Bläddra
Köp här

Isbn: 9789175807591

Utgivningsår: 20160113

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Monica Sjögren Nordgren

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Legenden om Maria Magdalena handlar om hur hon kom till södra Frankrike tillsammans med sin syster Marta och bror Lazarus. De kom i ett skepp utan roder och drev omkring på havet. Med Guds hjälp nådde de så småningom land. En legend berättar att de att de kom till Marseille – en annan att de kom till en plats i…
Köp här

Isbn: 9789163907005

Utgivningsår: 20160427

Utgivare: Kyrka konst kultur, Anita Stjernlöf-Lund

Mediatyp: BB

av: Serafim Seppälä

Kategorier: Asiens historia Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Det här är den första heltäckande boken på svenska om Armeniens dramatiska historia och dess egenartade kultur. Som första land i världen blev Armenien kristet år 301. Den armeniska spiritualiteten är naturnära och den armeniska litteraturen har en 1600-årig historia. Armenisk arkitektur, bildkonst, musik och…
Köp här

Isbn: 9789177770091

Utgivningsår: 20170531

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Håkan Möller

Kategorier: Filosofi och religion Konst Kristendom Musik Musik: stilar och genrer Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Religiös och sakral musik
Den svenska psalmboken 1695 brukar räknas som ett av 1600-talets mest centrala verk teologiskt och litterärt. Den bok som ett par decennier in på 1800-talet hade utkommit i minst 250 upplagor och tryckts i inte mindre än 1,5 miljoner exemplar och under mer än hundra år flitigt brukats i kyrka och hem kom att få stort…
Köp här

Isbn: 9789177771166

Utgivningsår: 20191106

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Göran Lennartsson

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Göran Lennartsson ger i denna bok en god inblick i kristendomens tidiga rötter, och de band som finns mellan judar och kristna – något som är viktigt för den kristna identiteten. På ett lättläst men utförligt sätt presenterar författaren den miljö som Jesus växte upp i: hemmet, skolan, synagogan, stadslivet. Han…
Köp här

Isbn: 9789178669813

Utgivningsår: 20150928

Utgivare: Livets Ords Förlag, Scandinavian Book

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Riter kan ha betydelse för territorialitet, makt och våldsrelationer, politisk legitimering, identitet, fridöd, botande av sjuka, men också för lek och skapande aktiviteter. Här diskuteras detta spännande forskningsområde utifrån religionshistoriska och ritteoretiska perspektiv. Materialet är hämtat från Europa, Asien,…
Köp här

Isbn: 9789157803887

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Peter Jackson

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Religionshistoria är varken studiet av det helt andra eller det fullständigt förlorade, utan snarare av den historiska människan, just så som vi känner igen henne i oss själva. Denna igenkännliga människa är i stånd till många ting. Hennes inbillningsförmåga har frambringat ett oräkneligt antal såväl förtjusande som…
Köp här

Isbn: 9789187515071

Utgivningsår: 20141201

Utgivare: Molin & Sorgenfrei Förlag

Mediatyp: BC

av: Christer Pahlmblad

Kategorier: Andaktsliv, riter och ceremonier Aspekter av religion Böner och liturgi Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Hur firades egentligen högmässan i en vanlig sockenkyrka under femtonhundratalet? l denna studie undersöks reformatoriska gudstjänstbruk och gudstjänsttexter. Genom att dessa relateras till den senmedeltida bakgrunden, kan författaren visa på kontinuiteten mellan senmedeltidens och femtonhundratalets högmässa och på…
Köp här

Isbn: 9789188553010

Utgivningsår: 19980801

Utgivare: Arcus Förlag

Mediatyp: BC

av: Susanne Rogesund

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Susanne Rogesund är teol. Master och har skrivit en Masteruppsats om Rosenius och Waldenströms försoningslära samt en Magisteruppsats om Peter Lorenz Sellergren. Susanne är också fil. kand. i historia. Denna bok är en C-uppsats i historia och handlar om L M Engströms kamp för katekesen som lärobok i folkskolan. Hjalmar…
Köp här

Isbn: 9789177652069

Utgivningsår: 20180223

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Viktor Aldrin

Kategorier: Aspekter av religion Böner och liturgi Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Medeltida böneliv handlar om vanligt folks böner under en tid i Sverige, före den lutherska reformationen, då landet var del i den så kallade Kalmarunionen. Livet var inte enkelt att leva. Överallt hotade faror och döden var ständigt närvarande. De allra flesta bad till Gud, men vad man bad om har länge ansetts…
Köp här

Isbn: 9789177770985

Utgivningsår: 20190722

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197652322

Utgivningsår: 20121205

Utgivare: Dokument Press, Subliminal Sounds

Mediatyp: BB

av: Olav Muller

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Att skildra personen och helgonet Olav Haraldsson är inte lätt. De skriftliga källor, som behandlar hans liv, är med få undantag omkring 200 år yngre än hans samtid. De är inte heller alltid helt pålitliga. Vi bör därför inte bli förvånade om författare, som har föresatt sig att skildra människan Olav, har kommit fram…
Köp här

Isbn: 9789185608645

Utgivningsår: 20180510

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BC

av: Jörgen Podemann Sörensen, Margit Warburg

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Religionernas uppgift är att beskriva och tolka världen; den humanistiska religionsvetenskapens roll är att beskriva och tolka religionerna. Vilka är deras kulturella och sociala förutsättningar? Hur konstruerar de mening och betydelse? Vilken roll spelar de religiösa premisserna för människans förståelse av sig själv…
Köp här

Isbn: 9789157800480

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Det har sagts att “martyrernas blod var utsädet som fick kristendomen att växa”. Den här boken är en exposé över förföljelserna av kristna under de första århundradena e. Kr. Den görs med hjälp av antikens källtexter samt utdrag ur John Foxes klassiska “Book of Martyrs”. Martyrberättelserna som…
Köp här

Isbn: 9789187593680

Utgivningsår: 20161121

Utgivare: Mimer bokförlag

Mediatyp: BC

av: Paul Linjamaa

Kategorier: Alternativa trossystem Eklektiska och esoteriska religioner och trossystem Filosofi och religion Gnosticism Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Valentinus av Alexandria var en teolog och predikant vars verksamhet under det andra århundradet fick stort genomslag. Valentinianernas evangelium – den världsbild och teologi som kan knytas till Valentinus och hans efterföljare – var intimt förknippat med fenomenet gnosticism. Men vad är egentligen gnosticism och hur…
Köp här

Isbn: 9789188553287

Utgivningsår: 20170515

Utgivare: Arcus Förlag, Bulls Graphics

Mediatyp: BC

av: Håkan Sunnliden

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
«Den som vill ta sig an framtiden behöver känna sin historia. Håkan Sunnliden beskriver utifrån sitt cellkyrkoperspektiv en rad olika motståndsrörelser och reformrörelser genom kyrkans historia och hur de hanterades av den etablerade kyrkan. Tyvärr möttes dessa rörelser alltför ofta av fördömanden och kontroll vilket…
Köp här

Isbn: 9789177652595

Utgivningsår: 20180718

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Gunnar Hyltén-Cavallius

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Det har förflutit att halvt sekel sedan 68-rörelsen sköljde över stora delar av västvärlden. Många inom denna vänstervåg var studenter, författare eller intellektuella. Också kristna studenter var på ett eller annat sätt influerade av rörelsen. Den här boken sätter strålkastarljuset på vad som hände i…
Köp här

Isbn: 9789187439544

Utgivningsår: 20190815

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BB

av: John Hedberg

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Perspektiv på kristendomens uppkomst. Klassisk historias dramatiska livsöden gestaltar krafter som drev fram västerländsk kultur. Del 1: Med utgångspunkt från Cleopatras och Caesars samvaro i Alexandria dokumenteras romarrikets historia – trojaner, etrusker, romare, imperiet, Caesars galliska och spanska krig,…
Köp här

Isbn: 9789197775687

Utgivningsår: 20161016

Utgivare: Xentropi

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186063047

Utgivningsår: 20100901

Utgivare: Alhambra

Mediatyp: BC

Kategorier: Europas historia Europas historia: reformationen Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
2017 kommer katoliker och lutheraner att tillsammans se tillbaka på reformationen 500 år tidigare. Samtidigt kommer de också att reflektera över 50 år av officiell ekumenisk dialog på världsnivå. Under denna tid har den gemenskap de på nytt delar fortsatt att växa till. Detta uppmuntrar katoliker och lutheraner till…
Köp här

Isbn: 9789175808161

Utgivningsår: 20160617

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Marcus Ringbäck

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Bra bok för den som vill veta mer om kristen tro Ingen annan person har haft ett större inflytande på mänskligheten än Jesus. Men vem var han egentligen? Vad var hans budskap? Och finns det några goda skäl till att tro på honom idag?
Köp här

Isbn: 9789187827471

Utgivningsår: 20161107

Utgivare: Semnos förlag

Mediatyp: BC

av: Hanna Enefalk

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: sakrala byggnader Filosofi och religion Konst Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Hur har kyrkan format svenskarna? Och varför ser egentligen kyrkorna ut som de gör? Enbart inom Svenska kyrkan finns 3 700 kyrkor. De flesta är gamla sockenkyrkor, spridda över alla landets bebodda delar. Hur kunde ett fattigt jordbruksland på randen av det odlingsbara Europa producera ett sådant bestånd av…
Köp här

Isbn: 9789173291378

Utgivningsår: 20171109

Utgivare: Medströms Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Athanasios av Alexandria

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Teologi
Kyrkofadern Athanasios (298373), biskop av Alexandria, hör till en av den tidiga kyrkans främsta gestalter. Han är mest känd för att han mot arianismen höll fast vid att Sonen är av samma gudomliga väsen som Fadern. Arianerna menade nämligen att Sonen (Jesus Kristus) är ett skapat väsen, den första och högsta av alla…
Köp här

Isbn: 9789177770084

Utgivningsår: 20170628

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Martin Luther

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Undervisning är en viktig aspekt av kyrkans grundläggande uppgift. Som pedagogiska hjälpmedel har katekeser (av det grekiska ordet för undervisning) utarbetats. Dessa kate­keser är ofta skrivna enligt mönstret: frågor svar. Den mest kända katekesen i vårt samhälle är Martin Luthers Lilla katekes. I Svenska kyrkans…
Köp här

Isbn: 9789177771067

Utgivningsår: 20191024

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
I den av Svenska Katolska Akademien utgivna serien Svenska katolska klassiker i faksimil publiceras äldre särskilt värdefulla och eftersökta svenska katolska skrifter som sedan länge varit ur tryck. Nytrycken är kompletta och läsliga, men bygger på skannade förlagor, varför diverse onöjaktigheter i trycket kan…
Köp här

Isbn: 9789174636598

Utgivningsår: 20150227

Utgivare: BoD, Stiftelsen Svenska Katolska Akademien

Mediatyp: BC

av: Ingela Bendt, Ewa Stackelberg

Kategorier: Filosofi och religion Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Icke-grafisk konst Konst Konst: teman och motiv Konstformer Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda konstnärer Skulptur Sociala grupper Socialhistoria och kulturhistoria
Vårt mångtusenåriga kvinnoarv har blivit undanträngt och glömt. I boken Madonna talar mödrarna och gudinnorna igen. De kommer till liv som symboler för kraft, sexualitet och visdom. Här reser sig kvinnan i sin fullhet, inte förminskad och nedvärderad av patriarkala normer. Madonna följer den nutida kvinnans rötter i…
Köp här

Isbn: 9789186293437

Utgivningsår: 20170915

Utgivare: Blue Publishing, Bokförlaget Arena, Scandinavian Books

Mediatyp: BC

av: Jan Assmann

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Jan Assmann är en tysk egyptolog, känd för sin tes om att monoteismens uppkomst vid judarnas uttåg ur Egypten. Men Assmann har också varit verksam utanför det egyptologiska fältet. Han har dels utvecklat en teori om kulturellt minne och dels studerat monoteismens politiska implikationer. Montoteism och våldets språk…
Köp här

Isbn: 9789171734099

Utgivningsår: 20130514

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

av: Martin Berntson

Kategorier: Europas historia Europas historia: reformationen Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Reformationen i Sverige har beskrivits både som en kulturskymning och som det moderna svenska samhällets födelse. I den här boken får vi följa den dramatiska historiska utvecklingen som skapade folkliga protester och samtidigt på sikt innebar att Sverige blev en del av en ny europeisk religionskultur. Kättarland tar…
Köp här

Isbn: 9789175808307

Utgivningsår: 20171003

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Mats G. Larsson

Kategorier: Aspekter av religion Biografi: allmänt Biografi: religion och andlighet Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Religiös mission och konvertering Religiösa institutioner och organisationer
Aposteln Paulus ses av många som den verklige skaparen av det vi i dag känner som kristendomen. Men vem var han egentligen, vad var det som drev honom att med sådan energi och ihärdighet predika sitt budskap i olika delar av Romarriket, och hur var hans förhållande till Jesus lärjungar? Och hur var det egentligen med…
Köp här

Isbn: 9789187935411

Utgivningsår: 20160324

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av: Karen Armstrong

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Varför har Gud blivit så svår att tro på? Karen Armstrong tar historien till hjälp för att besvara frågorna vad det är som talar för Gud och vad religion egentligen handlar om. Hon menar att det har uppstått en klyfta mellan religion och vetenskap, orsakad av att vetenskapen har velat distansera sig från religionen och…
Köp här

Isbn: 9789173370905

Utgivningsår: 20110225

Utgivare: Brombergs

Mediatyp: BB

av: Mary Beard

Kategorier: Filosofi och religion Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Mary Beards utgångspunkt i den här genomillustrerade boken är att själva sättet vi ser på konst är en minst lika viktig källa till kunskap om en civilisation som att läsa om den. Dessutom är inte betraktaren densamma över tid: antikens slavar, 1800-talets konnässörer och nutida turister ser olika saker i exempelvis…
Köp här

Isbn: 9789113101712

Utgivningsår: 20200320

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av: Michael Davies

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
I denna volym ger den engelske skriftställaren Michael Davies en lärd översikt av den romerska mässans historia, främst baserad på Adrian Fortescues standardverk The Mass: A Study of the Roman Liturgy. Författaren, som karakteriserar den tridentinska mässan som the most beautiful thing this side of heaven, visar hur…
Köp här

Isbn: 9789174636666

Utgivningsår: 20150227

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

av: Göran Malmstedt

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Bullriga bybor, skällande hundar och bråkiga ungdomar var en vanlig syn i en kyrka i 1600-talets Sverige. Trots undervisning, övervakning och olika former av bestraffningar lyckades inte statsledningen fostra folket till goda lutheraner och ordentliga kyrkobesökare. Kyrkoledningens stränga krav på ett värdigt…
Köp här

Isbn: 9789187351921

Utgivningsår: 20170127

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

av: Adam Silverstein

Kategorier: Filosofi och religion Islam Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Adam J. Silverstein berättar i denna korta introduktion om islams framväxt och spridning från 600-talet till 2000-talet och kartlägger utvecklingen av vad som ursprungligen var en liten trosgemenskap till en internationell religion med över en miljard anhängare. Silverstein analyserar den roll som den islamiska…
Köp här

Isbn: 9789144101903

Utgivningsår: 20160329

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sten Tesch, Ola Kyhlberg, Gunnar Weman, Anna Hed Jakobsson, Lotta Mejsholm, Andreas Nordberg, Johan Runer, Birgit Sawyer

Kategorier: Filosofi och religion Fornnordisk religion och mytologi Forntida religioner och mytologier Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Den här boken handlar om det långa skiftet mellan vikingatida livstolkning och praktiserad kristen tro i främst Mälardalen. Genom olika utgrävningar har föremål, gravar, hus och kyrkogrunder kommit att bli en inspirerande kunskapsbank, tillsammans med det som idag finns ovan jord i form av runstenar, kyrkoruiner och…
Köp här

Isbn: 9789175808482

Utgivningsår: 20170420

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Karin Johannesson

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
I Helgelsens filosofi behandlar Karin Johannesson luthersk spiritualitet och frågan om hur helgelsen kan förstås inom ramen för luthersk teologi och etik. I dagens efterkristna samhälle har kristna trosuppfattningar minskat i betydelse, samtidigt märks ett tilltagande intresse för andlighet i olika former. Syftet är…
Köp här

Isbn: 9789152635858

Utgivningsår: 20140822

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Linda Tidström

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Varnhem för med sig en speciell känsla, det är helt klart något som är värt att fördjupa sig i, säger Linda Tidström.I den här boken berättar hon för oss hur allting som rör Varnhems klosterkyrka började. Därefter en inblick i hur kyrkan användes både förr och nu och vad som har hänt runt omkring den senaste tiden.Den…
Köp här

Isbn: 9789189370449

Utgivningsår: 20060824

Utgivare: Books on demand

Mediatyp: BC

av: Ingela Bendt

Kategorier: Filosofi och religion Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Icke-grafisk konst Konst Konst: teman och motiv Konstformer Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda konstnärer Skulptur Sociala grupper Socialhistoria och kulturhistoria
Vårt mångtusenåriga kvinnoarv har blivit undanträngt och glömt. I boken Madonna talar mödrarna och gudinnorna igen. De kommer till liv som symboler för kraft, sexualitet och visdom. Här reser sig kvinnan i sin fullhet, inte förminskad och nedvärderad av patriarkala normer. Madonna följer den nutida kvinnans rötter i…
Köp här

Isbn: 9789178434985

Utgivningsår: 20161012

Utgivare: Bokförlaget Arena

Mediatyp: BB