Bläddra

av: Thomas Kazen

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Religiösa aspekter på sexualitet, genus och relationer Religiöst liv och praxis
Västerlandet har en historia av förtryck och förtal av homosexuella som bygger på en blandning av religiösa och kulturella föreställningar. Men de bibliska texter som fördömer samkönade sexuella handlingar är få och knappast begripliga utan grundläggande kunskap om antika samhällsmönster och föreställningar.  I Smuts,…
Köp här

Isbn: 9789170612718

Utgivningsår: 20181109

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175807591

Utgivningsår: 20160113

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Johannes Ljungberg

Kategorier: Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Socialhistoria och kulturhistoria
Var går gränsen för vilka avvikelser från samhällets grundvalar som kan tolereras? När så kallade pietister framträdde i Sverige vid 1700-talets början uppstod en ny problematik kring toleransens gränser i Sveriges historia. Till skillnad från i övriga Europa hade dessförinnan religiösa avvikare inte funnits i någon…
Köp här

Isbn: 9789188473530

Utgivningsår: 20171012

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Påven Leo X

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Att Martin Luther inledde en ny epok i Västerlandets likaväl som kristendomens historia den 31 oktober 1517, då han enligt Melanchthon på kyrkporten till slottskyrkan i Wittenberg uppspikade sina 95 teser mot avlaten, är något som mer eller mindre kommit att ingå i det allmänna medvetandet. Att han härigenom skapade en…
Köp här

Isbn: 9789176997505

Utgivningsår: 20171218

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

Kategorier: Filosofi och religion Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Boken Kvinnor och andlighet i norr erbjuder både historiska och litterära ingångar till det nordliga områdets kyrkohistoria. Två av de kvinnor som behandlas är välkända samiska företrädare för kristen tro: Lappkvinnan Margareta som på 1300-talet engagerade sig för kristen mission bland samerna, och Lappflickan Maria…
Köp här

Isbn: 9789177770534

Utgivningsår: 20181122

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197652322

Utgivningsår: 20121205

Utgivare: Dokument Press, Subliminal Sounds

Mediatyp: BB

av: Göran Lennartsson

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Göran Lennartsson ger i denna bok en god inblick i kristendomens tidiga rötter, och de band som finns mellan judar och kristna – något som är viktigt för den kristna identiteten. På ett lättläst men utförligt sätt presenterar författaren den miljö som Jesus växte upp i: hemmet, skolan, synagogan, stadslivet. Han…
Köp här

Isbn: 9789178669813

Utgivningsår: 20150928

Utgivare: Livets Ords Förlag, Scandinavian Book

Mediatyp: BC

av: Jörgen Podemann Sörensen, Margit Warburg

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Religionernas uppgift är att beskriva och tolka världen; den humanistiska religionsvetenskapens roll är att beskriva och tolka religionerna. Vilka är deras kulturella och sociala förutsättningar? Hur konstruerar de mening och betydelse? Vilken roll spelar de religiösa premisserna för människans förståelse av sig själv…
Köp här

Isbn: 9789157800480

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Kategorier: Europas historia Europas historia: reformationen Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
2017 kommer katoliker och lutheraner att tillsammans se tillbaka på reformationen 500 år tidigare. Samtidigt kommer de också att reflektera över 50 år av officiell ekumenisk dialog på världsnivå. Under denna tid har den gemenskap de på nytt delar fortsatt att växa till. Detta uppmuntrar katoliker och lutheraner till…
Köp här

Isbn: 9789175808161

Utgivningsår: 20160617

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi och religion Idrottshistoria Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Sport och idrott Sport, idrott och friluftsliv
I antologin “Kyrkan och idrotten under 2000 år” diskuteras förhållandet mellan kyrka och idrott i motsats till vad många tror har idrott genom historien varit ett ämne som diskuterats flitigt av representanter för kyrkan. I boken ryms allt från idrottslig retorik i Nya testamentet till moderna diskussioner…
Köp här

Isbn: 9789187439094

Utgivningsår: 20150515

Utgivare: Universus/Roos&Tegner

Mediatyp: BC

av: Christer Pahlmblad

Kategorier: Andaktsliv, riter och ceremonier Aspekter av religion Böner och liturgi Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Hur firades egentligen högmässan i en vanlig sockenkyrka under femtonhundratalet? l denna studie undersöks reformatoriska gudstjänstbruk och gudstjänsttexter. Genom att dessa relateras till den senmedeltida bakgrunden, kan författaren visa på kontinuiteten mellan senmedeltidens och femtonhundratalets högmässa och på…
Köp här

Isbn: 9789188553010

Utgivningsår: 19980801

Utgivare: Arcus Förlag

Mediatyp: BC

av: Håkan Sunnliden

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Det finns inte så många präster som vid sidan av ett intensivt församlingsarbete samtidigt tar sig tid att forska och skriva. Christian Braw är en, Håkan Sunnliden otvivelaktigt en annan. I boken får vi med honom som en mycket kunnig och beläst guide följa reformrörelser i kyrkans historia som montanisterna,…
Köp här

Isbn: 9789177651727

Utgivningsår: 20171206

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
“På sitt karaktäristiskt klartänkta och pedagogiska sätt berättar Christer Hedin historien om Sveriges kristendom. Hans bok skildrar det intrikata samspel mellan politik, kulturliv och idéutveckling som format svensk religionshistoria från 800-talet och framåt. Författarens lärdom, klarheten i framställningen och…
Köp här

Isbn: 9789113101170

Utgivningsår: 20190411

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: John Hedberg

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Perspektiv på kristendomens uppkomst. Klassisk historias dramatiska livsöden gestaltar krafter som drev fram västerländsk kultur. Del 1: Med utgångspunkt från Cleopatras och Caesars samvaro i Alexandria dokumenteras romarrikets historia – trojaner, etrusker, romare, imperiet, Caesars galliska och spanska krig,…
Köp här

Isbn: 9789197775687

Utgivningsår: 20161016

Utgivare: Xentropi

Mediatyp: BB

av: Andrew Wheatcroft

Kategorier: Filosofi och religion Islam Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Wheatcroft has surveyed the centuries of Christian-Muslim conflict with meticulous care. It is gripping, often blood-curdling, history, and recounted with tremendous literary flair. A very good book. john adamson, sunday telegraph År 638 erövrades Jerusalem av araberna. Från denna dag har kristna och muslimer…
Köp här

Isbn: 9789185377398

Utgivningsår: 20060316

Utgivare: Historiska Media, Penguin Books

Mediatyp: BB

av: Monica Sjögren Nordgren

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Legenden om Maria Magdalena handlar om hur hon kom till södra Frankrike tillsammans med sin syster Marta och bror Lazarus. De kom i ett skepp utan roder och drev omkring på havet. Med Guds hjälp nådde de så småningom land. En legend berättar att de att de kom till Marseille – en annan att de kom till en plats i…
Köp här

Isbn: 9789163907005

Utgivningsår: 20160427

Utgivare: Kyrka konst kultur, Anita Stjernlöf-Lund

Mediatyp: BB

av: Martin Berntson

Kategorier: Europas historia Europas historia: reformationen Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Reformationen i Sverige har beskrivits både som en kulturskymning och som det moderna svenska samhällets födelse. I den här boken får vi följa den dramatiska historiska utvecklingen som skapade folkliga protester och samtidigt på sikt innebar att Sverige blev en del av en ny europeisk religionskultur. Kättarland tar…
Köp här

Isbn: 9789175808307

Utgivningsår: 20171003

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Johan Herbertsson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Swebilii katekes från 1689 är ett unikt dokument som Sveriges första riksnormerande katekes. Under mer än 120 år präglade den svenskt kyrkoliv, hem och skola. Katekesen är fylld med gedigen teologisk kunskap, skickligt och vackert återgiven i frågor och svar. Svaren är ibland, med pedagogisk finess, utformade i…
Köp här

Isbn: 9789187439490

Utgivningsår: 20180703

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BB

av: Paul Linjamaa

Kategorier: Alternativa trossystem Eklektiska och esoteriska religioner och trossystem Filosofi och religion Gnosticism Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Valentinus av Alexandria var en teolog och predikant vars verksamhet under det andra århundradet fick stort genomslag. Valentinianernas evangelium – den världsbild och teologi som kan knytas till Valentinus och hans efterföljare – var intimt förknippat med fenomenet gnosticism. Men vad är egentligen gnosticism och hur…
Köp här

Isbn: 9789188553287

Utgivningsår: 20170515

Utgivare: Arcus Förlag, Bulls Graphics

Mediatyp: BC

av: Susanne Rogesund

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Susanne Rogesund är teol. Master och har skrivit en Masteruppsats om Rosenius och Waldenströms försoningslära samt en Magisteruppsats om Peter Lorenz Sellergren. Susanne är också fil. kand. i historia. Denna bok är en C-uppsats i historia och handlar om L M Engströms kamp för katekesen som lärobok i folkskolan. Hjalmar…
Köp här

Isbn: 9789177652069

Utgivningsår: 20180223

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Peter Jackson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Religionshistoria är varken studiet av det helt andra eller det fullständigt förlorade, utan snarare av den historiska människan, just så som vi känner igen henne i oss själva. Denna igenkännliga människa är i stånd till många ting. Hennes inbillningsförmåga har frambringat ett oräkneligt antal såväl förtjusande som…
Köp här

Isbn: 9789113101217

Utgivningsår: 20190411

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Michael Davies

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
I denna volym ger den engelske skriftställaren Michael Davies en lärd översikt av den romerska mässans historia, främst baserad på Adrian Fortescues standardverk The Mass: A Study of the Roman Liturgy. Författaren, som karakteriserar den tridentinska mässan som the most beautiful thing this side of heaven, visar hur…
Köp här

Isbn: 9789174636666

Utgivningsår: 20150227

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

av: Sören Wibeck

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
En makalös och dramatisk historia I trons namn dödade medeltidens korsfarare hundratusentals människor när samtida dokument skildrar korsfararnas intåg i Jerusalem sades de vada i blod. De mest omtalade korstågen riktades mot östra Medelhavsområdet och hade som mål att erövra det heliga landet. Det är dessa korståg…
Köp här

Isbn: 9789185377879

Utgivningsår: 20060517

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av: Jan Assmann

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Jan Assmann är en tysk egyptolog, känd för sin tes om att monoteismens uppkomst vid judarnas uttåg ur Egypten. Men Assmann har också varit verksam utanför det egyptologiska fältet. Han har dels utvecklat en teori om kulturellt minne och dels studerat monoteismens politiska implikationer. Montoteism och våldets språk…
Köp här

Isbn: 9789171734099

Utgivningsår: 20130514

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

av: Sten Tesch, Ola Kyhlberg, Gunnar Weman, Anna Hed Jakobsson, Lotta Mejsholm, Andreas Nordberg, Johan Runer, Birgit Sawyer

Kategorier: Filosofi och religion Fornnordisk religion och mytologi Forntida religioner och mytologier Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Den här boken handlar om det långa skiftet mellan vikingatida livstolkning och praktiserad kristen tro i främst Mälardalen. Genom olika utgrävningar har föremål, gravar, hus och kyrkogrunder kommit att bli en inspirerande kunskapsbank, tillsammans med det som idag finns ovan jord i form av runstenar, kyrkoruiner och…
Köp här

Isbn: 9789175808482

Utgivningsår: 20170420

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Javad Mofrad

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Hur behandlar man en myt, i synnerhet ett mytiskt namn i historia forskningar? Först och främst måste vi påpeka att forntidens folk i Norden inte handlade enbart med varor från andra delar av världen, utan hade också stort kulturutbyte inom myt och religion. De nordiska myterna är ett mycket dyrbart kulturellt ”fynd”…
Köp här

Isbn: 9789187507106

Utgivningsår: 20130410

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Hanna Enefalk

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: sakrala byggnader Filosofi och religion Konst Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Hur har kyrkan format svenskarna? Och varför ser egentligen kyrkorna ut som de gör? Enbart inom Svenska kyrkan finns 3 700 kyrkor. De flesta är gamla sockenkyrkor, spridda över alla landets bebodda delar. Hur kunde ett fattigt jordbruksland på randen av det odlingsbara Europa producera ett sådant bestånd av…
Köp här

Isbn: 9789173291378

Utgivningsår: 20171109

Utgivare: Medströms Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Håkan Sunnliden

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
«Den som vill ta sig an framtiden behöver känna sin historia. Håkan Sunnliden beskriver utifrån sitt cellkyrkoperspektiv en rad olika motståndsrörelser och reformrörelser genom kyrkans historia och hur de hanterades av den etablerade kyrkan. Tyvärr möttes dessa rörelser alltför ofta av fördömanden och kontroll vilket…
Köp här

Isbn: 9789177652595

Utgivningsår: 20180718

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Viktor Aldrin

Kategorier: Aspekter av religion Böner och liturgi Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Medeltida böneliv handlar om vanligt folks böner under en tid i Sverige, före den lutherska reformationen, då landet var del i den så kallade Kalmarunionen. Livet var inte enkelt att leva. Överallt hotade faror och döden var ständigt närvarande. De allra flesta bad till Gud, men vad man bad om har länge ansetts…
Köp här

Isbn: 9789177770985

Utgivningsår: 20190802

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Daniel Andersson

Kategorier: Andra världsreligioner Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Stamreligioner
Boken är en bred historisk beskrivning och analys av de mellanamerikanska förkoloniala högkulturerna, deras religiösa världar, rituella och mytiska tanketraditioner samt inbördes relationer. När Mellanamerikas invånare började övergå från nomadism till stadsliv uppstod en mer kontinuerlig majsproduktion, ett skrift-…
Köp här

Isbn: 9789175042800

Utgivningsår: 20150225

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Marcus J. Borg, John Dominic Crossan

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Paulus är – näst efter Jesus – den viktigaste gestalten i kristendomens uppkomst. Ändå åtnjuter han inte allmänt anseende ens bland kristna. Vissa finner honom inbjudande, andra motbjudande. En del vet inte vad de ska tänka, andra känner dåligt till honom. Borg och Crossan förklarar bakgrunden till Paulus…
Köp här

Isbn: 9789529376681

Utgivningsår: 20161110

Utgivare: Förlag Tomas von Martens, Tallina Raamatutrükikoda

Mediatyp: BC

av: Adam Silverstein

Kategorier: Filosofi och religion Islam Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Adam J. Silverstein berättar i denna korta introduktion om islams framväxt och spridning från 600-talet till 2000-talet och kartlägger utvecklingen av vad som ursprungligen var en liten trosgemenskap till en internationell religion med över en miljard anhängare. Silverstein analyserar den roll som den islamiska…
Köp här

Isbn: 9789144101903

Utgivningsår: 20160329

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Magnus Bärtås, Fredrik Ekman

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Inte långt från terrorns Mosul i Irak ligger en fridfull dal med mullbärsträd och uråldriga ekar. Västerländska äventyrare som på 1800-talet nådde dessa trakter kunde berätta om två konformade spiror på en märklig byggnad som höjde sig över grönskan. Fortfarande är dalen ett centrum för yezidierna, ett folk med…
Köp här

Isbn: 9789175884714

Utgivningsår: 20051004

Utgivare: Bokförlaget DN

Mediatyp: BB

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
På sitt karaktäristiskt klartänkta och pedagogiska sätt berättar Christer Hedin historien om Sveriges kristendom. Hans bok skildrar det intrikata samspel mellan politik, kulturliv och idéutveckling som format svensk religionshistoria från 800-talet och framåt. Författarens lärdom, klarheten i framställningen och…
Köp här

Isbn: 9789187515859

Utgivningsår: 20170626

Utgivare: Molin & Sorgenfrei Förlag

Mediatyp: BB

av: Karen Armstrong

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Varför har Gud blivit så svår att tro på? Karen Armstrong tar historien till hjälp för att besvara frågorna vad det är som talar för Gud och vad religion egentligen handlar om. Hon menar att det har uppstått en klyfta mellan religion och vetenskap, orsakad av att vetenskapen har velat distansera sig från religionen och…
Köp här

Isbn: 9789173370905

Utgivningsår: 20110225

Utgivare: Brombergs

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789177770176

Utgivningsår: 20171103

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Kurt Villads Jensen

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Korstågen är den största militära aktionen i Västeuropas historia. De inleddes för nära tusen år sedan och varade i över fem hundra år. Korstågen samlade européerna kring idén om det nödvändiga och rättfärdiga kriget, en föreställning som lever kvar än idag. Boken är en kunskapsrik och livfull inblick i historien om…
Köp här

Isbn: 9789175043135

Utgivningsår: 20170306

Utgivare: Dialogos Förlag, Politikens Forlag

Mediatyp: BB

av: Per Jonsson

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Ett smakprov: “Den läroposition, som Uppsala möte intog, har under den tid, som här skildrats, genom kyrkans förkunnelse och kunskapskontroll förts ut till folket och därigenom präglat människors tro och normsystem. Överhetens utnyttjande av kyrkan som sitt kontrollorgan har emellertid lett till en förändring av…
Köp här

Isbn: 9789185454310

Utgivningsår: 19940520

Utgivare: Bokförlaget Reformatio, Team Offset

Mediatyp: BB

av: Lucas Wase

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Den förkristna nordiska religionen är något som intresserar och sysselsätter tankarna hos ganska många, men osäkerheten kring hur den fungerade är stor. Där finns bilden alltifrån att Nordisk religion matats med intryck från den ”mer utvecklade” kristendomen, att den varit nästan på ett ”naturfolksplan”, med enbart…
Köp här

Isbn: 9789198188707

Utgivningsår: 20140601

Utgivare: Oeisspeis, FM Druka printing

Mediatyp: BC