Bläddra

De förtrycktas teater

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Köp här

De förtrycktas teater

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Köp här
Vad har teater med politik att göra? I De förtrycktas teater utvecklar Augusto Boal metoder för hur teater kan användas som ett verktyg i kampen för befrielse. Genom att utgå från bland annat Aristoteles, Hegel och Brecht tecknar Boal en teaterhistoria.

Från början fanns i teatern inte någon strikt uppdelning mellan skådespelare och åskådare. Teatern fanns inte till för att tjäna aristokratins intressen utan var folklig. Genom att arbeta med metoder där åskådarna får vara delaktiga i det som händer på scenen hittar Boal tillbaka till det folkliga.

När De förtrycktas teater kom ut 1975 fick den genast stort genomslag. Denna inflytelserika bok är fortfarande högst relevant. Den har lagt grunden för forumteater, som används för att skapa medvetenhet om förtryck. Denna svenska översättning, med förord av Patricia Lorenzoni och America Vera-Zavala, gör Boals metoder tillgängliga för ännu fler människor som vill ha verktyg för samhällsförändring.