Bläddra

av: Carl-Johan Seth

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Tord: Jag vill inte berätta nån jäkla historia ..min story ska handla om livet och kärleken och hur jobbigt det kan va’ med relationer …och politiken och samhället och sånt som är viktigt. Varför alltid en historia och folk kan väl välja själva om dom vill bry sig? Du skrev i ditt kompendium.. Förf.:…
Köp här

Isbn: 9789177653219

Utgivningsår: 20190214

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars-Åke Thessman

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Scenografi är ingen suverän konstart. Dess betydelse och gestaltningsförmåga uppstår i mötet med skådespelarna på scenen och dessförinnan i samarbetet med regissörer och övriga konstnärer. Däri ligger dess komplexitet som visuellt uttrycksmedel och dess utmaningar. I denna bok belyser en av Sveriges mest framgångsrika…
Köp här

Isbn: 9789188031594

Utgivningsår: 20180504

Utgivare: Art and Theory

Mediatyp: BB

av: Lars-Åke Thessman

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Scenography is not an autonomous art form. Its significance and capacity to visualise emerges in the interaction with the actors on stage and is preceded by the collaboration with directors and other artists involved in creating a performance. Therein lies its expressive complexity and the challenge for the stage…
Köp här

Isbn: 9789188031624

Utgivningsår: 20180504

Utgivare: Art and Theory

Mediatyp: BB

av: Amelie Ehrensvärd Cardell, Susanne Martinelle

Kategorier: Folkliga föreställningar och kontroversiell kunskap Folktro, myter och legender Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Konst Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Scenkonst och film Socialhistoria och kulturhistoria Teatervetenskap
Anrika gamla teaterhus med vindlande gångar och mörka prång kan det finnas en bättre miljö för spöken och mystik? Inte att undra på att många vittnar om oförklarliga upplevelser just på teatern. Författaren Amelie Ehrensvärd Cardell och fotografen Susanne Martinelle har besökt 13 teaterhus i olika delar av Sverige och…
Köp här

Isbn: 9789187905506

Utgivningsår: 20161014

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789187466564

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Dalarnas museum

Mediatyp: BB

av: Stig Hansén

Kategorier: Konst Särskilda skådespelare och artister Scenkonst och film Skådespelarkonst Teatervetenskap
När Marie Göranzon får frågan om hur det var i början av hennes teaterliv så berättar hon att hon bara söp in allt runt sig. Det fanns en sorts omedvetenhet i det man gjorde, en charm. Sedan kom arbetet efter sju år då hon började iaktta sig själv. Vad är det jag gör? Varför gör jag så? Jag fick jobba med jobbet och då…
Köp här

Isbn: 9789187291555

Utgivningsår: 20151125

Utgivare: Lindelöws bokförlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789187235924

Utgivningsår: 20150813

Utgivare: Acta Universitatis Stockholmie, Acta universitatis stockholmiensis

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187215827

Utgivningsår: 20080530

Utgivare: Raster förlag

Mediatyp: BC

av: Carina Sjöholm

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Konst Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Scenkonst och film Sociala grupper Teater: regi och produktion Teatervetenskap
Det här är en bok om ett stort ungdomsprojekt i Landskrona. Våren 1987 utmynnade projektet i en musikteaterföreställning, ”Landskronapågen i Afrika”. Men Landskronapågen ifråga – Fredrik Wierth som en gång i tiden for till Afrika för att söka lyckan – är ändå inte huvudpersonen i boken. Bakom arbetet med teater- och…
Köp här

Isbn: 9789186980030

Utgivningsår: 19880915

Utgivare: Bokbox förlag, Wallin & Dalholm Boktryckeri AB

Mediatyp: BC

av: Peter Ekvall

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
En sorts kokbok för teatern – en bok fullproppad med teaterövningar för vuxna, ungdomar och barn. Konkreta och enkla övningar. Boken riktar sig främst till dig som är lärare, dramapedagog eller regissör. Boken är indelad i tre kapitel: – uppvärmningsövningar – koncentrationsövningar –…
Köp här

Isbn: 9789186951085

Utgivningsår: 20130805

Utgivare: Eget Förlag

Mediatyp: BC

av: Maria Johansson

Kategorier: Konst Scenkonst och film Skådespelarkonst Teatervetenskap
Syftet med denna doktorsavhandling är att synliggöra skådespelarens praktiska kunskap. Tesen är att skådespelarens kunskap är kroppslig och situationsbunden. Detta är inget slutgiltigt svar utan snarare en utgångspunkt för en diskussion kring vad skådespelarens praktiska kunskap egentligen består…
Köp här

Isbn: 9789186743222

Utgivningsår: 20121214

Utgivare: Premiss förlag

Mediatyp: BC

av: Karin Helander

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Kroppen som det skönaste musikaliska instrumentet beskriver och belyser f.d. lektorn i röst Cecilia Berefelts stora och specifika pedagogiska gärning i svensk teater och teaterutbildning, främst på Teaterhögskolan i Stockholm (1970-2005). Utifrån intervjuer, anteckningar och workshops presenteras hennes pedagogiska…
Köp här

Isbn: 9789186743147

Utgivningsår: 20120321

Utgivare: Premiss förlag

Mediatyp: BC

av: Niklas Hald

Kategorier: Konst Scenkonst och film Skådespelarkonst Teatervetenskap
Att spela teater i en skola innebär att skådespelarna har att förhålla sig till en publik som inte själv har valt att se den föreställning som ensemblen presenterar, i en miljö som inte är tänkt för teater. Dessutom finns det pedagogiska förväntningar på framträdandet. Består publiken av små barn möter skådespelarna en…
Köp här

Isbn: 9789186659226

Utgivningsår: 20150915

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Camilla Damkjær, Anne Lundqvist, Roland Lysell, Lilian Munk Rösing, Richard Sörman, John-Paul Zaccarini

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Köp här

Isbn: 9789186434397

Utgivningsår: 20091231

Utgivare: Stiftelsen för utgivning av teatervetenskapliga studier

Mediatyp: BB

av: Mikael Strömberg

Kategorier: Konst Scenkonst och film Skådespelarkonst Teatervetenskap
Fenomenet röst är en dokumentation av delar av röst- och talundervisningen vid Teaterhögskolan i Stockholm. Boken följer och beskriver Peter Teubners individuella undervisning, Pia Olbys och Karin Rudfeldts kurs Greker och rock samt slutproduktionen av Lucas Svenssons pjäs Melancholia II i regi av Ellen Lamm. Arbetet…
Köp här

Isbn: 9789186434465

Utgivningsår: 20111215

Utgivare: Stiftelsen för utgivning av teatervetenskapliga studier

Mediatyp: BC

av: Jacqueline Martin, Mikael Strömberg

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Som historiska förebildare återfinns storheter som Sif Ruud, Ulla Sjöblom, Torsten Föllinger och Mirka Yemendzakis. Detta projekt, finansierat av Vetenskapsrådet, syftar till att dokumentera och beforska svensk tal- och röstpedagogik på Stockholmsskolan från 1970-talet fram till idag samt fördjupa intresset för och…
Köp här

Isbn: 9789186434366

Utgivningsår: 20081201

Utgivare: Stiftelsen för utgivning av teatervetenskapliga studier

Mediatyp: BB

av: Jan Einar Blomqvist

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teater: regi och produktion Teatervetenskap
Teaterns värld är speciell. Vi låter oss hänföras av olösliga konflikter och dråpliga förvecklingar på scenen. Vi beundrar aktörerna och vi lever oss in i en annan värld, en värld som inte är vår vardag. Har du tänkt på alla de yrkeskunniga fackmänniskor som är verksamma bakom och runt en teaterproduktion i månader…
Köp här

Isbn: 9789186237950

Utgivningsår: 20130315

Utgivare: B4PRESS, B4PRESS

Mediatyp: BB

av: Christina Ouzounidis

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
“ett pionjärarbete. Den kan inte vara annat än ensam i sitt slag.” Barbro Westling i Aftonbladet. Den prisbelönade dramatikern Christina Ouzounidis nya bok är en sällsam poetik. Utgångspunkten är en konflikt fångad i repliken, förbunden med talandets kroppslighet. Genom att sätta sin egen praktik i spel med…
Köp här

Isbn: 9789186133795

Utgivningsår: 20160422

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BZ

av: Gunnel Testad

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Konst Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: dramatik och dramatiker Scenkonst och film Teatervetenskap
"Solidariteten, det vackra i denna strid…". Spelet om Norbergsstrejken 1891-92. En studie i arbetarkultur, är en doktorsavhandling i ämnet litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Då och då under historiens gång bryter något nytt fram. Spelet om Norbergsstrejken var ett sådant genombrott; ett…
Köp här

Isbn: 9789186071868

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Stina Bergman Blix

Kategorier: Konst Scenkonst och film Skådespelarkonst Teatervetenskap
Rehearsing Emotions investigates how stage actors work with their roles, in particular with emotions. It thus expands sociological roles theories that often presume what stage acting is about in order to use it as a simile for everyday acting. Participant observation and interviews with stage actors were used during…
Köp här

Isbn: 9789186071417

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Michail Tjechov

Kategorier: Konst Scenkonst och film Skådespelarkonst Teatervetenskap
Skådespelare vill ha konkreta, fungerande verktyg som på ett kreativt sätt sätter igång kroppen, kittlar och retar känslolivet, tänder viljan, gör henne till en självständigt skapande individ, lyhörd för impulser från publik och medspelare och som öppnar upp för vitt skilda gestaltningar av karaktärer och berättelser.…
Köp här

Isbn: 9789515234476

Utgivningsår: 20141211

Utgivare: Schildts & Söderströms

Mediatyp: BC

av: Sven Bjerstedt

Kategorier: Konst Scenkonst och film Skådespelarkonst Teatervetenskap
Varför har musikalitet kommit att ses som en så central kvalitet i talteatersammanhang? Teaterregissören liknas inte sällan vid en dirigent, skådespelaren vid ett instrument, pjästexten vid ett partitur. Man talar om tonen i en replik, pulsen i en dialog, tajmingen i en scen, rytmen i en föreställning »Musikalisk« är…
Köp här

Isbn: 9789178449682

Utgivningsår: 20170208

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av: Jenny Aschenbrenner, Ylva Lagercrantz Spindler

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Korvköpare, kulturkoffertar, teaterskägg, performancevrål och pro­lon­ge­rings­sof­for. Geni och genus, hen och queer. Teaterlexikon tecknar ett vasst, roligt och brett porträtt av de frågor som upptar den samtida teatern och de begrepp som glider runt på kultur­sidorna. Teaterlexikon vill lustmörda grindvakterna, meja…
Köp här

Isbn: 9789178448647

Utgivningsår: 20130422

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Det första bandet av trebandsverket Ny svensk teaterhistoria tar avstamp i en tid då det inte fanns någon motsvarighet till det vi i dagligt tal kallar för teater. Men med en bred formulering av teaterbegreppet faller så vitt skilda före­teelser som hällristningar och folklekar, ringränningar och karuseller, gycklare…
Köp här

Isbn: 9789178447398

Utgivningsår: 20070917

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Teaterns kärna och mening är det betydelseskapande mötet mellan scen och publik. Centralt i detta band står därför ett 30-tal teaterhändelser, däribland Don Juan och Friskytten, Jungfrun af Orléans och Afrikanskan, Ett dockhem och Hamlet. Samtidigt kastas ljus över 1800-talets expanderande svenska teaterlandskap, då…
Köp här

Isbn: 9789178447404

Utgivningsår: 20070917

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Teaterkungar abdikerade, stjärnskådespelare mötte ensembler, privatteatrar fick konkurrens av stadsteatrar och så småningom också av länsteatrar och fria grupper. I stället för om hovteater talades det om arbetarteater och trafiken mellan huvudstadens scener och landsortens blev livligare och föremål för utredningar…
Köp här

Isbn: 9789178447411

Utgivningsår: 20070917

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789178448401

Utgivningsår: 20120116

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av: Gunnar Syréhn

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Gluntarne, Gunnar Wennerbergs duettcykel om det uppsaliensiska studentlivet, är ett av det svenska 1800-talets idag mest levande verk. I Sparka mot porten och storma! gör sig Gunnar Syréhn till talesman för att Gluntarne först och främst bör betraktas som teater. Duettsamlingens karaktär hänger bland andra faktorer…
Köp här

Isbn: 9789178447725

Utgivningsår: 20090402

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Hedvig Hedqvist

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Gunilla Allard, designer och scenograf, har med sitt formspråk och exakta filmiska uttryck utvecklat en egen fortsättning av arvet från modernismen. I boken Gunilla Allard – Designer Scenograf får vi följa hennes utveckling och hur hon sedan sent 1980-tal pedagogiskt och egensinnigt nytolkat, finslipat och…
Köp här

Isbn: 9789178433636

Utgivningsår: 20111121

Utgivare: Bokförlaget Arena

Mediatyp: BC

av: Keith Johnstone

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
IMPRO är en handbok om improvisationsteater som teaterkonst, pedagogik och livsstil. Den är indelad i fyra delar ? »status«, »spontanitet«, »att berätta med teater« och »mask och trans«. Keith Johnstone beskriver ett stort antal användbara och stimulerande övningar och tekniker. Resultatet är en idébok som på ett…
Köp här

Isbn: 9789198237306

Utgivningsår: 20150312

Utgivare: Improvisationsstudion Förlag

Mediatyp: BC

av: Theresa Robbins Dudeck

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: konst och underhållning Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Keith Johnstone ? en biografi är en fascinerande resa genom tid och rum, särskilt Johnstones olika ?klassrum?, där han utvecklat sina idéer inom vad författatern Theresa Robbins Dudeck valt att kalla improsystemet. Vi får följa hans liv och gärning från mitten av 1950-talet på Royal Court Theatre, där han skapade den…
Köp här

Isbn: 9789198237313

Utgivningsår: 20151203

Utgivare: Improvisationsstudion Förlag, Bloomsbury Methuen Drama, Bloomsbury plc

Mediatyp: BC

av: Johan Petri

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
The dissertation The Rhythm of Thinking: Immanence and Ethics in Theater Performance is an artistic research project in the field of theater, with directing and theatrical composition and dramaturgy as its main points of focus. The critical exploration is based on the experience of conceptualizing and directing three…
Köp här

Isbn: 9789198242300

Utgivningsår: 20160909

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av: Karin Helander

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Biografier och litteraturvetenskap Konst Litteraturvetenskap och litteraturkritik Scenkonst och film Teatervetenskap
I den här boken analyseras svensk barndramatik med exempel från kända svenska barnpjäser. Pjäserna avläses genom barndomsdiskurser som varit förhärskande, samverkande eller kolliderande från 1800-talets slut fram till 2000-talet. De får bilda utgångspunkt för en diskussion om hur synen på barn och barndom förmedlas…
Köp här

Isbn: 9789144099972

Utgivningsår: 20141125

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mats Johansson

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Mats Johansson är en av de stora teatercheferna under andra halvan av 1900-talet. Alltifrån den första anställningen på Helsingborgs stadsteater 1945 fram till 1999 svarade han för verksamheten vid ett flertal av landets främsta teatrar: i Malmö, Göteborg och Rikstetatern. Han var ansvarig för teatrarna i Göteborg…
Köp här

Isbn: 9789173313933

Utgivningsår: 20110510

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Elisabeth Hamfelt

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Konst Musik Musik: stilar och genrer Opera Scenkonst och film Socialhistoria och kulturhistoria Teaterteknik Teatervetenskap
Elisabeth Hamfelts arbete som rekvisitör och attributmakare på Drottningholmsteatern under 25 sommarsäsonger 1989 – 2013 har varit en kombination av historia och hantverk och det är även tanken med denna bok: att ge historiska fakta och tips om hur man bland annat kan tillverka blommor, masker, solfjädrar,…
Köp här

Isbn: 9789174658088

Utgivningsår: 20141114

Utgivare: Nomen förlag

Mediatyp: BC

av: Pär Johansson, Petter Karlsson

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Glada Hudik-teaterns grundare – med egna ord Det börjar med att Pär Johansson får jobb på den kommunala omsorgen i Hudiksvall. När han upptäcker att de funktionshindrade skickas på kurser för att lära sig knyta skorna blir han frustrerad. Nog borde de få använda sin tid till något vettigare? Han köper skor med…
Köp här

Isbn: 9789137136943

Utgivningsår: 20120829

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: BB

av: Rikard Loman

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Den här boken handlar både om drama- och föreställningsanalys. Dramagenren är sedan länge ingående beskriven och utforskad, medan föreställningsanalysen är mindre vanlig. Det nedtecknade dramat har länge betraktats som en av litteraturens grundformer 
vid sidan av episka och lyriska texter. Behovet av…
Köp här

Isbn: 9789144109435

Utgivningsår: 20160429

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Joakim Stenshäll

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Joakim Stenshäll var en sällsynt levande person, en vorden renässansmänniska, För kolleger och vänner vid högskolor och teatrar var det självklart att hans mycket egensinniga, spännande och visionära arbete måste leva vidare, inte bara i våra minnen och erfarenheter utan också genom ett konkret uttryck: en bok. Kärnan…
Köp här

Isbn: 9789173314060

Utgivningsår: 20110223

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Bo Wulff

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
En pastisch på William Hogarths kopparstick och 1700-talets teaterkonventioner
Köp här

Isbn: 9789174658163

Utgivningsår: 20141203

Utgivare: Nomen förlag

Mediatyp: BC

av: Lalla Thord,

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Konst Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Scenkonst och film Sociala grupper Teatervetenskap
Fart, energi, gemenskap, glädje och allvar lyser igenom i arbetet på Scen Österlen. I över 15 år har teatern gång på gång överträffat sig själva och presenterar fantastiska uppsättningar. Över tusen barn och ungdomar har visat sina förmågor i föreställningar som Grease, En Midsommarnattsdröm, Peter Pan, Fame och Alice…
Köp här

Isbn: 9789163789151

Utgivningsår: 20150914

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BB