Bläddra

Dubbelstjärnan : Konsten att skapa arbetsglädje

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Dubbelstjärnan : Konsten att skapa arbetsglädje

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Nästan alla företag och organisationer är väl medvetna om att trivsel på arbetsplatsen och en god psykosocial arbetsmiljö är mycket viktiga faktorer för att verksamheten ska fungera bra. Det finns ett stort utbud av olika sorters trivselundersökningar och kartläggningar av arbetsmiljön. Enligt författarna till Dubbelstjärnan är dessa undersökningar många gånger tveeggade i bästa fall visar de att ledningen bryr sig om personalen, i sämsta fall får de motsatt effekt och miljön på arbetsplatsen försämras. I stället för att lösa gemensamma problem låser organisationen fast sig i inbördes anklagelser och diskussioner om vem som egentligen är upphov till problemen.


Författarna har med hjälp av de metoder som utvecklats inom lösningsfokuserad korttidsterapi utvecklat en enkel modell som kan användas i arbetet för att främja den psykosociala arbetsmiljön. Dubbelstjärnan består dels av de element som framkallar positiva känslor och skapar gemensamhet uppskattning, framgång, omtanke, skoj , dels av omständigheter som hotar den psykosocial arbetsmiljön, dvs problem, kränkningar, motgångar, kritik.


Varje del i modellen (varje udd i dubbelstjärnan) ges en kort beskrivning, med analyser, fallvinjetter och diskussionsfrågor. Tanken är att personalgruppen arbetar med en udd i taget. Modellen kan också användas i målinriktat utvecklingsarbete då man koncentrerar sig på den problemställning i dubbelstjärnan som gruppen behöver bearbeta. Författarna menar att modellen också kan användas för att analysera och utveckla kundrelationer, ledningsfunktioner, men även parrelationer och individens livskvalitet.


Dubbelstjärnan är en rolig och lättillgänglig text, med vardagliga exempel som alla kan känna igen sig i.


Boken vänder sig till alla som är intresserade av personlighetsutveckling, arbetsorganisation, ledarskapsfrågor och gruppdynamik.


Översättning Ann-Christine Relander