Bläddra

av: Mohammad Hassan Baygan

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
In this book, after about 2000 years, I have proved that Jesus Christ were not a Jew, rather he was Mandaean. Many people were doubtful that Jesus was a Jew but they never knew, if he was not, what was he. In this book I show why there are such big differences between Judaism and Christianity like: 1- Why Sunday is the…
Köp här

Isbn: 9789163987304

Utgivningsår: 20191016

Utgivare: M. Hassan Baygan

Mediatyp: BC

av: Kurt Villads Jensen

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Korstågen är den största militära aktionen i Västeuropas historia. De inleddes för nära tusen år sedan och varade i över fem hundra år. Korstågen samlade européerna kring idén om det nödvändiga och rättfärdiga kriget, en föreställning som lever kvar än idag. Boken är en kunskapsrik och livfull inblick i historien om…
Köp här

Isbn: 9789175043135

Utgivningsår: 20170306

Utgivare: Dialogos Förlag, Politikens Forlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Från Fornegypten till Japans nya religioner via bl a hellenism, judendom, kristendom, islam, Indiens religioner, buddhism, kongfuzianism, daoism, shinto, skriftlösa religioner i Afrika, Amerika och Australien, och de nya religionerna eller religiösa rörelserna i och utanför Europa.
Köp här

Isbn: 9789188248886

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Monica Sjögren Nordgren

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Legenden om Maria Magdalena handlar om hur hon kom till södra Frankrike tillsammans med sin syster Marta och bror Lazarus. De kom i ett skepp utan roder och drev omkring på havet. Med Guds hjälp nådde de så småningom land. En legend berättar att de att de kom till Marseille – en annan att de kom till en plats i…
Köp här

Isbn: 9789163907005

Utgivningsår: 20160427

Utgivare: Kyrka konst kultur, Anita Stjernlöf-Lund

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175807591

Utgivningsår: 20160113

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Serafim Seppälä

Kategorier: Asiens historia Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Det här är den första heltäckande boken på svenska om Armeniens dramatiska historia och dess egenartade kultur. Som första land i världen blev Armenien kristet år 301. Den armeniska spiritualiteten är naturnära och den armeniska litteraturen har en 1600-årig historia. Armenisk arkitektur, bildkonst, musik och…
Köp här

Isbn: 9789177770091

Utgivningsår: 20170531

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Göran Lennartsson

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Göran Lennartsson ger i denna bok en god inblick i kristendomens tidiga rötter, och de band som finns mellan judar och kristna – något som är viktigt för den kristna identiteten. På ett lättläst men utförligt sätt presenterar författaren den miljö som Jesus växte upp i: hemmet, skolan, synagogan, stadslivet. Han…
Köp här

Isbn: 9789178669813

Utgivningsår: 20150928

Utgivare: Livets Ords Förlag, Scandinavian Book

Mediatyp: BC

av: Håkan Möller

Kategorier: Filosofi och religion Konst Kristendom Musik Musik: stilar och genrer Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Religiös och sakral musik
Den svenska psalmboken 1695 brukar räknas som ett av 1600-talets mest centrala verk teologiskt och litterärt. Den bok som ett par decennier in på 1800-talet hade utkommit i minst 250 upplagor och tryckts i inte mindre än 1,5 miljoner exemplar och under mer än hundra år flitigt brukats i kyrka och hem kom att få stort…
Köp här

Isbn: 9789177771166

Utgivningsår: 20191106

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198406641

Utgivningsår: 20191031

Utgivare: Reformedia, Inter-Varisty Press, Livonia Print, Lettland

Mediatyp: BB

av: Håkan Sunnliden

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Det finns inte så många präster som vid sidan av ett intensivt församlingsarbete samtidigt tar sig tid att forska och skriva. Christian Braw är en, Håkan Sunnliden otvivelaktigt en annan. I boken får vi med honom som en mycket kunnig och beläst guide följa reformrörelser i kyrkans historia som montanisterna,…
Köp här

Isbn: 9789177651727

Utgivningsår: 20171206

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Marko Pogacnik

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Den här boken är tillägnad den kvinnliga principen i vår kultur och i varje människas själ. Den visar oss vägar att åter kunna anknyta till det gudomligt kvinnliga i alla dess uppenbarelseformer, antingen det rör sig om vårt personliga liv, vår kulturella historia, djurens rike eller de sakrala dimensionerna i ett…
Köp här

Isbn: 9789197416948

Utgivningsår: 20050401

Utgivare: Nova Förlag

Mediatyp: BC

av: Per Faxneld

Kategorier: Alternativa trossystem Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Socialhistoria och kulturhistoria
“Det ockulta sekelskiftet ger en spännande inblick i en del av den svenska populärkulturen som sällan lyfts fram idag. Boken är otroligt intressant. Därtill är den lättläst och välskriven”, BTJ (betyg 5 av 5).   Se de hemliga symbolerna och de dolda budskapen!   Vad har Hilma af Klint, Ivan Aguéli,…
Köp här

Isbn: 9789189043657

Utgivningsår: 20200310

Utgivare: Volante

Mediatyp: BC

av: Jörgen Podemann Sörensen, Margit Warburg

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Religionernas uppgift är att beskriva och tolka världen; den humanistiska religionsvetenskapens roll är att beskriva och tolka religionerna. Vilka är deras kulturella och sociala förutsättningar? Hur konstruerar de mening och betydelse? Vilken roll spelar de religiösa premisserna för människans förståelse av sig själv…
Köp här

Isbn: 9789157800480

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
På sitt karaktäristiskt klartänkta och pedagogiska sätt berättar Christer Hedin historien om Sveriges kristendom. Hans bok skildrar det intrikata samspel mellan politik, kulturliv och idéutveckling som format svensk religionshistoria från 800-talet och framåt. Författarens lärdom, klarheten i framställningen och…
Köp här

Isbn: 9789187515859

Utgivningsår: 20170626

Utgivare: Molin & Sorgenfrei Förlag

Mediatyp: BB

av: Christer Pahlmblad

Kategorier: Andaktsliv, riter och ceremonier Aspekter av religion Böner och liturgi Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Hur firades egentligen högmässan i en vanlig sockenkyrka under femtonhundratalet? l denna studie undersöks reformatoriska gudstjänstbruk och gudstjänsttexter. Genom att dessa relateras till den senmedeltida bakgrunden, kan författaren visa på kontinuiteten mellan senmedeltidens och femtonhundratalets högmässa och på…
Köp här

Isbn: 9789188553010

Utgivningsår: 19980801

Utgivare: Arcus Förlag

Mediatyp: BC

av: Håkan Sunnliden

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
«Den som vill ta sig an framtiden behöver känna sin historia. Håkan Sunnliden beskriver utifrån sitt cellkyrkoperspektiv en rad olika motståndsrörelser och reformrörelser genom kyrkans historia och hur de hanterades av den etablerade kyrkan. Tyvärr möttes dessa rörelser alltför ofta av fördömanden och kontroll vilket…
Köp här

Isbn: 9789177652595

Utgivningsår: 20180718

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Sebastian Brock

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
“Jag känner att här, för första gången, finns en röst som ger resonans i de djupaste skikten av mitt väsen, som hittills har varit stängt och okänt för mig. Trots att han är långt borta från mig i tid och rum, har han kommit rätt in i min själs hus.” Så skriver en grekisk-ortodox munk på berget Athos om…
Köp här

Isbn: 9789177770961

Utgivningsår: 20190731

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag, SLG Press

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789197652322

Utgivningsår: 20121205

Utgivare: Dokument Press, Subliminal Sounds

Mediatyp: BB

av: Olav Muller

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Att skildra personen och helgonet Olav Haraldsson är inte lätt. De skriftliga källor, som behandlar hans liv, är med få undantag omkring 200 år yngre än hans samtid. De är inte heller alltid helt pålitliga. Vi bör därför inte bli förvånade om författare, som har föresatt sig att skildra människan Olav, har kommit fram…
Köp här

Isbn: 9789185608645

Utgivningsår: 20180510

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Många av dem som intresserar sig för fornnordisk religion och mytologi fick den första kontakten med ämnet genom Folke Ströms grundbok Nordisk hedendom, som har utgivits flera gånger sedan den första upplagan kom 1961. Ström tog sin doktorsgrad i ämnet religionshistoria vid dåvarande Stockholms högskola 1942 och skrev…
Köp här

Isbn: 9789187403361

Utgivningsår: 20190129

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: Peter Jackson

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Religionshistoria är varken studiet av det helt andra eller det fullständigt förlorade, utan snarare av den historiska människan, just så som vi känner igen henne i oss själva. Denna igenkännliga människa är i stånd till många ting. Hennes inbillningsförmåga har frambringat ett oräkneligt antal såväl förtjusande som…
Köp här

Isbn: 9789187515071

Utgivningsår: 20141201

Utgivare: Molin & Sorgenfrei Förlag

Mediatyp: BC

av: Paul Linjamaa

Kategorier: Alternativa trossystem Eklektiska och esoteriska religioner och trossystem Filosofi och religion Gnosticism Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Valentinus av Alexandria var en teolog och predikant vars verksamhet under det andra århundradet fick stort genomslag. Valentinianernas evangelium – den världsbild och teologi som kan knytas till Valentinus och hans efterföljare – var intimt förknippat med fenomenet gnosticism. Men vad är egentligen gnosticism och hur…
Köp här

Isbn: 9789188553287

Utgivningsår: 20170515

Utgivare: Arcus Förlag, Bulls Graphics

Mediatyp: BC

av: Athanasios av Alexandria

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Teologi
Kyrkofadern Athanasios (298373), biskop av Alexandria, hör till en av den tidiga kyrkans främsta gestalter. Han är mest känd för att han mot arianismen höll fast vid att Sonen är av samma gudomliga väsen som Fadern. Arianerna menade nämligen att Sonen (Jesus Kristus) är ett skapat väsen, den första och högsta av alla…
Köp här

Isbn: 9789177770084

Utgivningsår: 20170628

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Viktor Aldrin

Kategorier: Aspekter av religion Böner och liturgi Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Medeltida böneliv handlar om vanligt folks böner under en tid i Sverige, före den lutherska reformationen, då landet var del i den så kallade Kalmarunionen. Livet var inte enkelt att leva. Överallt hotade faror och döden var ständigt närvarande. De allra flesta bad till Gud, men vad man bad om har länge ansetts…
Köp här

Isbn: 9789177770985

Utgivningsår: 20190722

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: John Hedberg

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Perspektiv på kristendomens uppkomst. Klassisk historias dramatiska livsöden gestaltar krafter som drev fram västerländsk kultur. Del 1: Med utgångspunkt från Cleopatras och Caesars samvaro i Alexandria dokumenteras romarrikets historia – trojaner, etrusker, romare, imperiet, Caesars galliska och spanska krig,…
Köp här

Isbn: 9789197775687

Utgivningsår: 20161016

Utgivare: Xentropi

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186063047

Utgivningsår: 20100901

Utgivare: Alhambra

Mediatyp: BC

av: Jan Assmann

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Jan Assmann är en tysk egyptolog, känd för sin tes om att monoteismens uppkomst vid judarnas uttåg ur Egypten. Men Assmann har också varit verksam utanför det egyptologiska fältet. Han har dels utvecklat en teori om kulturellt minne och dels studerat monoteismens politiska implikationer. Montoteism och våldets språk…
Köp här

Isbn: 9789171734099

Utgivningsår: 20130514

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

Kategorier: Europas historia Europas historia: reformationen Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
2017 kommer katoliker och lutheraner att tillsammans se tillbaka på reformationen 500 år tidigare. Samtidigt kommer de också att reflektera över 50 år av officiell ekumenisk dialog på världsnivå. Under denna tid har den gemenskap de på nytt delar fortsatt att växa till. Detta uppmuntrar katoliker och lutheraner till…
Köp här

Isbn: 9789175808161

Utgivningsår: 20160617

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Det har sagts att “martyrernas blod var utsädet som fick kristendomen att växa”. Den här boken är en exposé över förföljelserna av kristna under de första århundradena e. Kr. Den görs med hjälp av antikens källtexter samt utdrag ur John Foxes klassiska “Book of Martyrs”. Martyrberättelserna som…
Köp här

Isbn: 9789187593680

Utgivningsår: 20161121

Utgivare: Mimer bokförlag

Mediatyp: BC

av: Hanna Enefalk

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: sakrala byggnader Filosofi och religion Konst Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Hur har kyrkan format svenskarna? Och varför ser egentligen kyrkorna ut som de gör? Enbart inom Svenska kyrkan finns 3 700 kyrkor. De flesta är gamla sockenkyrkor, spridda över alla landets bebodda delar. Hur kunde ett fattigt jordbruksland på randen av det odlingsbara Europa producera ett sådant bestånd av…
Köp här

Isbn: 9789173291378

Utgivningsår: 20171109

Utgivare: Medströms Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Gunnar Hyltén-Cavallius

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Det har förflutit att halvt sekel sedan 68-rörelsen sköljde över stora delar av västvärlden. Många inom denna vänstervåg var studenter, författare eller intellektuella. Också kristna studenter var på ett eller annat sätt influerade av rörelsen. Den här boken sätter strålkastarljuset på vad som hände i…
Köp här

Isbn: 9789187439544

Utgivningsår: 20190815

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
I den av Svenska Katolska Akademien utgivna serien Svenska katolska klassiker i faksimil publiceras äldre särskilt värdefulla och eftersökta svenska katolska skrifter som sedan länge varit ur tryck. Nytrycken är kompletta och läsliga, men bygger på skannade förlagor, varför diverse onöjaktigheter i trycket kan…
Köp här

Isbn: 9789174636598

Utgivningsår: 20150227

Utgivare: BoD, Stiftelsen Svenska Katolska Akademien

Mediatyp: BC

av: Ingela Bendt, Ewa Stackelberg

Kategorier: Filosofi och religion Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Icke-grafisk konst Konst Konst: teman och motiv Konstformer Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda konstnärer Skulptur Sociala grupper Socialhistoria och kulturhistoria
Vårt mångtusenåriga kvinnoarv har blivit undanträngt och glömt. I boken Madonna talar mödrarna och gudinnorna igen. De kommer till liv som symboler för kraft, sexualitet och visdom. Här reser sig kvinnan i sin fullhet, inte förminskad och nedvärderad av patriarkala normer. Madonna följer den nutida kvinnans rötter i…
Köp här

Isbn: 9789186293437

Utgivningsår: 20170915

Utgivare: Blue Publishing, Bokförlaget Arena, Scandinavian Books

Mediatyp: BC

av: Adam Silverstein

Kategorier: Filosofi och religion Islam Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Adam J. Silverstein berättar i denna korta introduktion om islams framväxt och spridning från 600-talet till 2000-talet och kartlägger utvecklingen av vad som ursprungligen var en liten trosgemenskap till en internationell religion med över en miljard anhängare. Silverstein analyserar den roll som den islamiska…
Köp här

Isbn: 9789144101903

Utgivningsår: 20160329

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Martin Berntson

Kategorier: Europas historia Europas historia: reformationen Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Reformationen i Sverige har beskrivits både som en kulturskymning och som det moderna svenska samhällets födelse. I den här boken får vi följa den dramatiska historiska utvecklingen som skapade folkliga protester och samtidigt på sikt innebar att Sverige blev en del av en ny europeisk religionskultur. Kättarland tar…
Köp här

Isbn: 9789175808307

Utgivningsår: 20171003

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Marcus Ringbäck

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Bra bok för den som vill veta mer om kristen tro Ingen annan person har haft ett större inflytande på mänskligheten än Jesus. Men vem var han egentligen? Vad var hans budskap? Och finns det några goda skäl till att tro på honom idag?
Köp här

Isbn: 9789187827471

Utgivningsår: 20161107

Utgivare: Semnos förlag

Mediatyp: BC

av: Karen Armstrong

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Varför har Gud blivit så svår att tro på? Karen Armstrong tar historien till hjälp för att besvara frågorna vad det är som talar för Gud och vad religion egentligen handlar om. Hon menar att det har uppstått en klyfta mellan religion och vetenskap, orsakad av att vetenskapen har velat distansera sig från religionen och…
Köp här

Isbn: 9789173370905

Utgivningsår: 20110225

Utgivare: Brombergs

Mediatyp: BB