp här

Isbn: 9789176460450

Utgivningsår:20100615

Utgivare: Föreningen Skogen

Mediatyp: BC

av:Lars-Arne Sjöberg

Kategorier: Agronomi och lantbruk Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Forestry industry Industrier och branscher Lantbruk och primärnäringar Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Det pågår en förvandling av vår skogsindustri från de traditionella produkterna till nya? Får papper, timmer och ved konkurrens av nya produkter och nya processer i en ny produktmix? År 2045 ska Sverige inte längre bidra till växthuseffekten. Så ser den politiska målsättningen ut. Om det ska lyckas måste vi bryta vårt…
Köp här

Isbn: 9789178511013

Utgivningsår:20200504

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197904612

Utgivningsår:20110501

Utgivare: GotlandsBoken

Mediatyp: BB

av:Lars Christersson

Kategorier: Agronomi och lantbruk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Miljön Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Denna bok skrives för att informera om möjligheter för svenskt skogsbruk och svenskt jordbruk att påverka de pågående klimatförändringarna i positiv riktning. Dessutom beskrivs de åtgärder, som måste sättas in för att förhindra, att sjöar och vattendrag växer igen och att Östersjön fortsätter att förorenas. Den stora…
Köp här

Isbn: 9789198425970

Utgivningsår:20220620

Utgivare: Förlaget Boken

Mediatyp: BB

av:Mats Niklasson, Sven G. Nilsson

Kategorier: Agronomi och lantbruk Bevarande av miljön Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Boken presenterar det sydsvenska skogslandskapet, hur skogen fungerar. Den är en syntes av äldre och ny forskning om skogsekologi, skogshistoria, biologisk mångfald och artbevarande.Författarna ger oss en bakgrund till problemen genom ett grundligt avstamp i den sydsvenska skogens historia.Boken är avsedd som kursbok…
Köp här

Isbn: 9789144034461

Utgivningsår:20050404

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Maciej Zaremba

Kategorier: Agronomi och lantbruk Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Forestry industry Industrier och branscher Lantbruk och primärnäringar Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Skogsbruk Statlig politik Statlig styrning Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Maciej Zaremba skildrar det moderna skogsbruket, förvandlingen från skog till virkesåker. Han berättar om den oheliga alliansen mellan skogsbolag och myndigheter, människors fåfängliga kamp mot kalhyggen ända in på knuten, om en jordbruksminister som tycker att äganderätten förklarar allt men framför allt om en…
Köp här

Isbn: 9789127177192

Utgivningsår:20210909

Utgivare: Weyler Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189379992

Utgivningsår:20051115

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

av:Gunnar Wetterberg

Kategorier: Agronomi och lantbruk Djur och natur Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Skogsbruk Socialhistoria och kulturhistoria Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Träd, vilda blommor och växter
Gunnar Wetterberg skildrar hur träden vandrat in, markens mysterier, samspelet mellan människan och skogen, skogens kluriga gubbar, de stormrika träpatronerna och skogsägarnas sammanslutningar. Han gräver i medeltidens sågkvarnar, massaindustrins genombrott och skogens framtid som kolsänka och oljeparentesens slut. I…
Utgått

Isbn: 9789100176976

Utgivningsår:20181120

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av:Ola Engelmark

Kategorier: Agronomi och lantbruk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Om orden, hugsvalan och den gäckande hållbarheten All förståelse börjar med undran, ibland förundran. Miljontals människor i Sverige och världen undrar över vad hållbart skogsbruk är och förundras över att det saknas en samsyn. I Skogen på andra sidan hyggena tar sig Ola Engelmark an skogens hållbarhet, dess ord och…
Köp här

Isbn: 9789173319997

Utgivningsår:20200303

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av:Lars Christersson

Kategorier: Agronomi och lantbruk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Miljön Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Denna bok skrives för att informera om möjligheter för svenskt skogsbruk och svenskt jordbruk att påverka de pågående klimatförändringarna i positiv riktning. Dessutom beskrivs de åtgärder, som måste sättas in för att förhindra, att sjöar och vattendrag växer igen och att Östersjön fortsätter att förorenas. Den stora…
Köp här

Isbn: 9789198425956

Utgivningsår:20220502

Utgivare: Förlaget Boken

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157660671

Utgivningsår:20010101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187215506

Utgivningsår:20050101

Utgivare: Raster förlag

Mediatyp: BB

av:Peter Wiborn, Valter Andersson, Ulf Jobacker

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Energiföretagaren är verktyget för dig som vill komma igång och utvecklas mot lönsammare affärer med förnybar energi. Materialet består av detta arbetshäfte, samt ett kunskapshäfte (ISBN 978-91-7437-847-4). Energiföretagaren kan användas såväl studiecirklar, vid självstudier, vid affärsrådgivning och i samband med…
Köp här

Isbn: 9789174378504

Utgivningsår:20130212

Utgivare: Studieförbundet Vuxenskolan

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188567635

Utgivningsår:20220615

Utgivare: KSLA

Mediatyp: BC

av:Lars Nordström

Kategorier: Agronomi och lantbruk Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skogsbruk Sociala och etiska frågor Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
1883 anslöts Portland, Oregon, till det amerikanska järnvägsnätet. Med järnvägens ankomst tog invandringen fart och många skandinaver letade sig fram till Oregon och Washington där de kom att bli den största invandrargruppen. Det var inte bara män i Fjärran västerns skogar. Skogsbolagen insåg tidigt att de kunde…
Köp här

Isbn: 9789187283833

Utgivningsår:20160601

Utgivare: Votum & Gullers Förlag

Mediatyp: BB

av:Günter Hartmann, Franz Nienhaus, Heinz Butin

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Med den andra, omarbetade och kraftigt utökade svenska upplagan av “Skador och sjukdomar på träd” i handen kan skogsvandraren undersöka och bestämma totalt 305 skador och sjukdomar hos 17 släkten av de vanliga barr- och lövträden, med hjälp av enkla, lätt åtskiljbara kännetecken. 672 färgbilder illustrerar en mängd…
Köp här

Isbn: 9789177760900

Utgivningsår:20100713

Utgivare: Bokskogen

Mediatyp: BB

av:Mikael Karlsson

Kategorier: Agronomi och lantbruk Biodiversitet, biologisk mångfald Djur och natur Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Livsstil, hobby och fritid Miljön Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Tillämpad ekologi Träd, vilda blommor och växter
Att förena miljö och produktion är en helt avgörande fråga i ett hållbart samhälle. I denna bok beskriver Mikael Karlsson möjligheten att arbeta hand i hand med naturen på ett sätt som gör att vi kommer bort ifrån många av de motsättningar som idag finns mellan skogsbruk och miljöskydd. Vi behöver en frisk natur och…
Köp här

Isbn: 9789163957864

Utgivningsår:20171215

Utgivare: Mikael Karlsson

Mediatyp: BC

av:Sidney Jämthagen

Kategorier: Agronomi och lantbruk Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Naturgeografi och topografi Skogar och lundar Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Med landskapet Gästrikland som utgångspunkt har Sidney Jämthagen på dessa cirka 60 sidor lyckats beskriva många väsentliga delar av Sveriges skogshistoria på ett mycket intresseväckande sätt. Även om boken är faktaspäckad, är den lätt och rolig att läsa. I ett avsnitt av boken har jordens 4,6 miljarder år komprimerats…
Köp här

Isbn: 9789187309441

Utgivningsår:20150407

Utgivare: Jengel Förlag

Mediatyp: BB

av:Marianne Hall, Henrik G. Smith, Magnus Löf, Matilda Annerstedt, Pål Börjesson, Mehri Sanati, Gunnar Lidén, Olov Sterner, Marie Gorwa-Grauslund, Leif Gustavsson, Reine Karlsson, Marie Appelstrand, Sofi Qvarnström, Erik Swietlicki, Bengt Järrehult, Leif Brodén, Henrik Teleman

Kategorier: Agronomi och lantbruk Hållbart jordbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Aside from the oceans, the world’s forests constitute the most vital element in maintaining a climate which sustains life on Earth. The forests supply all living creatures with the basic elements essential for our survival. In this volume, experts, scientists and scholars from a wide range of disciplines set out to…
Köp här

Isbn: 9789197989374

Utgivningsår:20150506

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av:Pär Fornling

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Idag är Södra ett välmående skogsföretag som ägs av drygt 50 000 skogs-ägare. Men det hade kunnat vara väldigt annorlunda. I boken Södra på egna ben vägen tillbaka efter krisen berättar Lars-Eric Åström och Christer Segerstéen om vad som hände bakom kulisserna under en händelserik och dramatisk tid i företagets…
Köp här

Isbn: 9789178434978

Utgivningsår:20161104

Utgivare: Bokförlaget Arena

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780241563458

Utgivningsår:20220526

Utgivare: Penguin Books Ltd.

Mediatyp: BC

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål, varav ett är Levande skogar. Miljömålet innebär att skogens produktionsvärde ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Trots många statliga, privata och ideella insatser är de flesta bedömare överens om att miljömålet inte kommer kunna…
Köp här

Isbn: 9789138248478

Utgivningsår:20180914

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Martin Jentzen, Erik Kullgren, Eva-Lotta Hultén

Kategorier: Agronomi och lantbruk Hållbart jordbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
De svenska naturskogarna fortsätter att avverkas, mångfalden minskar, en tredjedel av avverkningarna når inte upp till lagens miljökrav och lönsamheten i svenskt skogsbruk sjunker. Den här boken berättar lättbegripligt om ett hållbart och ekonomiskt lönsamt alternativ till dagens skogsbruk. Naturnära skogsbruk innebär…
Utgått

Isbn: 9789187523137

Utgivningsår:20141204

Utgivare: Visto Förlag

Mediatyp: BC