Bläddra

av: Anna Monrad Jensen, Cecilia Malmqvist

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Att mäta skog handlar om hur man som skogsägare genomför en gedigen skogsuppskattning och därmed fattar rätt beslut för sin skog. Det är en handbok som riktar sig till både skogsägare med lång erfarenhet och nya skogsägare. Boken ger de kunskaper som krävs för att kunna fatta beslut om åtgärder för det egna…
Köp här

Isbn: 9789144129075

Utgivningsår: 20190630

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mats Nylinder, Hans Fryk

Kategorier: Agronomi och lantbruk Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Tillverkningsindustri
Massaindustrin är den största förbrukaren av vårt virke, cirka 46 miljoner m3fub per år eller 65 % av landets virkesförbrukning. Boken ger en orienterande bild av massaindustrins struktur I landet och olika processers krav på råvaran och den vänder sig främst till skogs- och virkesfolk samt råvaruansvariga inom…
Köp här

Isbn: 9789157693068

Utgivningsår: 20150601

Utgivare: SLU, Skogens produkter, Wikströms Tryckeri AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Bli en bättre virkessäljare. Den här boken har ett enda syfte. Den ska hjälpa dig att bli bättre på att sälja virke från din skog. Säkert måste din virkesköpare betala någon tia extra per kubikmeter när du läst den här boken. Du vet ju mer om hur virkesmarknaden fungerar och hur köparna tänker. Men i det långa loppet…
Köp här

Isbn: 9789176460467

Utgivningsår: 20100201

Utgivare: Föreningen Skogen

Mediatyp: BC

av: Ulrika Sehlberg-Samuelsson, Erik Viklund, Carl Henrik Palmér

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
På 332 sidor punktar vi upp vad du behöver tänka på när du ska planera en avverkning, gödsla en skog, gallra på rätt sätt eller välja trädslag. ”Praktisk Skogsbok” har länge varit skogsbrukarens bäste vän. Den 15:e upplagan tar även upp hur du skyddar dig mot skogsskador, lejer bort skogsvård och beräknar volymen virke…
Köp här

Isbn: 9789176460443

Utgivningsår: 20090601

Utgivare: Föreningen Skogen

Mediatyp: BC

av: Gunnar Wetterberg

Kategorier: Agronomi och lantbruk Djur och natur Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Skogsbruk Socialhistoria och kulturhistoria Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Träd, vilda blommor och växter
Gunnar Wetterberg skildrar hur träden vandrat in, markens mysterier, samspelet mellan människan och skogen, skogens kluriga gubbar, de stormrika träpatronerna och skogsägarnas sammanslutningar. Han gräver i medeltidens sågkvarnar, massaindustrins genombrott och skogens framtid som kolsänka och oljeparentesens slut. I…
Köp här

Isbn: 9789100176976

Utgivningsår: 20181120

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Björn Lundén

Kategorier: Agronomi och lantbruk Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
JORD- & SKOGSBRUK ger dig mängder av tips och råd om hur du kan utnyttja de möjligheter skattereglerna ger för att få ut mer av ditt jordbruk eller skogsbruk. Boken är en perfekt handbok för dig som äger eller arrenderar ett jordbruk eller ett skogsbruk och vill lära dig hur skattereglerna fungerar – antingen för…
Köp här

Isbn: 9789176950975

Utgivningsår: 20180209

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172035997

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

Kategorier: Agronomi och lantbruk Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Texterna i antologin speglar utvecklingen inom flera områden. I centrum står sågverkens växlande öden genom decennierna, både de expansiva perioderna och åren med lågkonjunktur då lagren växte. Här visas den förskjutning av industrins tyngdpunkt som skedde när den försköts söderut från landets norra delar. Den…
Köp här

Isbn: 9789186573614

Utgivningsår: 20150825

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Livonia Print

Mediatyp: BB

av: Lars Nordström

Kategorier: Agronomi och lantbruk Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skogsbruk Sociala och etiska frågor Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
1883 anslöts Portland, Oregon, till det amerikanska järnvägsnätet. Med järnvägens ankomst tog invandringen fart och många skandinaver letade sig fram till Oregon och Washington där de kom att bli den största invandrargruppen. Det var inte bara män i Fjärran västerns skogar. Skogsbolagen insåg tidigt att de kunde…
Köp här

Isbn: 9789187283833

Utgivningsår: 20160601

Utgivare: Votum & Gullers Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789189379992

Utgivningsår: 20051115

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

av: Sidney Jämthagen

Kategorier: Agronomi och lantbruk Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Naturgeografi och topografi Skogar och lundar Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Med landskapet Gästrikland som utgångspunkt har Sidney Jämthagen på dessa cirka 60 sidor lyckats beskriva många väsentliga delar av Sveriges skogshistoria på ett mycket intresseväckande sätt. Även om boken är faktaspäckad, är den lätt och rolig att läsa. I ett avsnitt av boken har jordens 4,6 miljarder år komprimerats…
Köp här

Isbn: 9789187309441

Utgivningsår: 20150407

Utgivare: Jengel Förlag

Mediatyp: BB

av: Eva-Lotta Hultén

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Efter de senaste årens kraftiga stormar är frågan vad det är för skog vi ska ha i Sverige och vad vi ska ha den till. Sedan urminnes tider har skogen varit en plats huvudsakligen för försörjning. Med industrialiseringen blev skogen en av motorerna bakom den svenska tillväxten, skogs- och pappersindustrin är svenska…
Köp här

Isbn: 9789173892162

Utgivningsår: 20060104

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BB

av: Carl Henrik Palmér

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
När du har läst den här boken… Det går snabbt att läsa igenom den här boken. Och när du har gjort det så vet du vad skogsbruk går ut på och hur det fungerar att sköta sin skog. Boken skriven och fotograferad för dig som är nybliven skogsägare. Eller funderar på att bli. Men den passar också till dig som av andra skäl…
Köp här

Isbn: 9789176460450

Utgivningsår: 20100615

Utgivare: Föreningen Skogen

Mediatyp: BC

av: Martin Jentzen, Erik Kullgren, Eva-Lotta Hultén

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
De svenska naturskogarna fortsätter att avverkas, mångfalden minskar, en tredjedel av avverkningarna når inte upp till lagens miljökrav och lönsamheten i svenskt skogsbruk sjunker. Den här boken berättar lättbegripligt om ett hållbart och ekonomiskt lönsamt alternativ till dagens skogsbruk. Naturnära skogsbruk innebär…
Köp här

Isbn: 9789187523137

Utgivningsår: 20141204

Utgivare: Visto Förlag

Mediatyp: BC

av: Ann Sundén-Cullberg

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Långt in på 1900-talet talades ännu finska i gränsskogarna mellan Värmland och Norge. Här levde ättlingarna kvar till de svedjefinnar från Savolax som i början av 1600-talet koloniserade mellersta Skandinaviens obebodda barrskogar. Många finnbygder bildades på skilda håll, i Dalarna, södra Norrland, Tivedens skogar…
Köp här

Isbn: 9789197366403

Utgivningsår: 20000530

Utgivare: Boviggen förlag, Boviggen förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157660671

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Umeå Universitet

Mediatyp: BC

av: Leif Kullman, Lisa Öberg

Kategorier: Agronomi och lantbruk Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Träd, vilda blommor och växter
Tallen – i mångas ögon vårt vackraste och mest vördnadsbjudande trädslag – utgör själva sinnebilden för nordisk natur och är dessutom ryggraden i vår ekonomi. Häri ligger också fröet till en konflikt mellan bevarande och exploatering. Särskilt tydligt har detta blivit i fjälltrakterna. Här finns de sista…
Köp här

Isbn: 9789177855545

Utgivningsår: 20181105

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Ulf Jobacker, Peter Wiborn, Valter Andersson

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Energiföretagaren är verktyget för dig som vill komma igång och utvecklas mot lönsammare affärer med förnybar energi. Med Energiföretagaren får du stöd genom hela processen i företagandet, allt från allt från kartläggning av marknaden, vägledning i produktionsfrågor och utveckling av säljstrategier för att slutligen…
Köp här

Isbn: 9789174378474

Utgivningsår: 20130212

Utgivare: Studieförbundet Vuxenskolan

Mediatyp: BC

av: Pär Fornling

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Idag är Södra ett välmående skogsföretag som ägs av drygt 50 000 skogs-ägare. Men det hade kunnat vara väldigt annorlunda. I boken Södra på egna ben vägen tillbaka efter krisen berättar Lars-Eric Åström och Christer Segerstéen om vad som hände bakom kulisserna under en händelserik och dramatisk tid i företagets…
Köp här

Isbn: 9789178434978

Utgivningsår: 20161104

Utgivare: Bokförlaget Arena

Mediatyp: BC

av: Jan Antonson, Katarina Bartels, Urban Rydin

Kategorier: Agronomi och lantbruk Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Skatt på skog behandlar ingående de mycket gynnsamma men komplicerade skattereglerna för skogsägare och därmed också för samtliga enskilda näringsidkare. Exempel, ca 500 rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen, Skatterättsnämnden och de olika kammarrätterna och författarnas egna tolkningar i svåra…
Köp här

Isbn: 9789139021063

Utgivningsår: 20190806

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Peter Wiborn, Valter Andersson, Ulf Jobacker

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Energiföretagaren är verktyget för dig som vill komma igång och utvecklas mot lönsammare affärer med förnybar energi. Materialet består av detta arbetshäfte, samt ett kunskapshäfte (ISBN 978-91-7437-847-4). Energiföretagaren kan användas såväl studiecirklar, vid självstudier, vid affärsrådgivning och i samband med…
Köp här

Isbn: 9789174378504

Utgivningsår: 20130212

Utgivare: Studieförbundet Vuxenskolan

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185793396

Utgivningsår: 20140515

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Mikael Karlsson

Kategorier: Agronomi och lantbruk Biodiversitet, biologisk mångfald Djur och natur Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Livsstil, hobby och fritid Miljön Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Tillämpad ekologi Träd, vilda blommor och växter
Att förena miljö och produktion är en helt avgörande fråga i ett hållbart samhälle. I denna bok beskriver Mikael Karlsson möjligheten att arbeta hand i hand med naturen på ett sätt som gör att vi kommer bort ifrån många av de motsättningar som idag finns mellan skogsbruk och miljöskydd. Vi behöver en frisk natur och…
Köp här

Isbn: 9789163957864

Utgivningsår: 20171215

Utgivare: Mikael Karlsson, Ljungbergs

Mediatyp: BC

av: Emil Engström

Kategorier: Agronomi och lantbruk Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: allmänt Skogsbruk Sociala och etiska frågor Socialhistoria och kulturhistoria Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Emil Engström, en svensk skogshuggare som emigrerade till Amerika i början av 1900-talet som förde dagbok över sitt nya liv. Emil försörjde sig med yxa och såg i ett arbete som räknades som Amerikas farligaste yrke. Det hårda livet i skogshuggarlägren blandades dessutom med perioder på ungkarlshotell i Seattle där…
Köp här

Isbn: 9789188435866

Utgivningsår: 20190718

Utgivare: Votum & Gullers Förlag

Mediatyp: BB

av: Marianne Hall, Henrik G. Smith, Magnus Löf, Matilda Annerstedt, Pål Börjesson, Mehri Sanati, Gunnar Lidén, Olov Sterner, Marie Gorwa-Grauslund, Leif Gustavsson, Reine Karlsson, Marie Appelstrand, Sofi Qvarnström, Erik Swietlicki, Bengt Järrehult, Leif Brodén, Henrik Teleman

Kategorier: Agronomi och lantbruk Hållbart jordbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Aside from the oceans, the world’s forests constitute the most vital element in maintaining a climate which sustains life on Earth. The forests supply all living creatures with the basic elements essential for our survival. In this volume, experts, scientists and scholars from a wide range of disciplines set out to…
Köp här

Isbn: 9789197989374

Utgivningsår: 20150506

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Nils Edling

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Citat ur företalet. “Såväl i den bredare beskrivningen av akademiens utveckling som i det egentliga donationsavsnittet har Nils Edlings förmåga att skapa intressanta och varierande berättelser kommit till uttryck. Han kombinerar en lustfylld detaljrikedom och berättarglädje med resonemang om förändringar inom…
Köp här

Isbn: 9789186573027

Utgivningsår: 20101210

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål, varav ett är ”Levande skogar”. Miljömålet innebär att skogens produktionsvärde ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Trots många statliga, privata och ideella insatser är de flesta bedömare överens om att miljömålet inte kommer…
Köp här

Isbn: 9789138248478

Utgivningsår: 20180914

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jimmy Jönsson

Kategorier: Agronomi och lantbruk Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Inom dagens skogsvård spelar biologi en fundamental roll. För att förbättra planterings-, skötsel- och avverkningstekniker men också skogliga riktlinjer och skogspolitik bidrar biologer med kunskap om sådant som trädarters spridning, skogsjordens mikroorganismer och förhållandet mellan klimat och skogsekosystem.…
Köp här

Isbn: 9789198369090

Utgivningsår: 20190213

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198275216

Utgivningsår: 20180924

Utgivare: Saltusstella, Lasertryck

Mediatyp: BB

av: Ronny Pettersson

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Virkesmätning är en verksamhet med avgörande betydelse för att virkesmarknad och virkesförsörjning ska fungera effektivt. Trots betydelsen för landets skogsnäring har mätningen till stor del varit okänd. Med “Mitt emellan virkesintressen. Virkesmätningens historia i Sverige” byggs kunskapen om…
Köp här

Isbn: 9789186573133

Utgivningsår: 20110509

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BB

av: Gunnar Wetterberg

Kategorier: Agronomi och lantbruk Djur och natur Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Skogsbruk Socialhistoria och kulturhistoria Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Träd, vilda blommor och växter
Gunnar Wetterberg skildrar hur träden vandrat in, markens mysterier, samspelet mellan människan och skogen, skogens kluriga gubbar, de stormrika träpatronerna och skogsägarnas sammanslutningar. Han gräver i medeltidens sågkvarnar, massaindustrins genombrott och skogens framtid som kolsänka och oljeparentesens slut. I…
Köp här

Isbn: 9789100181123

Utgivningsår: 20191002

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BC

av: Per Jerkeman, Hans Norrström

Kategorier: Agronomi och lantbruk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Skogsindustrin har idag en stor betydelse för Sveriges ekonomi och för sysselsättningen i stora delar av landet. Dess bas är en förnybar råvara – den växande skogen. För att tillverka papper av ved har man utvecklat processer som i industrins barndom ledde till mycket stora utsläpp till vatten och luft och betydande…
Köp här

Isbn: 9789198360134

Utgivningsår: 20180201

Utgivare: Skogsindustrierna, Risbergs Information & Media AB

Mediatyp: BB

av: Ann-Mari Sellerberg, Vesa Leppänen, Tobias Linné

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Att vara skogsägare idag innebär en sammansatt roll. Skogsägaren är skogsarbetare, företagare, traditionsbärare och naturvårdare. Boken är baserad på 50 ljudinspelade intervjuer med äldre skogsägare som var mellan 65 och 90 år. Intervjuerna påbörjades i skogsägarnas hem och fortsatte ofta som promenadintervjuer då…
Köp här

Isbn: 9789186980719

Utgivningsår: 20190531

Utgivare: Bokbox Förlag, MediaTryck, Lund

Mediatyp: BC

av: Jimmy Lyhagen

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Matrikel över Kungl Skogs- och Lantbruksakademiens ledamöter 1812-2012.
Köp här

Isbn: 9789186573560

Utgivningsår: 20161013

Utgivare: KSLA

Mediatyp: BC

av: Helena Lundgren Landin

Kategorier: Agronomi och lantbruk Fartyg och båtar Fordon Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Skogsbruk Socialhistoria och kulturhistoria Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
  Under lång tid var flottningen en av de största industrierna i Sverige och sysselsatte som mest ett par tusen personer om året bara i Värmland. Lustenbåtarna som användes för bogsering av virke från Deje till Karlstadsområdet kom att bli karakteristiska för flottningen på Klarälven, som var Sveriges sista…
Köp här

Isbn: 9789188435606

Utgivningsår: 20181005

Utgivare: Votum & Gullers Förlag

Mediatyp: BB

av: Carl Henrik Palmér

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Valfriheten i den svenska skogen har sedan 1950 varit nära noll. Alla skogsägare har med lag och expertråd övertalats att sköta skogen efter samma recept: slutavverkning, plantering med tall eller gran, röjning, gallring och slutavverkning igen. Rådgivare och experter har oftast förutsatt att alla skogsägare har samma…
Köp här

Isbn: 9789176460474

Utgivningsår: 20110325

Utgivare: Föreningen Skogen

Mediatyp: BC

av: Tobias Linné

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Framtiden för den svenska skogen är en kontroversiell fråga med flera sociala, kulturella, ekonomiska, ekologiska, politiska och ideologiska dimensioner. I denna bok undersöks hur privata småskogsägare i Småland tänker kring framtiden för skogen och skogsbruket. Undersökningen tar sin utgångspunkt i händelserna i…
Köp här

Isbn: 9789186980559

Utgivningsår: 20110325

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av: Anders Rosensten, Clas Blechert Trozelius

Kategorier: Agronomi och lantbruk Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Detta är den första svenska bok om skogsskötsel. Den utkom 1737 och var skriven av stadsmajoren Anders Rosensten. Hans texter kompletterades av och boken utkom i nya upplagor även efter hans hans död. Denna upplaga som boken innehåller är tryckt 1771 och innehåller även ett omfattande bidrag av Clas Blechert Trozelius,…
Köp här

Isbn: 9789188567031

Utgivningsår: 20171003

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Bulls Graphics AB

Mediatyp: BB

av: Liselott Eriksson

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Leka med kompisar, gråta ifred. Kissa sin hund, träffa sin kära. Vila mot en sten, springa på ett spår. Plocka blåbär,, promenera i regnet. Skogen runt städerna är en underbar tillgång. Alla stadsbor behöver den. Den här boken vill ge idéer och inspiration till dig som tänker skapa en skog som alla besökare älskar. Du…
Köp här

Isbn: 9789176460481

Utgivningsår: 20070701

Utgivare: Föreningen Skogen

Mediatyp: BC