Bläddra

Den svenska matsvampens historia : nedslag och utvikningar från 1600-tal till nutid

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck
Köp här

Den svenska matsvampens historia : nedslag och utvikningar från 1600-tal till nutid

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck
Köp här
Den svenska matsvampens historia är ett storslaget och banbrytande arbete, som behandlar tiden från 1600-talet fram till idag. I Sverige har svampen inte någon särskilt lång historia, den har utgjort föda för svin och herrskap; allmogen och folket har förhållit sig avvaktande och skeptiskt. Hirell avhandlar mycket i denna bok: svamparnas namn, deras förekomst i tidiga och senare kokböcker, kungarnas särskilda intresse för svampar som mat. Man kan läsa om hur folkupplysningen om svamp har bedrivits, om hur torghandeln utvecklats. Hirell skriver även om olika svampsorter, om exkursioner och odlingar och smak och giftighet. Och mycket mer.