Bläddra

av:Gunnar Kärrbom

Kategorier: Andra frikyrkosamfund och evangeliska kyrkor Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Greveparet Lewenhaupt blev djupt gripna av väckelsen som drog fram över Sverige under 1800-talet. Detta är historien om dem, och den grupp av människor i övre samhällsskiktet som drev på utvecklingen mot det moderna Sverige. Till priset av stora ekonomiska och personliga uppoffringar utmanade de sin samtid för att…
Köp här

Isbn: 9789198695601

Utgivningsår:20221104

Utgivare: EFS Budbäraren

Mediatyp: BC

av:Egil Asprem, Olof Sundqvist, Jenny Berglund, Niklas Foxeus, Peter Jackson Rova, Henrik Johnsén, Marja-Liisa Keinänen, Andreas Nordberg, Susanne Olsson, Willy Pfändtner

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
I denna introduktion till religionshistoriens teori och metod beskrivs ämnets innehåll, karaktär och gränser: Vad är religionshistoria, vilka frågor ställer en religionshistoriker och hur skiljer ämnet sig från andra närliggande ämnen? I den första delen introduceras olika sätt att studera och synliggöra religion. Här…
Köp här

Isbn: 9789144134222

Utgivningsår:20210804

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Carl-Erik Sahlberg

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Allmän kyrkohistoria – Från Jesus till kyrkan idag av Carl-Erik Sahlberg är den enda uppdaterade översikten över den kristna kyrkans historia som finns på svenska. Den är unik genom att den inte bara behandlar de äldre historiska kyrkorna utan också väckelse- och förnyelserörelserna genom historien som ofta glömts…
Köp här

Isbn: 9789198659511

Utgivningsår:20211217

Utgivare: STH Förlag

Mediatyp: BB

av:Dick Harrison

Kategorier: Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Jesus – historiens mest kända individ – finns det mer att skriva om honom? Ja, anser historikern Dick Harrison, särskilt om man vänder på perspektiven och ställer frågor som är intressanta för nutidsmänniskan. Alla har hört talas om mannen från Nasaret som var verksam i Galileen, hamnade i bråk med de…
Köp här

Isbn: 9789177896005

Utgivningsår:20210510

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BC

av:Per-Arne Imsen

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
OM BOKEN Människor har i alla tider haft ett religiöst behov som inte kan ignoreras. Den insikten ledde till att kristendomen blev statsreligion i romarriket. Orsaken var att det behövdes ett cement för att hålla ihop en splittrad kultur och ett rike som höll på att falla sönder. Idag skakar världen och man har kommit…
Köp här

Isbn: 9789198361308

Utgivningsår:20181126

Utgivare: Pilgrim Media

Mediatyp: BB

av:Lena Einhorn

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristna heliga texter Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Lena Einhorns djärva bok Vad hände på vägen till Damaskus? från 2006 blev en stor försäljningsframgång och dess slutsatser väcker fortfarande internationellt intresse. I boken jämförde hon Nya testamentets berättelser om Jesus och hans lärjungar med romerska och judiska historikers texter från samma tid en undersökning…
Köp här

Isbn: 9789113099491

Utgivningsår:20200826

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av:Mohammad Hassan Baygan

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
New Testament tried to say Jesus was Jew. In this book I show he was not Jew but Mandaean.
Köp här

Isbn: 9789163987304

Utgivningsår:20180925

Utgivare: M. Hassan Baygan

Mediatyp: BC

av:Per Ewert

Kategorier: Filosofi och religion Religion och politik Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Religiösa frågor och debatter
Sverige är allt annat än landet lagom. Vårt land utmärks av världens mest sekulära och individualistiska värderingar. Men hur gick det till? Hur kunde ett traditionellt Sverige, präglat av små gemenskaper och en kristen kultur, omformas till ett land där individens oberoende blivit vår tids självklara grundprincip?…
Utgått

Isbn: 9789172171336

Utgivningsår:20220822

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av:Sebastian Brock

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
”Jag känner att här, för första gången, finns en röst som ger resonans i de djupaste skikten av mitt väsen, som hittills har varit stängt och okänt för mig. Trots att han är långt borta från mig i tid och rum, har han kommit rätt in i min själs hus.” Så skriver en grekisk-ortodox munk på berget Athos om…
Köp här

Isbn: 9789177770961

Utgivningsår:20190731

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789187389801

Utgivningsår:20210526

Utgivare: Veritas Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Från Fornegypten till Japans nya religioner via bl a hellenism, judendom, kristendom, islam, Indiens religioner, buddhism, kongfuzianism, daoism, shinto, skriftlösa religioner i Afrika, Amerika och Australien, och de nya religionerna eller religiösa rörelserna i och utanför Europa.
Köp här

Isbn: 9789188248886

Utgivningsår:19960101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Riter kan ha betydelse för territorialitet, makt och våldsrelationer, politisk legitimering, identitet, fridöd, botande av sjuka, men också för lek och skapande aktiviteter. Här diskuteras detta spännande forskningsområde utifrån religionshistoriska och ritteoretiska perspektiv. Materialet är hämtat från Europa, Asien,…
Köp här

Isbn: 9789157803887

Utgivningsår:20020101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av:Marko Pogacnik

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Den här boken är tillägnad den kvinnliga principen i vår kultur och i varje människas själ. Den visar oss vägar att åter kunna anknyta till det gudomligt kvinnliga i alla dess uppenbarelseformer, antingen det rör sig om vårt personliga liv, vår kulturella historia, djurens rike eller de sakrala dimensionerna i ett…
Köp här

Isbn: 9789197416948

Utgivningsår:20050401

Utgivare: Nova Förlag

Mediatyp: BC

av:Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
På sitt karaktäristiskt klartänkta och pedagogiska sätt berättar Christer Hedin historien om Sveriges kristendom. Hans bok skildrar det intrikata samspel mellan politik, kulturliv och idéutveckling som format svensk religionshistoria från 800-talet och framåt. Författarens lärdom, klarheten i framställningen och…
Köp här

Isbn: 9789187515859

Utgivningsår:20170626

Utgivare: Molin & Sorgenfrei Förlag

Mediatyp: BB

av:Ingvar Bengtsson

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Varför var biskoparna i Göteborg också kyrkoherdar i Fjärås och Förlanda under mer än hundra år? Varför är det en så hög trappa upp till Fjärås kyrkport och hur kommer det sig att det dessutom är uppförsbacke i mittgången från ingången och fram till koret? Och visste du att ett jordskalv spräckte delar av Förlanda…
Köp här

Isbn: 9789177772378

Utgivningsår:20221214

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av:Kurt Villads Jensen

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Korstågen är den största militära aktionen i Västeuropas historia. De inleddes för nära tusen år sedan och varade i över fem hundra år. Korstågen samlade européerna kring idén om det nödvändiga och rättfärdiga kriget, en föreställning som lever kvar än idag. Boken är en kunskapsrik och livfull inblick i historien om…
Köp här

Isbn: 9789175043135

Utgivningsår:20170306

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av:Martin Luther

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Religiös undervisning Religiöst liv och praxis
Tack vare Martin Krauklis förtjänstfulla nyöversättning finns nu Martin Luthers Stora katekes, tillgänglig i modern, svensk språkdräkt. Martin Luthers Stora katekes som gavs ut i bokform i april 1529, ingår i Svenska kyrkans bekännelseskrifter (dess grundläggande dokument ) och är den äldsta av de lutherska…
Köp här

Isbn: 9789151403526

Utgivningsår:20170710

Utgivare: Bokförlaget Robert Larson

Mediatyp: BC

av:Graham Ward

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Teologi
Dagens postsekulära samhälle ställer frågan om religionens roll på sin spets: Kan religionen någonsin utplånas? Vilken funktion har den i våra liv i dag? Är den inte rentav en del av vårt ständiga behov av att förstå världen? Religionen är starkt knuten till den mänskliga föreställningsförmågan, och kommer därför inte…
Köp här

Isbn: 9789144136134

Utgivningsår:20200212

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lennart Hasselteg

Kategorier: Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Denna bok handlar om de två brödrafolken, araberna och judarna. Frågan som ställs är, kan bröder bli sams? Kan brödrafolken idag liksom Esau och Jakob lägga ned stridsyxan och gå varandra till mötes? Ingen skulle väl bli gladare än pappa Abraham! Boken innehåller en noggrann genomgång av den politiska utvecklingen…
Köp här

Isbn: 9789179692506

Utgivningsår:20210729

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197652322

Utgivningsår:20121205

Utgivare: Dokument Press

Mediatyp: BB

av:Dan Nässelqvist, Karin Hedner Zetterholm, Maria Sturesson, Samuel Byrskog, Magnus Zetterholm

Kategorier: Filosofi och religion Judendom Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Denna introduktion till den tidiga Jesusrörelsen lämpar sig väl för teologistudenter, präster, pastorer, journalister, kulturarbetare och den intresserade allmänheten. Här presenteras framväxten av det fenomen som började som en obetydlig inom-judisk förnyelserörelse, men som senare utvecklades till den världsreligion…
Köp här

Isbn: 9789177772095

Utgivningsår:20220127

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Tomas Fransson

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Från Jerusalem var det som det skulle utgå Guds rike av fred och rättvisa som många tänkte sig snart skulle bli verklighet på jorden. När staden år 70 i stället gick under ska somliga ha tolkat det som en följd av vad som skedde kring Jakob åtta år tidigare. I trettiotalet år var Jakob verksam som en judisk…
Köp här

Isbn: 9789172171343

Utgivningsår:20220425

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Sören Wibeck

Kategorier: Europas historia Europas historia: medeltiden Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
En makalös och dramatisk historia I trons namn dödade medeltidens korsfarare hundratusentals människor när samtida dokument skildrar korsfararnas intåg i Jerusalem sades de vada i blod. De mest omtalade korstågen riktades mot östra Medelhavsområdet och hade som mål att erövra det heliga landet. Det är dessa korståg…
Köp här

Isbn: 9789185377879

Utgivningsår:20060517

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av:David Thurfjell

Kategorier: Alternativa trossystem Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Sverige kallas ibland för världens mest sekulariserade land. Medlemstalen i de religiösa församlingarna sjunker. Samtidigt söker sig allt fler svenskar ut i naturen för att hitta en plats för kontemplation. Är det så att det är ute i skog och mark som de avkristnade svenskarna möter det som en gång söktes i kyrkan? Är…
Köp här

Isbn: 9789113102771

Utgivningsår:20200722

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av:Jörgen Podemann Sörensen, Margit Warburg

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Religionernas uppgift är att beskriva och tolka världen; den humanistiska religionsvetenskapens roll är att beskriva och tolka religionerna. Vilka är deras kulturella och sociala förutsättningar? Hur konstruerar de mening och betydelse? Vilken roll spelar de religiösa premisserna för människans förståelse av sig själv…
Köp här

Isbn: 9789157800480

Utgivningsår:19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av:Roger Andersson, Karin Bosch Roxman, Carina Burman, David Dunér, Nils Ekedahl, Mia Gröndahl, Thord Heinonen Silverbark, Åsa Karlsson, Dan Korn, Arne Lapidus, Rachel Lev, Anna Nordlund, Axel Odelberg, Nathan Shachar, Jesper Svartvik, David Thurfjell, Kurt Villards Jensen, Håkan Wahlquist, Lars Wollin, Louise Belfrage

Kategorier: Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Socialhistoria och kulturhistoria
Svenskens relation till Det heliga landet är kulturhistoriskt unik. Ända sedan Bibeln började läsas på svenska för snart femhundra år sedan har landets geografi och skriftens legender flätats samman med vår identitet och historiesyn. Hur blev det så?  I denna antologi belyser korsfarare, pilgrimer, handelsresande,…
Köp här

Isbn: 9789189069954

Utgivningsår:20210407

Utgivare: Bokförlaget Stolpe

Mediatyp: BB

av:Karen Armstrong

Kategorier: Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Militärhistoria Religion och politik Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Religiösa frågor och debatter
”En modig bok …. Kan man få ge den här boken som globalt lästips?”DN Karen Armstrong, en av vår tids största auktoriteter inom religionshistoria, sveper över hela den mänskliga historien i sökandet efter svaret på en brännande fråga: är religion orsaken till vår bloddränkta värld? Hennes svar blir ett…
Köp här

Isbn: 9789127144569

Utgivningsår:20160305

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitt.

Mediatyp: BB

av:Göran Lennartsson

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Göran Lennartsson ger i denna bok en god inblick i kristendomens tidiga rötter, och de band som finns mellan judar och kristna – något som är viktigt för den kristna identiteten. På ett lättläst men utförligt sätt presenterar författaren den miljö som Jesus växte upp i: hemmet, skolan, synagogan, stadslivet. Han…
Köp här

Isbn: 9789178669813

Utgivningsår:20150928

Utgivare: Livets Ords Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
I Luthers teologi, liksom i Bibeln, möter vi motsatser som liv och död, gott och ont, barmhärtighet och vrede, liksom det som är fördolt och uppenbart i beskrivningen av Guds frälsande handlande. Begreppet ”korsets teologi” fångar för Luther upp den bakomliggande enheten i Guds handlande. I fyra nyöversatta texter av…
Köp här

Isbn: 9789198695571

Utgivningsår:20220602

Utgivare: EFS Budbäraren

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175801926

Utgivningsår:20010413

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Peter Halldorf

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare
Bokens 21 kyrkofäder: Ignatios av Antiochia Justinus Martyren Irenaeus av Lyon Tertullianus Klemens av Alexandria Origenes Cyprianus Athanasios av Alexandria Gregorios av Nazianzos Basileios av Caesarea Gregorios av Nyssa Ambrosius av Milano Augustinus Hieronymus Johannes Chrysostomos Kyrillos av Alexandria Patrick av…
Köp här

Isbn: 9789198763010

Utgivningsår:20220610

Utgivare: Silentium skrifter

Mediatyp: BC

av:Christer Pahlmblad

Kategorier: Andaktsliv, riter och ceremonier Aspekter av religion Böner och liturgi Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Hur firades egentligen högmässan i en vanlig sockenkyrka under femtonhundratalet? l denna studie undersöks reformatoriska gudstjänstbruk och gudstjänsttexter. Genom att dessa relateras till den senmedeltida bakgrunden, kan författaren visa på kontinuiteten mellan senmedeltidens och femtonhundratalets högmässa och på…
Köp här

Isbn: 9789188553010

Utgivningsår:19980801

Utgivare: Arcus Förlag

Mediatyp: BC

av:Håkan Sunnliden

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Det finns inte så många präster som vid sidan av ett intensivt församlingsarbete samtidigt tar sig tid att forska och skriva. Christian Braw är en, Håkan Sunnliden otvivelaktigt en annan. I boken får vi med honom som en mycket kunnig och beläst guide följa reformrörelser i kyrkans historia som montanisterna,…
Köp här

Isbn: 9789177651727

Utgivningsår:20171206

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av:Monica Sjögren Nordgren

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Legenden om Maria Magdalena handlar om hur hon kom till södra Frankrike tillsammans med sin syster Marta och bror Lazarus. De kom i ett skepp utan roder och drev omkring på havet. Med Guds hjälp nådde de så småningom land. En legend berättar att de att de kom till Marseille – en annan att de kom till en plats i…
Köp här

Isbn: 9789163907005

Utgivningsår:20160427

Utgivare: Kyrka konst kultur

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175807591

Utgivningsår:20160113

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Stefan Arvidsson

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
”… en intressant och läsvärd bok”Sydsvenskan ”Arvidsson har en imponerande beläsenhet om 1800- och 1900­-talets mytforskning”Dagens Nyheter I boken Draksjukan. Mytiska fantasier hos Tolkien, Wagner och de Vries belyser religionshistorikern Stefan Arvidsson hur författaren J.R.R. Tolkien,…
Köp här

Isbn: 9789189116931

Utgivningsår:20071203

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB