Bläddra

Den folkliga idrotten : studier i det svenska bondesamhällets idrotter och fysiska lekar under 1700- och 1800-talen

Kategorier: Sport, idrott och friluftsliv
Köp här

Den folkliga idrotten : studier i det svenska bondesamhällets idrotter och fysiska lekar under 1700- och 1800-talen

Kategorier: Sport, idrott och friluftsliv
Köp här
Även om den moderna idrottsrörelsen stötte på mycket motstånd och oförståelse på landsbygden, när den nådde Sverige i slutet av 1800-talet, fanns sedan länge ett stort intresse för fysiska lekar och tävlingar. I äldre litteratur finns många exempel på idrottsövningar som i olika former förekom i det gamla bondesamhället.

Författaren Mats Hellspong definierar den folkliga idrotten som spel och övningar där den fysiska prestationen är central, där det är viktigt att tävla med varandra och att besegra varandra. Idrotten placeras in i det gamla bondesamhällets vardag, i dess sociala sammanhang och kan på så sätt ge värdefull kunskap om denna tids normer och värderingar.