Bläddra

Det finns gränser! : och du kan lära dig att hitta dina egna

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Det finns gränser! : och du kan lära dig att hitta dina egna

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Har du svårt att säga nej?
Känner du dig ofta utnyttjad?
Tycker du att kraven utifrån är för stora?

Sunda gränser är nödvändiga för ett hälsosamt oh balanserat liv. Gränser definierar allting från fotbollsplaner till nationer och de definierar oss som personer och individer. I den vanliga världen är de lätta att upptäcka. Staket, skyltar, väggar eller häckar med sin varierande yttre form ger samma budskap: Här är min egendom!

Den här boken ger praktiska svar på frågor runt gränser och gränsdragning. Den hjälper dig att hitta dina egna gränser med familjen, på jobbet och inte minst mot dig själv.

Henry Cloud och John Townsend har arbetat vid Minirth-Meier Clinic, en av de största psykiatriklinikerna i USA, men driver nu tillsammans Cloud-Townsend Clinic. De är erfarna psykologer med ambitionen att integrera psykologi och kristen tro.

"Det finns gränser är en veritabel guldgruva för den som söker användbara verktyg att hantera vardagslivets problem. Om jag väljer att tillämpa lärdomarna slipper jag manipulera och försöka kontrollera andra i min omgivning. Jag behöver inte heller längre uppfatta mig själv som ett ständigt offer för omständigheter utanför min kontroll. Vilken befrielse!"
Inger Boström, överläkare i psykiatri vid Säffle sjukhus