Bläddra

Det finns gränser! : och du kan lära dig att hitta dina egna

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Det finns gränser! : och du kan lära dig att hitta dina egna

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här
Har du svårt att säga nej?<br />Känner du dig ofta utnyttjad?<br />Tycker du att kraven utifrån är för stora?<br /><br />Sunda gränser är nödvändiga för ett hälsosamt och balanserat liv. Gränser definierar allting från fotbollsplaner till nationer och de definierar oss som personer och individer. I den vanliga världen är de lätta att upptäcka. Staket, skyltar, väggar eller häckar med sin varierande yttre form ger samma budskap: Här börjar min egendom! <br /><br />Men gränser och gränsdragningar kan vara svåra i det personliga livet och i relationen till andra. Kan jag sätta gränser och fortfarande vara kärleksfull? Varför får jag dåligt samvete när jag vill säga nej?<br /><br />Den här boken ger praktiska svar på dessa och andra svåra frågor. Du kan lära dig att hitta dina egna gränser med familjen, på jobbet och inte minst mot dig själv.