Bläddra

Den romerska mässan : en kortfattad historik

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria

Den romerska mässan : en kortfattad historik

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Köp här
I denna volym ger den engelske skriftställaren Michael Davies en lärd översikt av den romerska mässans historia, främst baserad på Adrian Fortescues standardverk The Mass: A Study of the Roman Liturgy. Författaren, som karakteriserar den tridentinska mässan som the most beautiful thing this side of heaven, visar hur denna går tillbaka på de första kristnas mässfirande såsom det beskrivs av bl.a. aposteln Paulus i 1 Kor. 11 och Plinius d.y. i ett berömt brev till kejsar Trajanus. Under århundradenas lopp har mässan firats med i stort sett samma storslagna liturgi, vilken slutligen den 14 juli 1570 stadfästes av S:t Pius V (1566-1572) i bullan Quo primum för evärdlig tid, även om den i huvudsak redan getts sin slutgiltiga form av påven Gregorius den store (590-604), som i sin tur endast bringade ordning i sedan länge etablerade traditioner. Också den romerska ritens förhållande till diverse andra riter berörs, liksom de obetydliga revisioner av den som gjorts efter Quo primum fram till 1960-talets liturgirevolution.
Michael Davies (1936-2004) konverterade till katolicismen i sin ungdom på 1950-talet och var en betydande katolsk skriftställare, talare och opinionsbildare. Efter det andra vatikankonciliet gjorde han sig känd som en outtröttlig förespråkare för traditionell katolsk lära och tro och den traditionella mässans fortlevnad. Han skrev otaliga böcker, pamfletter och artiklar; ett av hans viktigaste verk är The Liturgical Revolution som i tre omfångsrika band behandlar Paul VI:s mässreform och dess bakgrund och förhistoria.