Bläddra

av: Elisabet Sjöstedt Edelholm, Anne Wigert

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Köp här

Isbn: 9789172036796

Utgivningsår: 20050303

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Michail Tjechov

Kategorier: Konst Scenkonst och film Skådespelarkonst Teatervetenskap
Skådespelare vill ha konkreta, fungerande verktyg som på ett kreativt sätt sätter igång kroppen, kittlar och retar känslolivet, tänder viljan, gör henne till en självständigt skapande individ, lyhörd för impulser från publik och medspelare och som öppnar upp för vitt skilda gestaltningar av karaktärer och berättelser.…
Köp här

Isbn: 9789515234476

Utgivningsår: 20141211

Utgivare: Schildts & Söderströms

Mediatyp: BC

av: Gabriella Håkansson

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Boken handlar om konstnär Johan Falkmans porträtt av stjärnregissören Ronny Danielsson och några av Sveriges största skådespelare och artister: Johan Rabaeus, Ola Salo, Sarah Dawn Finer, Dan Ekborg, Sanna Nielsen, Charlotte Perrelli, Lill Lindfors, Rikard Wolff, Maria Lundqvist, Marianne Mörck, Lindy Larsson och Lars…
Köp här

Isbn: 9789151914930

Utgivningsår: 20190827

Utgivare: Tryckeri AB CA Andersson & Co, Tryckeri CA Andersson

Mediatyp: BB

av: Rikard Loman

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Den här boken handlar både om drama- och föreställningsanalys. Dramagenren är sedan länge ingående beskriven och utforskad, medan föreställningsanalysen är mindre vanlig. Det nedtecknade dramat har länge betraktats som en av litteraturens grundformer vid sidan av episka och lyriska texter. Behovet av…
Köp här

Isbn: 9789144109435

Utgivningsår: 20160429

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Kim Skjoldager-Nielsen

Kategorier: Icke-grafisk konst Konst Konstformer Performance Scenkonst och film Teatervetenskap
How may theatre, ritual, and other staged events facilitate participant experiences of becoming part of that which is larger than the self? Why are these experiences of transcendence important to us? And how do we make sense of them? These are some of the questions that this PhD thesis attempts to answer by giving…
Köp här

Isbn: 9789186434540

Utgivningsår: 20181030

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173315081

Utgivningsår: 20120402

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789187215827

Utgivningsår: 20080530

Utgivare: Raster förlag

Mediatyp: BC

av: Anna Olofsson

Kategorier: Konst Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Scenkonst och film Teatervetenskap Undervisning för elever med funktionhinder Undervisning för elever med särskilda behov
En bok om drama och teater som vänder sig till dig som är eller vill bli ledare inom exempelvis daglig verksamhet, folkbildning, kulturskola eller särskola. Boken är en kunskapskälla som blandar teori med praktiska tips och berättelser från verkligheten. Den behandlar ämnen som ledarskap, gruppdynamik och…
Köp här

Isbn: 9789163911545

Utgivningsår: 20170303

Utgivare: Sensus riksförbund, Elanders

Mediatyp: BC

av: Kent Sjöström

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Konst Scenkonst och film Skådespelarkonst Teatervetenskap
Bertolt Brecht (1898–1956) är en av 1900-talets stora teaterförnyare genom sitt radikala ifrågasättande av konstens relation till samhället och till skådespelarens gestaltningstradition. I den pågående debatten om svensk scenkonst – och en samtida teaterdiskussion om representation och identitet överhuvudtaget – är…
Köp här

Isbn: 9789163986826

Utgivningsår: 20191015

Utgivare: Spleen Nordic

Mediatyp: BC

av: Hedvig Hedqvist

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Gunilla Allard, designer och scenograf, har med sitt formspråk och exakta filmiska uttryck utvecklat en egen fortsättning av arvet från modernismen. I boken Gunilla Allard – Designer Scenograf får vi följa hennes utveckling och hur hon sedan sent 1980-tal pedagogiskt och egensinnigt nytolkat, finslipat och…
Köp här

Isbn: 9789178433636

Utgivningsår: 20111121

Utgivare: Bokförlaget Arena

Mediatyp: BC

av: Stefan Marling, Jan Holmberg, Gunilla Palmstierna-Weiss

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Romateatern på Gotland har sedan starten 1989 spelat William Shakespeares pjäser för en bred publik i den natursköna Roma klosterruin, känd som en av Sveriges vackraste utomhusscener. I slutet av juli 2018 arrangerades teaterns fjärde symposium i syfte att bygga ett levande och vitalt nätverk av pågående samtal för dem…
Köp här

Isbn: 9789170612978

Utgivningsår: 20190828

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171733481

Utgivningsår: 20110727

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Anna Lund

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Ridån går upp. Skådespelarna blickar ut över salongens välfyllda rader. Publiken riktar sin uppmärksamhet mot scenen. Scen möter salong och salong möter scen, olika sociala världar möts och bryts mot varandra. En väv av intentioner, förväntningar, erfarenheter och tolkningar formar mötet mellan teatern och publiken.…
Köp här

Isbn: 9789179242114

Utgivningsår: 20080115

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Lars-Åke Thessman

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Scenografi är ingen suverän konstart. Dess betydelse och gestaltningsförmåga uppstår i mötet med skådespelarna på scenen och dessförinnan i samarbetet med regissörer och övriga konstnärer. Däri ligger dess komplexitet som visuellt uttrycksmedel och dess utmaningar. I denna bok belyser en av Sveriges mest framgångsrika…
Köp här

Isbn: 9789188031594

Utgivningsår: 20180504

Utgivare: Art and Theory

Mediatyp: BB

av: Niklas Hald

Kategorier: Konst Scenkonst och film Skådespelarkonst Teatervetenskap
Att spela teater i en skola innebär att skådespelarna har att förhålla sig till en publik som inte själv har valt att se den föreställning som ensemblen presenterar, i en miljö som inte är tänkt för teater. Dessutom finns det pedagogiska förväntningar på framträdandet. Består publiken av små barn möter skådespelarna en…
Köp här

Isbn: 9789186659226

Utgivningsår: 20150915

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Adolfo Celis, Marita Jonols

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Från intryck till uttryck är en handbok i teater för amatörer och professionella. Med föreställningen Shakespeare som utgångspunkt får du ta del av hur teater Surra arbetar fram en pjäs. Hur skådespelare finner sina roller, hur processen ser ut från färdig idé, manus och gestaltning, till färdig föreställning. Teater…
Köp här

Isbn: 9789163396069

Utgivningsår: 20120101

Utgivare: Sensus

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Konst Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Scenkonst och film Sociala grupper Teatervetenskap
Flicktematiken och dess potential utelämnas ofta inom både scenkonsten och feministiskt tänkande. I den här boken får du resultatet av ett explorativt och tvärsektionelltfeministiskt kunskapssökande om flickan i kulturen. Projektet Girling together A dialogue föddes ur ett behov för att skapa en kritisk och gestaltande…
Köp här

Isbn: 9789187439582

Utgivningsår: 20191101

Utgivare: Universus Academic Press

Mediatyp: BC

av: Ulrica Almgård, Karin Davidson, Sara Wiberg

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Köp här

Isbn: 9789197827027

Utgivningsår: 20091201

Utgivare: ABF Göteborg

Mediatyp: BB

av: Radu Penciulescu, Harald Leander, Linda Ritzén, Birgitta Vallgårda, Henry Stiglund

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
”Jag tror att det som Radu stod för saknas i svensk teaterutbildning i dag. Han hade en plan för hur skådespelarna skulle bli. Han släppte aldrig det” säger Anna Takanen, chef för Stadsteatern i Stockholm. Både hon och Petra Brylander, chef för Stadsteatern i Malmö och tillträdande chef för Stadsteatern i Uppsala,…
Köp här

Isbn: 9789163912689

Utgivningsår: 20160517

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Mats Johansson

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Mats Johansson är en av de stora teatercheferna under andra halvan av 1900-talet. Alltifrån den första anställningen på Helsingborgs stadsteater 1945 fram till 1999 svarade han för verksamheten vid ett flertal av landets främsta teatrar: i Malmö, Göteborg och Rikstetatern. Han var ansvarig för teatrarna i Göteborg…
Köp här

Isbn: 9789173313933

Utgivningsår: 20110510

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Jenny Aschenbrenner, Ylva Lagercrantz Spindler

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Korvköpare, kulturkoffertar, teaterskägg, performancevrål och pro­lon­ge­rings­sof­for. Geni och genus, hen och queer. Teaterlexikon tecknar ett vasst, roligt och brett porträtt av de frågor som upptar den samtida teatern och de begrepp som glider runt på kultur­sidorna. Teaterlexikon vill lustmörda grindvakterna, meja…
Köp här

Isbn: 9789178448647

Utgivningsår: 20130422

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Anna Hedelius, Göran Willis

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
»En intressant och engagerande reportagebok om svensk teater där både teaterhistoria och anekdoter får ta plats … Generöst med fotografier i färg och svartvitt bidrar tillen välproducerad och levande bok.« BTJ Vacker bok om svensk teaterhistoria och spännande scenprofiler! Hur ser den svenska teaterns själ ut?…
Köp här

Isbn: 9789177890553

Utgivningsår: 20190919

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av: Anita Grünbaum

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Att utveckla trygga och självständiga personer är en central uppgift i all undervisning och utbildning i ett demokratiskt samhälle. Det behövs träning i att »gå i andras skor», så att förmågan att växla perspektiv och sätta sig in i andras situation blir en integrerad del av personligheten. Dramapedagogik är ett sätt…
Köp här

Isbn: 9789171732842

Utgivningsår: 20090603

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173894180

Utgivningsår: 20121019

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BC

av: Anne Lundqvist, Ingrid Redbark-Wallander, Mikael Strömberg, Kalle Westerling

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Tillsammans illustrerar texterna vidden av förhållningssätt till ett så skenbart enkelt begrepp som “kroppen”. Gemensamt är att författarna relaterar till detta ord antingen man ser den som materialitet, en språklig variation, eller i ett tankesprång. I alla artiklarna har författarna försökt att använda…
Köp här

Isbn: 9789186434373

Utgivningsår: 20090225

Utgivare: Stiftelsen för utgivning av teatervetenskapliga studier

Mediatyp: BC

av: Andreas Fock

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Varför sparkade Bergman Lena Olin på smalbenet i en hiss på Dramaten? Vilken film gör Bergman själv ljudet till, med sin egen mun? Vad låg bakom hans 30 år långa hat mot ljudtekniker? Och vad var egentligen hemligheten med hans berömda personregi? I 25 helt nygjorda intervjuer berättar människorna kring Ingmar Bergman…
Köp här

Isbn: 9789150120226

Utgivningsår: 20180605

Utgivare: Alfabeta

Mediatyp: BB

av: Sara Engström

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
\”Sören Larsson kom att bli en betydelsefull del av den inhemska utominstitutionella teater som hade goda år när 1974 års statliga kulturpolitik implementerades och de fria grupperna vitaliserade teatern. Med sina framstötar nådde de en ny ung publik, utmanade institutionerna och deras abonnnemangspublik och…
Köp här

Isbn: 9789188383204

Utgivningsår: 20170321

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BB

av: Lennart Sauer, Jens Ineland

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Att arbeta med teater ger många lärdomar och inte minst kan det utveckla deltagarnas sociala kompetens. Det kan vara ett viktigt resultat även av en blygsamt och enkelt utförd teaterverksamhet med huvudsakligen anhöriga och personal som åskådare. Det är nog också en upplevelse som gäller de flesta…
Köp här

Isbn: 9789175330518

Utgivningsår: 20130505

Utgivare: Papertalk

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187466564

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Dalarnas museum

Mediatyp: BB

av: Joakim Stenshäll

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Joakim Stenshäll var en sällsynt levande person, en vorden renässansmänniska, För kolleger och vänner vid högskolor och teatrar var det självklart att hans mycket egensinniga, spännande och visionära arbete måste leva vidare, inte bara i våra minnen och erfarenheter utan också genom ett konkret uttryck: en bok. Kärnan…
Köp här

Isbn: 9789173314060

Utgivningsår: 20110223

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Sven Bjerstedt

Kategorier: Konst Scenkonst och film Skådespelarkonst Teatervetenskap
Varför har musikalitet kommit att ses som en så central kvalitet i talteatersammanhang? Teaterregissören liknas inte sällan vid en dirigent, skådespelaren vid ett instrument, pjästexten vid ett partitur. Man talar om tonen i en replik, pulsen i en dialog, tajmingen i en scen, rytmen i en föreställning »Musikalisk« är…
Köp här

Isbn: 9789178449682

Utgivningsår: 20170208

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av: Leif Zern

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
“Zerns stil lyser.” Expressen “Zern är Sveriges främsta teaterkritiker, utan konkurrens.” Göteborgs-Posten “Det finns en uppriktighet, ett verkligt intresse och en känsla av ansvar inför uppgiften, som förmedlas av de samlade artiklarna. /…/ Zerns närvaro i varenda en av sina texter…
Köp här

Isbn: 9789127159730

Utgivningsår: 20191102

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av: Maud Backéus

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Hur förhåller sig det som sker på teaterscenen till annat dramatiskt agerande, till religiösa riter, profana ceremonier, militärparader, maskerader och karnevaler… Och sociologernas “sociala roller” spelas de? Och vad innebär egentligen “att spela”. Kring dessa frågor reflekterar maud…
Köp här

Isbn: 9789171733023

Utgivningsår: 20091015

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Annette Kullenberg

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Teatern visar idag en fortsatt och ihållande nonchalans mot publiken. Teatern gör föreställningar åt sig själv, den struntar i den publik som kommer, den struntar i om den förstår vad som sägs, den struntar i att söka sig en ny publik, den lappar med abonnemangssystem men sitter nöjd kvar i sina hus, den ger några…
Köp här

Isbn: 9789173899970

Utgivningsår: 20090614

Utgivare: Bokförlaget Atlas AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Strömberg

Kategorier: Konst Scenkonst och film Skådespelarkonst Teatervetenskap
Fenomenet röst är en dokumentation av delar av röst- och talundervisningen vid Teaterhögskolan i Stockholm. Boken följer och beskriver Peter Teubners individuella undervisning, Pia Olbys och Karin Rudfeldts kurs Greker och rock samt slutproduktionen av Lucas Svenssons pjäs Melancholia II i regi av Ellen Lamm. Arbetet…
Köp här

Isbn: 9789186434465

Utgivningsår: 20111215

Utgivare: Stiftelsen för utgivning av teatervetenskapliga studier

Mediatyp: BC

av: Per Sundström

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: konst och underhållning Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Film Konst Särskilda filmregissörer, filmskapare Scenkonst och film Teater: regi och produktion Teaterledning Teatervetenskap
Måste man vara demonregissör för att bli ihågkommen? En regissör och teaterchef, som drevs av humanism, lyhördhet, som lyfte fram unga skådespelare, som regisserade en rad uppmärksammade föreställningar på den egna Nya Teatern 1940 – 1954 och senare på Dramaten är idag nästan bortglömd utanför teatervärlden: Per-Axel…
Köp här

Isbn: 9789189059146

Utgivningsår: 20200123

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Martin Dyfverman

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Den här boken berättar om Den första TV-teatern mellan 1954 och 1969 som många kallar för guldåldern, då det bara fanns en, enda tv-kanal och pjäserna sändes direkt och tre fjärdedelar av svenska folket varje vecka såg sin teater hemma i vardagsrummet. Med stjärnor som Ingvar Kjellson, Gunnel Broström, Jan Malmsjö,…
Köp här

Isbn: 9789163160998

Utgivningsår: 20041120

Utgivare: Blå Bergen

Mediatyp: BB

av: Tomas Forser

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Att klassikerna lever betyder att de överskrider den tid de skapats i. Ständigt nya läsare, åskådare och lyssnare aktualiserar dem i möten där de lägger nya betydelser till de gamla och förändrar verkens innebörder samtidigt som de själva förändras. Det är klassikernas magi och överlägsna värde. En sådan klassiker är…
Köp här

Isbn: 9789188383280

Utgivningsår: 20180404

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av: Johan Petri

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
The dissertation The Rhythm of Thinking: Immanence and Ethics in Theater Performance is an artistic research project in the field of theater, with directing and theatrical composition and dramaturgy as its main points of focus. The critical exploration is based on the experience of conceptualizing and directing three…
Köp här

Isbn: 9789198242300

Utgivningsår: 20160909

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC