Bläddra

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Digital kompetens blir allt viktigare i förskolan, vilket både läroplanen och den nationella digitaliseringsstrategin slagit fast. I boken Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund, skriven av en rad framstående forskare inom området, får du hjälp att förverkliga såväl nationella styrdokument som dina egna visioner om digitala verktyg i förskolan. Med praktiknära forskning tas ett helhetsgrepp om digitaliseringen utifrån tre perspektiv: undervisning, profession och etik.

Kapitlen handlar bl.a. om programmering, virtual reality och adaptiva digitala lärspel men även om flerspråkighet, jämställdhet och föräldrasamverkan i förhållande till digitalisering. Digitalisering i förskolan är ett handfast hjälpmedel och innehåller konkreta exempel som illustrerar och inspirerar, men även problematiserar, denna tekniska förändring där inte minst pedagogernas roll blir än mer betydelsefull.

Utöver redaktörerna Susanne Kjällander och Bim Riddersporre medverkar även följande forskare i antologin:

Kerstin Ahlqvist Barbro Bruce Cecilia Caiman Patrich Dorls Elza Dunkels Sofia J. Frankenberg Agneta Gulz Magnus Haake Mia Heikkilä Carina Hermansson Torkel Klingberg Hillevi Lenz Taguchi Anne-Li Lindgren Farzaneh Moinian Christina Olin-Scheller Anna Palmer Hanna Palmér

Sagt om boken:

"I den här inspirerande volymen diskuteras när, hur, var och varför snarare än om digitala verktyg ska användas i förskolan. [...] Inledningen rymmer en översikt av aktuell och relevant forskning. Att texterna utgår från vetenskaplig grund snarare än beprövad erfarenhet ger ett välkommet perspektiv på ämnet. Varje kapitel inleds med en introduktion och avslutas med en referenslista."
Ulf Malmqvist, BTJ-häftet nr 12, 2019